Monday-sjef får 90.000 kroner i kontantstøtte: - Som å pisse i Atlanterhavet

16 TV- og filmprodusenter skal dele en halv million kroner.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Også norske TV-produsenter har fått innvilget støtte, men administrerende direktør for den norske delen i danske Monday Media, Lasse Hallberg, tror ikke det nok for en hardt utsatt bransje som opplever tøffe arbeidsdager med både permitteringer og innspillinger som utsettes som en følge av koronakrisen.

- Kontantstøtten blir som å pisse i Atlanterhavet, i hvert fall for vår bransje, sier han til Kampanje.

Les også: Krisemøter i TV-bransjen - varsler permitteringer

Totalt skal 16 selskaper dele rundt én halv million kroner viser en oversikt Kampanje har hentet ut fra Skatteetaten. Litt over 10.000 mottakere i næringslivet har så lang fått tildelt nær 362 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen. Det kommer frem i Skatteetatens nye oversikt over selskaper som har søkt på kontantstøtteordningen til regjeringen.

Som Kampanje skriver i dag er det flest reklamebyråer som har søkt og fått innvilget støtten, men også norske TV-produksjonsselskaper som Fantefilm, Motion Blur og Monday Productions står på lista over selskaper som så langt har fått godkjent sine søknader.

Les også: Norske reklamebyråer får millioner i korona-støtte - Dinamo og SMFB får mest

Får du et omsetningsfall på 100 millioner kroner i 2020, er ikke 90.000 kroner veldig mye. Lasse Hallberg, Monday Media

- Utrolig krevende å drive

Administrerende direktør i Monday-gruppen Lasse Hallberg sier han ikke tror ordningen vil være nok for en TV-produksjonsbransje som allerede sliter tungt. 

- I motsetning til andre bransjer som har fått forbud mot å drive og ikke har en egenandel, er TV-produksjonsselskapene nødt til å ta egenandelen. Vi har ikke forbud mot å drive, men det er utrolig krevende å drive vår type virksomhet i dag og det får voldsomme konsekvenser når produksjoner blir utsatt eller kansellert, sier Hallberg.

Han er administrerende direktør i den norske delen av det danske TV-konsernet Monday Media som har kjøpt opp en rekke små og store TV-selskaper i Skandinavia de siste årene. Han mener en ordning der man sammenligner fjorårets måneder med tilsvarende måneder i år, fungerer dårlig for en bransje med lange produksjonsløp.

- Man kan ha en dårlig mars i fjor og litt høyere i år, og da faller man utenfor ordningen. Det gjelder for flere av selskapene våre, sier han.

Les også: Krisemøter i TV-bransjen - varsler permitteringer

Får dekket 90.000 kroner

Han har derfor søkt om støtte for å dekke uunngåelige faste kostnader for de to selskapene Monday Productions og Monday Sport og fått invilget 48.000 kroner og 44.000 kroner.

- Det var med de to selskapene vi hadde mulighet til å søke og vi får omtrent 90.000 kroner, men for en gruppe som omsetter for 300 millioner kroner så blir det nesten ingenting. Det er derfor jeg sier at det er som om å pisse i Atlanterhavet.

Hallberg mener det er langtidseffektene som kommer til å bety noe.

- Dersom vi ikke får i gang produksjonene, så blir det ikke bare tungt i mars og april, men i hele 2020 og neste år. Får du et omsetningsfall på 100 millioner kroner i 2020, er ikke 90.000 kroner veldig mye.

- Blir det så alvorlig i 2020?

-  Det kan bli det, men vi vet ikke. Fortsatt er det mye som er usikkert både med tanke på immunitet, frykt og apati i befolkningen og det enkelte individ og en arbeidsledighet på 15 prosent. Langtidseffektene av dette kan bli mye større, sier Hallberg.

Frykter Netflix og HBO vil tjene på krisen

Monday-konsernet i Norge teller en rekke produksjonsselskaper som foruten de to nevnte også omfatter Norsk Fjernsyn, Teddy TV og Feelgood. Hallberg sier de så langt ikke har «kastet seg på permitteringsbølgen», men at enkelte er rammet innenfor sceneproduksjoner og booking av artister.  

- Hadde vi permittert alle, kunne vi like godt lagt ned og 300 arbeidsplasser hadde blitt borte. Det er snakk om i underkant av ti personer i femti prosent og det er folk i selskaper som har blitt direkte påvirket av tiltakene fra staten, sier han.

For selv om Monday Sport ikke lenger kan lage sine studiosendinger knyttet til norsk fotball og planlegge OL-sendingene til Discovery, gjøres det noen mindre produksjoner av det Hallberg kaller «streaming-prat» om sport.  

- All sportsproduksjon er stoppet on site, og det er store utfordringer for humorseriene og gjennomføring av produksjonene, selv om vi skal prøve. Takk og lov har vi ingen reiseprogrammer, men vi hadde ideer på gang som skulle i pitsj som nå må vente. Det er en enorm nedgang i reklamemarked og dermed går inntektene fra de norske TV-kanalene ned. På sikt vil dermed de store globale som Netflix, HBO og Disney ta et ytterligere jafs av det norske markedet, sier Hallberg.

Bransjeorganisasjonen Virke Produsentforeningen har tidligere anslått at mer enn 20-30 prosent av selskapene har måttet ty til permitteringer. 

Monday-sjef får 90.000 kroner i kontantstøtte: - Som å pisse i Atlanterhavet