Skal kjøpe sportsnyheter fra VG – tidligere sjefredaktør ser «en utfordring»

Mediekonsernene Schibsted og Polaris legger ned sportssamarbeidet 100% Sport.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie, Jacob Andersen og Knut Kristian Hauger

Økt samarbeid mellom aviser synes å bre om seg i Medie-Norge og i Schibsted-avisene, men utviklingen har også fått flere til å stille spørsmål om hva som skjer med mediefangfoldet når VG-journalister har byline i Aftenposten, E24-saker pumpes ut til Schibsted-avisenes næringslivssider og nå sist beslutningen om at VG skal levere sportsnyheter til både Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen.

Sist uke var både tidligere sjefredaktør i VG, Bernt Olufsen, og Klassekampen-redaktør, Mari Skurdal, ute og reiste spørsmålet.

- Det er klart det er likheter med det som skjer på næringslivsområdet, sier Olufsen til Kampanje om beslutningen om å legge ned satsingen 100% Sport og heller åpne opp for at VG leverer de nasjonale og internasjonale nyhetene på sportsområdet.

Les også: Schibsted og Polaris legger ned sportssatsing

 

Den nye medieøkonomien presenterer en utfordring for mangfoldet i media, og det blir viktig å opprettholde evnen til å ha ulike perspektiv. Bernt Olufsen, tidligere sjefredaktør i VG

- En utfordring

I kommentaren «VGs politiske reporter Eirik Mosveen i Aftenposten? WTF?!?!» publisert i Medier 24 skriver Olufsen at han «ikke er spesielt opprørt», men at det «er et varsel om skiftende tider i mediebransjen».

- Det er ikke lenger bare snakk om konsolidering av mediebransjen, men konsolidering av journalistikken skrev Olufsen i kommentaren.

Til Kampanje gjentar den tidligere VG-journalisten at han «ikke er spesielt opprørt» over utviklingen.

- Det er en forventet utvikling og en konsekvens av den nye medieøkonomien. Det er klart at bortfallet av flere milliarder av annonseinntekter, fremtvinger behovet for et nytt samarbeidsmønster. At VG Nett kommer til å være en naturlig plattform for konsolideringen. Dette har vi sett komme siden VGTV ble etablert, så vidt jeg forstår. Video er en sentral del av dette samarbeidet, sier Bernt Olufsen til Kampanje.

- Hva kan konsekvensen av det være?

- Det vil jo kunne styrke journalistikken på mange måter, når mediene ikke blir så opptatt av å gjøre alt det samme, så betyr det jo at man hver for seg konsentrer seg om å øke kvaliteten på enkeltområder. Men så er det en utfordring, den nye medieøkonomien presenter en utfordring for mangfoldet i media. Og det blir jo viktig å opprettholde evnen til å ha ulike perspektiv.

Innsparingen er viktig, men vi slipper å bemanne opp og ikke minst kan vi samarbeide mer strategisk om sport Trine Eilertsen, sjefredaktør Aftenposten

- Vi kan ikke bemanne opp nå

Tapet i annonseinntekter er noe alle landets største aviser merker og i en avis som Aftenposten kommer nå rundt 20 prosent av inntektene på snaue 1,5 milliarder kroner fra annonser. For ti år siden var tallet 80 prosent. Derfor har en avis som Aftenposten trappet opp satsingen på salg av digitale abonnement og journalistikk sjefredaktør Trine Eilertsen mener har en betalingsverdi.

- Går det utover mangfoldet i dekningen at VG nå skal levere til flere aviser?

- Vi begrenser dette til terminfestete ting og løpende hendelser. Vår sportsredaksjon vil jobbe med det de har jobbet med i flere år, unik journalistikk som vi kan konvertere abonnenter med, så de kommer ikke til å endre sin journalistikk som en følge av dette.

Hun mener det er der slaget om mangfoldet står.

- At du har sportsredaksjoner som har mulighet til å jobbe med unik journalistikk som skiller seg ut. Dette samarbeidet gjør at de slipper å sitte fem stykker på samme pressekonferanse eller sende av gårde samme melding om at Klæbo kom først i mål. Det er ikke tvil om at vi har gjort litt dobbeltarbeid hittil, sier Eilertsen.

Nedleggelsen av 100% Sport fører ikke til kutt i antall faste stillinger. Trine Eilertsen sier at avtalen med VG kommer i stedet for planlagte nyrekrutteringer i 100% Sport og at det er behov for de få årsverkene som nå er i denne enheten på andre områder.

- Hvor i avisen skal disse flyttes over?

- Det er litt komplisert. I utgangspunktet skulle alle husene legge inn en medarbeider hver, i praksis har vi brukt en del vikarer også har Aftenposten brukt 1.5 halv stilling som går tilbake til avisen. Vikarene skulle tilbake til faste stillinger, nå er alle stillingsutlysninger lagt på is på grunn av korona. Vi kan ikke bemanne opp nå. Så vi er nødt til å se hvordan løse behovet vårt for å få denne journalistikken på en annen måte enn det vi hadde tenkt. Vi hadde jo tenkt å bemanne opp 100 prosent sport, sier Eilertsen.

- Hvor mye penger sparer Aftenposten og Schibsted på dette?

- Vi sparer litt, ikke veldig mye. Det er for så vidt ikke det viktigste. Innsparingen er viktig, men vi slipper å bemanne opp og ikke minst kan vi samarbeide mer strategisk om sport. Kampen i dag står ikke om løpende terminfestet sport, men rettighetsdiskusjoner, sier Eilertsen.

VG vil få kompensasjon

I nesten 20 år har de største abonnementsbaserte avisene i Schibsted og Polaris samarbeidet om løpende dekning av nasjonal og internasjonal sport år gjennom selskapet 100% Sport, nå settes i stedet denne jobben bort til VG og sjefredaktør Gard Steiro.

- Vi går ikke inn på detaljer i tallene, men det er klart det ligger en form for kompensasjon i ekstrarbeidet for VG, sier Steiro til VG.  

- Hvordan vil dette påvirke nyhetsmangfoldet innenfor sportsjournalistikken – blir det samme nyheten ut i alle aviser?

- Jeg er litt usikker på om det kommer til å påvirke nyhetsmangfoldet i så veldig stor grad. For disse regionavisene er deres viktigste prioritet den lokale og regionale sporten, og den idretten som er viktigst for deres abonnenter. Det skal de fortsette å produsere, og det skal vi fortatt konkurrere med dem om. Det at de får tilgang til noe av VGs innhold, gir dem ekstra i forhold til det de har hatt tidligere, sier Steiro.

- Skal dere gjøre noen form for særskilte oppdrag for hver enkelt avis? 

- Nei, i utgangspunktet ikke. De får tilgang til deler av vårt sportsinnhold, sier han.

Han sier det ikke er tatt stilling til hvorvidt VG skal utvide sportsredaksjonen som en følge av den nye løsningen.

- Vi har en stor og dyktig sportsredaksjon, og den kommer vi fortsatt til å satse på fremover. Vi kommer til å sørge for at de har de ressursene de trenger til å fortsette å lage god sportsjournalistikk, sier Steiro. 

Skal kjøpe sportsnyheter fra VG – tidligere sjefredaktør ser «en utfordring»