Brille-trøkk på radio

Vekslende hell for solbrillereklame fra Interoptik på radio.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman Journalist

Sommer er solbrilletid, og Interoptik-kjeden vet at nordmenn søker til radioen om sommeren. Ved inngangen til juli kjørte derfor Interoptik en radiokampanje som fokuserte på tilbud på kjente solbrillemerker. Tallene fra reklamebørsen viser at 18 prosent av respondentene kunne huske å ha hørt radiospoten fra Interoptik. Dette er helt på gjennomsnittet. Men kun ti prosent av respondentene husket at det var Interoptik som var avsender for annonsen. Dette er nokså langt under gjennomsnittet for de fem målte radiospotene, som var på 50 prosent.

- Avsenderidentiteten er utrolig viktig. Skal man få kundene til å komme til oss, må de vite hvor de skal gå. Men relevans er også viktig - reklamen bør trigge kundene til å besøke en av våre butikker for å handle briller, sier markedsdirektør Kathrine Ayling i Interoptik til Kampanje.

- Selv om resultatene for avsenderidentitet ikke er så bra, har denne radiokampanjen i kombinasjon med andre annonsekanaler totalt sett gitt veldig god respons for oss.

- Selv om resultatene for avsenderidentitet ikke er så bra, har denne radiokampanjen i kombinasjon med andre annonsekanaler totalt sett gitt veldig god respons for oss.

Interoptik har selv testet hele kampanjen opp mot fire andre kampanjer og da oppnådde deres egen kampanje bedre resultater enn det Kampanjes reklamebørs har, men likevel skåret Interoptik-kampanjen svakest av de fem. De kommer derfor ikke til å benytte spoten igjen i nåværende form.

Bruttotall fra Nielsen viser at radio har vært den klart viktigste mediekanalen for optikerkjeden hittil i år. Tallene er før rabatter, og er ikke reelle tall brukt på annonsering. Men de gir en pekepinn på hvordan mediemiksen er. I perioden januar til juni i år brukte Interoptik 8,5 millioner kroner brutto på annonsering i radio, tett fulgt av avisannonsering der optikerkjeden brukte rundt 6,7 millioner kroner brutto. Interoptik er den av de fem annonsørene som har brukt mest kroner på radio.

- Radio er en viktig del av mediemiksen vår. Vi har hovedvekt på nett, radio og lokalavis. Og noe DM.

- Dette er en bransje som ikke har så mange aktører, så det gjelder å finne kanaler der man kan dominere. Vi vil være nummer én der kundene våre er. En gjennomsnittlig brillebruker er voksen, det er jo gjerne rundt 40 år at behovet for briller oppstår. Dette gjenspeiler våre kanalvalg. Og derfor har vi satset tungt på radio i flere år og dominerer der, selv om vi også gjør en vridning mot digitale flater, sier Ayling til Kampanje.

Tallene fra reklamebørsen viser at 53 prosent av respondentene likte spoten til Interoptik. Det er noe under gjennomsnittet, som var på 60 prosent.

- Hva tenker du om fremtiden til radioreklame?

- Man vil jo bruke det annerledes i fremtiden. Medievanene endrer seg og radiolyttingen blir også utfordret. Alle kanalene er vel i endring. Men dette er det vanskelig å uttale seg om. Men det er klart at når man jobber med markedsføring, må man være mye mer på ballen i forhold til hva kanalene leverer av resultater. Mediemiksen er i raskere endring enn tidligere og alternativene er fler, sier hun

- Hvordan bestemmer dere mediemiksen?

- Vi følger med hele tiden og gjør justeringer når det kreves. Hver eneste kampanje blir grundig evaluert, og resultatene påvirker fremtidige tiltak og strategier sier Ayling.

Reklamebørsen:

  • KANAL: Radio

  • ANNONSØR: Interoptik

  • Reklamebyrå: Kitchen

  • Produksjonsbyrå/radiospot: Sagveien Resort

  • Mediebyrå: MEC

  • - Hva blir den største endringen i mediemiksen deres i år?
    - Økt andel i digitale flater

  • Reklamebørsen er levert av Penetrace og Omnicom Media Group. Feltarbeidet er utført av Ipsos MMI. Feltperiode er juli. Antall respondenter: 541. Ti ganger i året velger vi ut de fem største kampanjene i ett av de følgende medier: tv, radio, internett, print og utendørs. En kampanje kan kun måles én  gang.

Brille-trøkk på radio