Frykter ikke for omdømmeknekk for Oljefondet og Slyngstad: - Storm i vannglass

NHH-professor mener saken vil være død om en uke.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie og Dag Robert Jerijervi

I dag la Oljefond-sjef Yngve Slyngstad ut en beklagelse på intranettet til sine ansatte for at han tok privatfly hjem fra Nicolai Tangens USA-seminar i fjor. I beklagelsen skriver han ifølge VG at han har sviktet organisasjonskulturen og svekket omdømmet til Oljefondet.

- Når det kommer til min egen opptreden, så dummet jeg meg skikkelig ut, heter det i meldingen fra Slyngstad som VG siterer fra.

Men PR-ekspertene Kampanje har snakket med, tror verken Slyngstad eller Tangen har klart å gi Oljefondet og Norge en alvorlig omdømmeknekk. 

- Reaksjonene er forskjellige, fra massiv fordømmelse til at det er storm i et vannglass. Jeg tror ikke oljefondet eller Norge taper renommé på hendelsen. Men enkeltpersoner har helt åpenbart skjemt seg ut. Det er helt åpenbart en annen moralkodeks i finansmiljøer enn politikk og samfunn forøvrig, kommenterer dosent Trond Blindheim ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania.

Peggy Brønn er professor ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun mener det skal mye til for å rokke ved Oljefondet og Norges omdømme, men hun tror likevel at dette vil forbli en snakkis i finansmiljøet en stund fremover og at det på kort sikt kan ha en negativ effekt ettersom Oljefondet trenger en sterk og kapabel leder uten baggasje.

- Det er ekstremt viktig i dagens flyktige økonomi. Det er avgjørende at det er stabilitet rundt fondet og at oppmerksomheten rettes mot beskyttelsen av det. Tangen-saken er en veldig dårlig timet distraksjon som trolig kunne ha vært unngått, sier hun til Kampanje.

- Hvor tett er koblingen mellom Norge og Oljefondets omdømme?

- Jeg til si at den er ganske tett. Det er tross alt det norske oljefondet og det har etablert seg som et etisk fond som skal reflektere norske verdier, eller den generelle oppfatningen av de norske verdiene.

Hun tror ikke en omdømmeknekk vil være langvarig, og hun mener Tangen håndterer saken på en grei måte. 

- Mitt inntrykk er at han snakker sin sannhet, altså hvordan han ser på situasjonen. Men alle aktører må forstå viktigheten av hvordan andre oppfatter dette og hvorfor folk kan oppfatte turen og den påfølgende ansettelsen som de gjør. Du vet, folks oppfatninger er deres sannheter, sier Brønn. 

- Bruker ikke kommunikasjonsbyrå

Oljefondet, eller Norges Bank Investment Management, som det heter, har en rammeavtale med PR-byrået Zynk, men de skal ikke ha vært engasjert i håndteringen av denne saken.

- Hverken Norges Bank Investment Management eller Norges Bank har benyttet bistand fra noen kommunikasjonsbyråer i forbindelse med denne mediedekningen og denne situasjonen har dermed i form av ekstern bistand kostet norske skattebetalere null kroner, sier fungerende kommunikasjonssjef Marthe Skaar i Norges Bank Investment Management.

Hun viser til at de har «en kostnadseffektiv kommunikasjonsenhet med globalt ansvar».

- Nå er det selvsagt mye å gjøre, men som forvalter av verdens største statlige fond, som forvalter penger på vegne av de norske folk, er vi enige i at alle sider av dette må belyses. Hovedfokuset vårt i denne situasjonen har vært å vise åpenhet og vi har derfor gått ut med en redegjørelse på våre nettsider, sier Skaar.

Zynk skal heller ikke ha vært involvert i asnattelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

- Norges Bank benytter ikke kommunikasjonsbyråer i sitt eksterne pressearbeid, men har i noen tilfeller søkt bistand til intern kommunikasjon, medietrening og kampanjer i forbindelse med lansering av ny seddelserie, avslutter hun.

Zynk-sjef Guri Størvold skriver i en tekstmelding at de av prinsipp ikke kommenterer hvem de jobber med.

- Det overlater vi til kunder å kommentere og svare på, skriver hun.

I gårsdagens pressemelding fra påtroppende oljefondsjef og arrangør av den omstride USA-turen, Nicolai Tangen, kommer det imidlertid frem at han har fått bistand Zynk i forbindelse med utarbeidelsen av pressemeldingen. Regningen for dette arbeidet skal tas av Tangen selv.

Mye å gjøre:

- Nå er det selvsagt mye å gjøre, men som forvalter av verdens største statlige fond, som forvalter penger på vegne av de norske folk, er vi enige i at alle sider av dette må belyses, sier informasjonssjef Marthe Skaar i Oljefondet.

- Ingen omdømme-knekk

Professor i tjenesteinnovasjon og leder av «Center for Service Innovation» ved Norges Handelshøyskole, Tor Wallin Andreassen mener Tangen-saken ikke vil føre til noen negative konsekvenser for oljefondets eller Norges omdømme i utlandet. Han kaller saken for «en storm i et vannglass», og mener den ikke har ført til noen omdømme-knekk.

Han trekker også frem at Tangen er kjent for sine god prestasjoner i det internasjonale finansmiljøet. 

- At han personlig har blitt veldig rik i prosessen viser også at han har lykkes rent jobbmessig. Det jeg tror vi står overfor, er hvorvidt Tangen gjorde dette  eller benyttet seg av dette seminaret for å fremme personlige interesser - enten for fondet sitt eller for seg selv personlig. For det første, så gikk invitasjonen ut i begynnelsen av 2018 – lenge før det var kjent at Slyngstad skulle gå av. For det andre, så burde deltakerne, heller enn Tangen gå i seg selv med tanke på hvorfor de valgte å delta, sier Andreassen og fortsetter:

- Her er det lett å blande to motiver - det læringsmessige fra et knallgodt program eller det opplevelsesmessige. Når så mange i etterkant velger å justere sine reiseregninger, tyder det på at det siste har vært viktig. Det synes jeg er mer uredelig enn at Tangen bruker sine egne penger for å være sammen med mennesker han kjenner og eller beundrer, sier Andreassen.

Andreassen sier at «med mindre noe uforutsett kommer opp», vil saken være død neste uke. 

- Skulle det mot formodning komme opp noe vesentlig nytt, som understøtter konspiratorisk atferd fra Tangens side, vil Tangen måtte gå av som leder. Dette vil eventuelt fremkomme i forbindelse med gjennomgangen av ansettelsesprosessen, mener han. 

Frykter ikke for omdømmeknekk for Oljefondet og Slyngstad: - Storm i vannglass