Orkla og Freia i bitter sjokolade-strid: - Uting når norske merkevarer kopierer hverandre

Til uken møtes Orkla og Freia i en fargerik og boblende kamp i retten.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

I desember stevnet Orkla-eide Nidar konkurrenten Mondelez og deres selskap Freia for retten. TIl grunn for striden ligger en strid om bruken av farger knyttet til merkevarene Stratos, som er eid av Nidar, og den nye Freia-sjokoladen Boble.  I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at Orkla ønsker forbud mot salg og markedsføring av Boble, i tillegg til at all Boble med dagens emballasje trekkes tilbake.

Orkla krever også erstatning fordi de mener at Freia-designet er en krenkelse av deres Stratos-emballasje og bruk av blåfarger som er for tett opptil deres Stratos-blåfarge. Mondelez på sin side legger til grunn at kravene frifinnes og at Orkla dømmes til å erstatte deres sakskostnader.

«Sjokoladekrigen» begynner i Oslo tingrett førstkommende mandag, og det er satt av tre dager til rettsmøter. Kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionary & Snacks, Elisabeth Aandstad Ekheim, sier til Kampanje at de ser frem til å få saken avklart i retten.

- Vi kontaktet Mondelez allerede i august og har siden forsøkt å finne en løsning. Det har ikke ført frem, og vi ser derfor frem til å få saken avklart i retten. Vi mener Boble er for lik Stratos, som har vært på markedet i snart 90 år, sier Ekheim.

Orkla reagerer hardt på at Freia bruker det de mener er akkurat den blånyansen på emballasjen, og spiller på deres slagord «Bobler av glede». 

- Dette handler ikke om at Mondelez ikke skal få lage porøs sjokolade og konkurrere med Stratos, men de må finne sitt eget uttrykk og konkurrere på en fair måtte, sier kommunikasjonsdirektøren. 

Les mer: Freia og Orkla møtes til merkevarestrid i retten

Møter i retten:

Elisabeth Aandstad Ekheim sier det er helt avgjørende for Orkla å beskytte merkevarene sine mot det de oppfatter som et forsøk på etterligning. - Farge er en viktig del av designuttrykket og merkevareidentiteten, sier hun.  Foto: Orkla

- Vil senke terskelen for enerett på fager

Freia lanserte det som er forløperen til Boble Melkesjokolade for første gang i 2000. Da gikk sjokoladen under navnet «Porøs». Freia Boble ble siden lansert i 2012 før den ble tatt av markedet i 2016 og relansert på høsten i fjor.

I dag er Boble den nest mest solgte sjokoladen bak klassikeren Freia Melkesjokolade, men Orkla mener også at selve navnet Boble ligger for tett opp mot slagordet «Bobler av glede», og at den rettstridige tilnærmingen underbygges ytterligere av dette.

Freia-eieren Mondelez sier at de ikke ønsker å spekulere i ulike scenarioer, men innrømmer at de forventer at tingretten kommer frem til samme konklusjon som Patenstyret og Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR) som begge ga Orkla avslag om enerett.

- Vi forventer at vi får rettens kjennelse vår vei og blir frifunnet. Får Orkla medhold, vil det være en betydelig endring av rettstilstanden og senke terskelen for om merkevarer kan få enerett på farger, sier kommunikasjonssjef i Mondelez, Øyvind Olufsen. 

I oktober 2021 søkte Orkla om enerett til den blå «Stratos-fargen» Pantone 2144C, som varemerke, men fikk avslag i Patentstyret i november 2023. En drøy måned senere prøvde Orkla i neste instans, KIFR, der de også fikk avslag i slutten av mars i år. Boble bruker ulike blånyanser, og den nærmeste fargekoden er Pantone 2348, får Kampanje opplyst av Mondelez. Likevel mener Orkla at de har oppnådd enerett til blåfargen som varemerke, gjennom innarbeidelse.

Helnorsk:

Stratos er en helnorsk merkevare som ble lansert i 1936. Sjokoladen produseres av Nidar i Trondheim og har alltid hatt blått i emballasjen. Foto: Nidar

- Uting når store, norske merkevarer kopierer hverandre

Partner og byråleder i designbyrået Høien, Hanne Sundsli, mener sjokolade-konflikten enkelt kunne vært unngått, og at det til slutt handler om respekt for hverandres merkevarer.

