Møter både oljesmell og koronakrise: - Pest og kolera på en gang, men vi har ikke panikk

Stavanger-byrået Fasett tror det blir tøft å komme tilbake til nivåene før virusutbruddet.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Etter oljesmellen for fem år siden, har det Stavanger-baserte reklamebyrået Fasett økt omsetningen, sakte men sikkert år for år, fra 24 millioner kroner i 2015 til 38 millioner kroner i 2019. Byrået er fortsatt ikke tilbake på gamle høyder da omsetningen var på over 46 millioner kroner tilbake i 2104, og med koronakrisen tyngende over Stavanger som alle andre deler av verden, er det lite som tyder på at 2020 blir året der omsetningen fortsetter å vokse.

- Situasjonen er ikke så aller verst, og vi er ikke så avhengig av olje lenger. Vi har en mye mer sammensatt kundeportefølje i dag enn for noen år siden og blitt mer diversifiserte, sier Pål Hjorth Berge, byråleder i Fasett.

Byråinntekten til Fasett økte med fem prosent i fjor til snaue 29 millioner kroner. Tilsvarende inntekt i 2018 var på 27,5 millioner kroner og Berge sier reklamebyrået, som har kunder som Altibox, VB-kjeden og Sandnes Sparebank på kundesiden, lå godt an før krisen slo inn. 

- Vi hadde rennefart inn mot påsken. Året i år startet faktisk betydelig bedre enn i fjor og det er flere nye kunder på vei inn, sier han.

Men siden har det vært tyngre for byrået som teller rundt 25 ansatte.

- Det er fortsatt bra trøkk og kontinuitet, men usikkerheten om hva som skjer er det vanskelige nå, sier han.

- Ingen panikk i leieren

Han kaller seg «behersket optimist» med tanke på fremtiden. 

-  Det er ingen panikk i leieren, men vi må være både enormt nærsynte og langsynte med tanke på hvordan vi planlegger. Og så er vi glade for at vi har kunder som er gode til å samarbeide med oss for å få produksjoner ut tidlig og være med på å holde hjulene i gang, sier han. 

- Har dere også måttet permittere ansatte? 

- Ja en åtte - ni stykker er tatt ut på mellom 50-80 prosent permisjon og så ser vi hele tiden på muligheten for å skru opp eller ned etter behov. Det er ikke helt dødt der ute og vi skal videre etter dette. Det er en jo en «valgt» krise der myndighetene har satt økonomien på pause, sier Berge. 

Han sier det er vanskelig å spå om hvordan krisen vil slå inn på året i år, men frykter en avmatning.

- Jeg tror at dersom vi skal opp på de samme volumene som før krisen trenger vi et større kundegrunnlag og portefølje. Det tror jeg vil gjelde for flere. Vi er forberedt på en avmatning, sier han.

Flat resultatutvikling

Driftsresultatet for fjoråret endte på 4,1 millioner kroner og var ganske på linje med 2018-resultatet.

- Fjoråret ble det som så fint heter konsolideringsår. Vi vokste og la på oss i organisasjonen uten at resultatet fulgte etter. Vi er derfor ikke fornøyde med en flat resultatutvikling så den skal opp, men nå må vi bare gjøre det beste ut av det året vi har, sier han. 

Fallet i omsetning sammenlignet med fjoråret tror han heller ikke er nok til å kvalifisere for kontantstøtte.

- Så du har ikke vært inne på kompensasjonsordning.no

- Nei, vi har ikke sånt fall at vi er der, heldigvis ikke. Men vi bruker permitteringsordningen fordi de er gunstige for arbeidsgiver og ikke altfor dramatiske for arbeidstager. Vel og merke kortsiktig. Det er ikke noe gøy å gjennomføre permitteringer, men vi gjør det. Det er mye usikkerhet lenger frem, sier han så vi må være forsiktige. 

- Har du sagt til dine ansatte at det kan bli nedbemanninger?

- Nei, vi har ikke vurdert det nå. Men helt rasjonelt, hvis resten av året blir som nå, så sier det seg selv at flere må permitteres. Men vi tror jo ikke det og jeg er tvert om optimist med henyn til at allerede nå når tiltakene lettes og smitten i samfunnet er nær null, vil vi merke sterke effekter på optimisme og nysatsing. Vi tror vi har passert bunnen, men vi som alle andre, vet jo ikke, sier Berge.

Oljefall og koronakrise

Reklamebyrået Fasett merket ikke så mye til finanskrisen på slutten av forrige tiår, men har som Stavanger-byrå vært mer preget av oljekonjunkturene.

- Oljekrisen for noen år siden var det jo færre som merket på Østlandet, mens vi var mer skjermet under finanskrisen. Det er veldig lokale forhold som spiller inn også.

- Hvordan er stemningen i Stavanger nå når oljeprisen er halvert og gis bort gratis i USA?

- Vi har ikke så mange aktive kunder lenger i den sektoren, men nedgang i oljesektoren påvirker jo oss som nasjon. Vi har kunder som kjenner veldig på det og det påvirker hele regionen og når det kommer på toppen av koronakrisen så blir det jo pest og kolera på en gang, sier Pål Hjort Berge som har holdt kontoret åpent igjennom hele krisen

Her kan du se tallene til Fasett for 2019. Alle tall i MNOK. Omsetningen øker, men resultatene følger ikke etter

Fasett 2019 2020 Endring i %
Omsetning 40,7 38,5 + 5,7
Driftsresultat 4,1 4,1 -
Resultat før skatt 3,9 3,9 -

Møter både oljesmell og koronakrise: - Pest og kolera på en gang, men vi har ikke panikk