Signerte med reklamebyrå i januar - nå frister Bufdir med 100 nye byråmillioner

Trigger vil være med videre - Geelmuyden Kiese avstår.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er på jakt etter nye byråer knappe fire måneder etter at de signerte avtale med reklamebyrået Atyp, som etterfølger Kitchen i oppdraget med å forvalte Bufdirs fosterhjems-kampanjer. 

De to nye avtalene som nå er utlyst skal dekke kommunikasjonsbehov utenom Atyp-avtalen, og har en samlet verdi på opptil 100 millioner kroner over fire år.

- Atyp-avtalen dekker kampanjene våre knyttet til fosterhjem, som er vårt store satsingsområde på kampanjesiden, men vi har også en rekke andre arbeidsområder hvor vi bruker kommunikasjon utad, for eksempel innenfor likestilling og vold i hjemmet. Den ene utlysningen handler om å inngå en rammeavtale med inntil tre leverandører, mens den andre er en dynamisk innkjøpsmodell, hvor vi tenker oss mer enkle oppdrag slik som årsrapporter og hjelp med digitale møter, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i Bufdir, Elisabeth Ørving, til Kampanje.

Når de to nye avtalene er i boks, vil Bufdir ha lagt opp til bruk av ekstern kommunikasjonshjelp på opptil 39 millioner kroner i året. Atyp-avtalen, inkludert mediekjøp, skal ha en totalramme på 14 millioner kroner per år, mens den nye rammeavtalen og avtale om dynamisk innkjøp har en ramme på henholdsvis 15 og 10 millioner kroner per år. 

- Vi er en stor etat med kommunikasjonsstaber ute i regionene som også vil benytte seg av disse avtalene. De to nyutlyste avtalene skal brukes av Bufdir og Bufetats arbeid over hele spekteret av oppgaver, kommenterer Ørving.

Les også: Kitchens siste Bufdir-reklame hedres med Sølvfisk

Øker verdien på avtalene

I dag er det PR-byråene Geelmuyden Kiese og Trigger, samt det Trondheims-baserte kommunikasjonsbyrået Tibe, som holder i rammeavtalen som nå lyses ut på ny. Den nye avtalen har en varighet på to år med mulighet for to års forlengelse, og en maksramme på 15 millioner kroner per år. 

- Der hadde Tibe alle oppdrag under 200.000 kroner, og så var det konkurranse på alt over det. Tibe er et litt rimeligere byrå som har levert godt på mange mindre oppdrag. Når vi har hatt større kampanjer og prosjekter, har det vært nyttig for oss å få flere byråer til å konkurrere. Byråene har ulik profil og kompetanse, og denne modellen har fungert godt for oss. Avtalen vi har per dags dato går ut denne måneden, sier Ørving. 

Hun forteller at avtalene de nå lyser ut er på et større verdinivå enn tidligere.

- Det er for å sikre oss at om det skulle bli større aktivitet, så er det rom for det. Rammen på den forrige avtalen var en god del mindre, sier Ørving, før hun fortsetter:

 - Det som blir nytt denne gangen er avtalen om dynamisk innkjøpsordning, som vi ikke har prøvd ut før. Om det blir enkelt og greit, eller komplisert, gjenstår og se. Vi vil prøve det ut, og om vi ser at det ikke fungerer kan vi gå tilbake til mer ordinære rammeavtaler, eller enkle avtaler på enkelte områder.

Den dynamiske innkjøpsordningen har også en varighet på to år med mulighet for to års forlengelse, samt en maksramme på 10 millioner kroner per år. 

- De er en viktig kunde for oss

Det sier byrålederen i Trigger, Bente Kvam Kristoffersen, som også bekrefter at de allerede er i gang med å forberede sin pitsj til anbudskonkurransen.

Hyller samarbeidet - velger likevel ikke å delta

Trigger har vært med Bufdir de siste fire årene, og byråleder Bente Kvam Kristoffersen bekrefter at de er med i den nye anbudskonkurransen. 

- Vi har opplevd at det har vært et god samarbeid, og vi har satt pris på å jobbe med Bufdir, samtidig som vi opplever at vi har fått lov å gjøre mye sammen i den perioden vi har hatt de. Det er en kunde som er høyt verdsatt i byrået, og vi føler at vi kan være med på å utgjøre en forskjell når vi jobber sammen. Det har vært mange spennende og forskjellige oppgaver, som vi også har lært mye av, forteller Kristoffersen til Kampanje. 

- Det er jo en del penger i potten her - opptil 60 millioner kroner - er det en attraktiv kontrakt sådan?

- Det er jo klart at de er en viktig kunde for oss, og det er en betydelig størrelse på den kontoen. Når det er sagt så har den kontoen vært delt på flere byråer, så vi har jo pitsjet inn og vunnet noe, mens vi andre ganger ikke har gått til topps. Det er en verdifull kunde på flere nivå enn kun det økonomiske, men det er absolutt en veldig viktig kunde økonomisk sett også, svarer Kristoffersen. 

Managing Partner i GK, Marit Høvik Hartmann, forteller at de ikke vil være med videre. 

- Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Bufdir i mange år, og det har resultert i flere prisvinnende kampanjer for viktige samfunnstemaer. Vi har bestemt oss for ikke å delta i konkurransen i denne omgang, skriver hun i en e-post til Kampanje. 

Signerte med reklamebyrå i januar - nå frister Bufdir med 100 nye byråmillioner