Mediehus frykter å bli diskvalifisert fra krisestøtte: - Usikkerheten er like ille

Lokalradioforbundet ber medlemmene sine holde seg unna fra kontantstøtteordningen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Tirsdag før påske fikk regjeringen beskjed av Stortinget om å vurdere en egen kompensasjonsordning som er bedre tilpasset mediebransjen enn kontantstøtteordningen som ble vedtatt samme dag. Selv om flere mediehus opplever et bratt fall i annonseinntektene som følge av koronakrisen, utgjør denne delen av totalomsetningen for lite for mange av dem til at de kan dokumentere et omsetningsfall på 20 prosent i mars og 30 prosent i april.

For lokalradiobransjen, der mange utelukkende lever av annonseomsetningen, er situasjonen en annen. Der har store deler av totalinntektene forsvunnet over natten, forteller styreleder Aslak Skretting i Lokalradioforbundet. Likevel vil han råde sine medlemmer om å vente med å søke om kompensasjon fra kontantstøtteordningen når den åpnes fredag 17. april. Årsaken er at de ennå ikke vet hvilke av de bransjespesifikke utgiftene som vil kompenseres, eller om en kompensasjon fra kontantstøtteordningen vil diskvalifisere mediehusene fra å søke om støtte fra en ordning som er spesialtilpasset mediebransjen.

Ifølge Skretting er signalet fra Medetilsynet at kompensasjon fra kontantstøtteordningen kan utelukke søknader til en eventuell mediestøtteordning.

- De kan ikke si det sikkert, men usikkerheten rundt det er like ille som et nei. Vårt råd vil være at lokalradioer må holde seg unna støtteordningen før man får avklart dette, sier Skretting.

For flere lokalradiostasjoner er dette et vanskelig valg å ta, ifølge Skretting.

- Det er mange lokalradioer som er i en alvorlig situasjon og som ser det som aktuelt å søke støtte i den første ordningen selv om det er mye den ikke favner. Det gjør det ekstra komplisert at man må holde seg unna en redning som vil hjelpe med noe frem til dette er avklart.

Direktør for kommunikasjon i Medietilsynet Kristine Meek sier til Kampanje at de på generelt grunnlag ikke kan gi råd om hvordan mediehus skal forholde seg til den eventuell mediekrisepakke.

- Før vi vet noe om en eventuell krisepakke så kan vi ikke svare på hvordan en slik ordning eventuelt vil slå ut, skriver hun i en e-post til Kampanje.

Les mer: Stortinget ber Raja komme med krisepakke til mediene: - En klar bestilling

- Respektløst og alarmerende

Kulturpolitisk talsperson i Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, reagerer kraftig på at situasjonen fortsatt er uavklart for lokalradiostasjonene. Hun etterlyser flere svar fra regjeringen.

- Det har gått en god stund siden det ble klart for ministeren og offentligheten at lokalradiostasjonene virkelig sliter. Jeg synes det er respektløst at de enda ikke klarer å gi beskjed om hvilke av deres faste utgifter vil komme inn under ordningen. Enda mer alarmerende er at at man ikke får støtte fra den andre ordningen, dersom det viser seg at den første ikke kompenserer enkelte utgifter, sier hun til Kampanje.

4. april sendte Senterpartiet spørsmål til Finansdepartementet om utgifter som telelosji, leie av internettaksess, løpende service- og driftsavtaler, og kostnader knyttet til rettigheter og leie av plass i kringkastingsnett ville omfattes av den generelle kompensasjonsordningen, men Sem-Jacobsen står fortsatt uten tydelige svar.

- Vi skal ikke gi dobbeltstøtte, det er greit nok, men her bør man ha riktig holdning, og hvis det viser set at man ikke får støtte for utgiftene sine i den ene ordningen, bør man få støtte fra den andre ordningen.

- Kan man ikke bare ha litt is i magen til den generelle kompensasjonsordningen åpner for søknader og man kan se hvilke detaljer som er på plass?

- Det ville vært mitt intuitive råd å si til bransjen at nå får dere enten dekket ganske mye under kontantstøtteordningen, ellers dekkes det av mediekrisepakken. Men når Lokalradioforbundet får beskjed om at man ikke får fra begge deler, skjønner jeg at de ikke har is, men vondt i magen.

Skjønner at de ikke har is, men vondt i magen.

Kampanje har presentert Kulturdepartementet for problemstillingen. Svaret fra politisk rådgiver Emma Lind er en påminnelse om at regjeringen foreløpig ikke har vedtatt en egen kompensasjonsordning for mediebransjen.

- Stortinget, inkludert regjeringspartiene, har bedt regjeringen om å vurdere en egen krisepakke for mediene. Regjeringen har foreløpig ikke fattet noen beslutning om en egen mediepakke, men vi arbeider nå med saken. Vi kan ikke kommentere potensielle detaljer rundt et mulig regelverk før en beslutning er tatt. Vi vil imidlertid komme tilbake til Stortinget så raskt som mulig, skriver Kulturdepartemenet i en e-post.

Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet har en tydelig forventning om at regjeringen vil presentere en skisse allerede denne uken.

- Ministeren sa i forrige uke at han og departementet allerede hadde jobbet en stund med å se på ulike tiltak når han skulle forsvare at han ikke hadde kommet med noe konkret selv og at Stprtinget måtte ta grep. Med mindre det har vært dårlig kommunikasjon med mediebedriftene så burde det komme noe på fredag, sier hun til Kampanje.

Kulturminister Abid Q. Raja kan ikke love at han vil møte forventningene til stortingspolitikeren.

- Jeg kan forsikre Åslaug Sem-Jacobsen om at vi jobber intenst med å få på plass en ordning slik Stortinget, inkludert regjeringspartiene, har bedt oss om. Jeg har ved flere anledninger uttrykt min bekymring for mediebransjen, og snakket med sentrale representanter for bransjen ved flere anledninger. Før påske ble de bedt om å innhente informasjon om hvordan andre, eksisterende krisetiltak treffer deres bransje, og dette jobber vi med nå. Vi kommer tilbake til Stortinget så snart som mulig, skriver han i en e-post Kampanje har fått formidlet fra Kulturdepartementet.

Kontantstøtteordningen: Disse uunngåelige utgiftene kan man få kompensert

  • leie av lokale
  • lys og varme
  • renovasjon
  • vann og avløp
  • leie av maskiner og inventar
  • rådgivningstjenester som regnskap
  • forsikring og avgifter på transportmidler
  • kontingenter og forsikringspremier

Mediehus frykter å bli diskvalifisert fra krisestøtte: - Usikkerheten er like ille