Regjeringen lover økt satsing på design: - Har ambisjoner om å bidra til økt lønnsomhet

Næringsdepartementet svarer nå den hardt pressede designbransjen.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Torsdag morgen publiserte Kampanje flere artikler om hvor ille det står til i designbransjen. Dårlig økonomiske forutsetninger og oppdragstørke har sendt bransjen inn i det som partner og byråleder i Metric Design, Carmita Carlsson, beskriver som «unntakstilstander.»

Leder i Grafill, Lene Renneflott, fortalte at hun savnet bidrag fra regjeringen.

- Regjeringen må satse ytterligere på design i samfunnet og satse på den kreative næringen. For å dra en parallell så synes jeg det er litt merkelig at man under finanskrisen i 2008 reddet mange bransjer ved å legge ut offentlige oppdrag, det samme gjorde man under pandemien – men krisetiden er ikke over enda. Den er like prekær nå, sa Renneflott.

Statssekretær i næringsdepartementet, Tore O. Sandvik, forteller til Kampanje at regjeringen ønsker å «fortsette å styrke den kreative næringen».

- Den kreative næringen er i vekst internasjonalt, og mye tyder på at potensialet i Norge er større enn det som tas ut i dag, sier Sandvik.

Tidligere har både næringsminister Jan Christian Vestre og kulturminister Lubna Jaffrey snakket om hvordan regjeringen nå skal satse på kreative næringer.

- Regjeringen har ambisjoner om å bidra til økt lønnsomhet og eksport i næringen, og har derfor startet opp et arbeid med et veikart for kreativ næring, som også omfatter designbransjen. Vi har også lansert en egen eksportsatsing på vareproduksjon og design, svarer statssekretæren. 

Regjeringen har fått en anmodning fra Stortinget om å utarbeide en strategi for vekst innenfor kreativ næring og næringsminister Vestre skal samarbeide med kulturminister Jaffery om et veikart for den kreative næringen.

Les også: Designtopp frykter massekonkurser: - Det er oppdragstørke

- Også andre bransjer opplever redusert lønnsomhet

På spørsmål rundt alvorligheten i den manglende prisveksten som bransjen kjenner på, forteller Sandvik videre at de registrerer tallene bransjen viser til fra egne undersøkelser.

- Årsakene til at prisveksten i et marked står stille, kan være sammensatt og flere. Generell prisvekst i samfunnet kan gå utover bedriftens lønnsomhet, og dersom man ikke over tid klarer å selge sine produkter til en pris som er høyere en produksjonskostnadene, vil det sette bedriften i fare for konkurs, sier Sandvik. 

Han mener noen bransjer er mer følsomme for konjunktursituasjonen enn andre. 

- Men også andre bransjer og næringer opplever redusert lønnsomhet når husholdningenes kjøpekraft reduseres, sier han. 

Sandvik forteller at de vil fortsette å styrke bransjen blant annet gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP), som finansieres gjennom næringsdepartementet.

- Programmet, som er i regi av Doga (Design og arkitektur Norge, journ-anm), deler ut økonomisk støtte til virksomheter slik at de kan involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter. I budsjettet for 2024 ble tilskuddet til Doga styrket med 4,5 millioner kroner, sier han. 

Les også: Næringsministeren om reklamekonkursene: - Forstår veldig godt at det er vanskelig

Regjeringen lover økt satsing på design: - Har ambisjoner om å bidra til økt lønnsomhet