- Løsningen hadde vært å utarbeide et eget design som skiller seg ut og er distinkt nok i seg selv uten å ligne et annet, sier Sundsli til Kampanje.

Høien spesialiserer seg på pakningsdesign og visuelle identiteter og har blant andre Hennig-Olsen Is, Mills, Apotek 1 og Jotun på kundelisten. Sundsli er en bransjeveteran å regne, og har jobbet med design i 21 år.

Hun forstår at Orkla reagerer og mener det er viktig for merkevarer å verne om uttrykkene sine.

- Stratos har holdt seg tro til samme kjente blåfarge over tid, og jeg tror de fleste assosierer den blå sjokoladen med Stratos. Fargen er innarbeidet over mange år og utgjør DNA’et til merket.

Hun er ikke tilhenger av å utarbeide design som kan forveksles.

- Som designer har man et stort mulighetsrom til å skape noe unikt, og valg rundt pakningsdesign er aldri tilfeldig. Det er helt bevisste valg som tas underveis i designprosessen. Enten går man inn for å legge seg tett opp mot konkurrentens utrykk, eller så gjør man det ikke. Så enkelt er det. Jeg mener merkevarer som har oppnådd et distinkt uttrykk over tid, både skal applauderes og respekteres, sier hun.

Enerett:

Seksjonssjef i design- og varemerkeavdelingen i Patentstyret, Knut Andreas Bostad, sier det er spesielt vanskelig å få retten til én farge. Foto: Mathilde Palmers/Nucleus

- Jo lavere pris, jo strengere

Det er Patentstyret som tildeler retten til patent, varemerke og design, og seksjonssjef i design- og varemerkeavdelingen, Knut Andreas Bostad forklarer hva enerett til en farge betyr i praksis.

- Det betyr at den som får enerett til en farge kan hindre konkurrenter i å bruke samme farge, for å unngå at produkter eller tjenester kan forveksles, sier Bostad til Kampanje.

Det gjelder innenfor den kategorien produktet eller tjenesten er registrert som i dette tilfellet er sjokolade. Andre kan fremdeles velge emballasjedesign i blåfarger, men de kan ikke være for like slik at det er fare for at forbrukeren forveksler produktene.

- Jo lavere pris det er på et produkt eller en tjeneste jo strengere er dette, forklarer Bostad.

- Risikoen for å forveksle produkter blir mindre i takt med prisen. Det skal jo mye til å kjøpe feil bil, men er det snakk om såpe, brus – eller sjokolade, øker sjansen for at produkter i en slik prisklasse lettere kan forveksles av forbruker.

Dersom Orkla vinner frem med sitt syn kan det også bane vei for at Orkla får enerett til gulfargen som vises på den kjente Grandiosa-pakningen.

- Det kan åpne døren og gi en pekepinn hvor listen ligger

Sjokolade-feiden er ikke den eneste Orkla-konsernet står i om dagen. Orkla Food søkte for første gang om eneretten til «Grandisosa-gul» i 2021, men fikk avslag. Pizza-kampen er fortsatt brennhet og i en 40 sider lang klage, argumentere konsernet bak Norges mest kjente frossenpizza på ny i håp om å sikre seg retten til gulfargen blant frossenpizzaer.

I denne feiden er det Rema 1000 som stiller kampklare for å hindre at Grandiosa-gul, eller fargekoden Pantone 7408 C, gis som enerett til Orkla Foods.

Ifølge Bostad i Patentstyret kan utfallet i Stratos-saken få følger for Grandiosa.

- Hvis tingretten kommer frem til at Stratos-blåfargen er innarbeidet og er grunnlag for enerett som varemerke, må vi vurdere bevisene som legges frem på nytt og annerledes. Så vi venter i spenning på utfallet.

- Vil et positivt utfall i favør Orkla gjøre det lettere for merkevarer å få retten til farger?

- Det kan åpne døren og gi en pekepinn hvor listen ligger for å sikre seg det, for dem som har et slikt behov og ser verdien i det, sier Bostad. 

Pizzagul:

Også gulfargen på Pizza Grandiosa-pakningen kjempes det for i Orkla-systemet.

Orkla og Freia i bitter sjokolade-strid: - Uting når norske merkevarer kopierer hverandre