Egmont Publishing setter ny ledergruppe – her er de nye sjefene

Omorganiseringen i Egmont får også konsekvenser på ledernivået i bladkjempen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

I et allmøte i Egmont Publishing ble det fredag kommunisert flere nye endringer i organisasjonen. Dermed blir det også nye kutt i bemanningen hos landets største utgiver av blader og magasiner.

- Det er en stor sorg. Dette er bare tungt, sier tillitsvalgt for Parat Media i Egmont Publishing, Johan Brandt Garvik, om hvordan dagens nyhet har blitt tatt imot av de ansatte.

Administrerende direktør i Egmont Publishing sier at endirngene i mediekonsernet som gir ut blader som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Her og Nå og Vi Menn skyldes flere forhold, men ikke minst et fortsatt tungt marked for ukeblader og magasiner på papir.

- Vi forsøker å tilpasse oss, samtidig med at vi må være offensive. Selv om vi dessverre er nødt til å nedbemanne, er vi også nødt til å skalere og prioritere for fremtiden. Det er bakgrunnen for det vi i dag sier. Dette handler om kontinuerlige forbedringer, noe som også innebærer mye endring og nedbemanning, men mye av det vi gjør forbedrer også måten vi jobber på, sier administrerende direktør i Egmont Publishing, Nina Vesterby, til Kampanje.

Les  også: Egmont Publishing nedbemanner – 11 stillinger blir borte

Det er viktig at jeg tar den erkjennelsen at det ikke funket 100 prosent slik vi ønsket oss. Da må vi endre måten vi jobber på. Nina Vesterby, Egmont Publishing-sjef

Har kuttet rundt 40 mill. på tre år

Det er ikke første gang Vesterby kutter etter at hun tok over Egmont Publishing for et par år siden. Også i 2018 og 2019 var det nedskjæringer på kostnads- og ansattesiden på til sammen rundt 30 millioner kroner. Nå skal det kuttes rundt 11 stillinger og med en kostnad på rundt én million kroner per årsverk ligger det an til en innsparing på ytterligere ti millioner kroner.  

- Blir dette en årlig øvelse hver høst?

- Ser du på statistikken, er jeg enig i at det nesten ser sånn ut. Men dette er ikke noe mål eller ønske fra min side. Vi skal hele tiden tilpasse oss den verden vi lever i, og mye av det vi nå gjør bidrar til at vi skal levere bedre resultater i fremtiden. Også er det sånn at noen områder er mer i fall enn andre, og da blir konsekvensen dessverre sånn. Kunne vi latt være, hadde vi selvfølgelig gjort det, sier hun.

- Når det blir årlige kutt, gjør dere nok når dere først går til det skritt å nedbemanne?

- Vi gjør det vi mener vi bør gjøre for å ivareta driften og alt det gode innholdet vi leverer hver dag. Det er som sagt ikke noe mål å nedbemanne og forsøker vi å gjøre det vi må og ikke mye mer. Det er utrolig mange kompetente folk og mye kompetanse på huset som vi også vil se om vi kan utnytte på andre områder, sier Vesterby.

Les også: Bladgigant må kutte nye ti millioner

Kutter i redaksjonen

Hvor i organisasjonen kuttene treffer er ikke kjent, men Vesterby sier det «blir både på kommersiell og redaksjonell side». Til Kampanje kunne tillitsvalgt i redaksjonsklubben, Alexander Berg, bekrefte at hans medlemmer vil bli rammet av de nye kuttene.

- Det vil det nok gjøre. Hvor mange som vil kunne risikere å være overtallig etter prosessen har gått, det vet jeg ikke, men i utgangspunktet rammer det mine medlemmer, sier klubbleder for journalistene, Alexander Berg.

Vesterby sier følgende på spørsmålene om hvor i organisasjonen kuttene vil treffe.

- Det blir i forskjellige steder i organisasjonen, men også på den redaksjonelle siden i tillegg til at vi gjør noe på ledernivå. Utover det ønsker vi ikke å kommentere noe mer på det før vi er lenger inni prosessen, sier hun.

Tillitsvalgte reagerer på kuttene: - Det er en stor sorg. Dette er bare tungt (abo.)

Erstattes ikke:

En av direktørstillingene som ikke erstattes er Ung-stillingen som Martine Lunder Brenne hadde inntil i våre. Lunder Brenne gikk til Dagbladet og ansvarsområdene går inn i nyopprettet direktørstilling kalt Online Media & Nye satsinger.

Kutter lederstillinger

Flere lederstillinger blir borte som følge av den nye organiseringen, og i meldingen anslår Egmont Publishing dette til rundt 25 prosent. Også på øverste nivå blir det endringer, og en av stillingene som ikke blir erstattet er «Ung»-direktøren, en stilling som Martine Lunder Brenne besatt frem til hun sluttet tidligere i vår. Også ansvarsområdet «Voksen» på direktørnivå forsvinner. I tillegg vil alle målgruppesjefene opphøre. 

Les også: Martine Lunder Brenne blir utviklingsredaktør i Dagbladet 

Vesterby understreker at selv om det vil bli «en reduksjon i antall ledere», så betyr ikke det at alle vil forsvinne. 

- Mange vil få nye roller så dette betyr ikke at alle forsvinner ut døren, men det er klart at noen også er en del av nedbemanningen og det er viktig for å få til en flatere struktur, sier Vesterby.

Etter det Kampanje kjenner fortsetter alle i dagens ledergruppe, men flere får nye oppgaver. En av dem er «Voksen»-direktøren Elisabeth Lund-Andersen som denne gangen blir leder for området «Print». I tillegg blir stillingen som operasjonell direktør, en stilling som Axel Walø har hatt frem til i dag, gjort om til en produksjonsdirektørstilling med ansvar for trykk, pakk og distribusjon. Totalt skal ledergruppen bestå av åtte personer som foruten Vesterby selv og de fire områdesjefene vil bestå av kommersiell direktør Jill Molland og økonomidirektør og Anne Mari Nordbø.

De øvrige områdesjefene blir som før Annette Aas Johansen, som vil lede byråsatsingen «People», mens Kjell Frostrud Johnsen fortsetter å lede «Kids».

Går vekk fra målgruppe-inndelingen

Den største endringen som nå inntreffer i Egmont Publishing er likevel at Vesterby går bort fra en organisering av selskapet delt inn i målgrupper. Nå blir det i stedet nye virksomhetsområder fordelt på byrådelen «People», «Kids», «Print Media» og «Online Media og nye satsinger».

Frem til i dag har Egmont Publishings journalister levert innhold til en fellesdesk som deretter har porsjonert ut stoffet til de mest relevante målgruppene og bladene. Nå blir det tettere og mindre team som skal jobbe sammen. Totalt blir det seks slike team og det er grunn til å tro at flere av dagens målgruppesjefer vil få lederansvar på de ulike produktteamene.

- Det vi skal gjøre er å jobbe i produktteam der noen av våre ukeblader og magasiner settes sammen i team i stedet for et stort redaksjonelt fellesområde. Dette blir også komplementert med det kommersielle og markedsføringen. Nå blir mer ansvaret flyttet ut i forretningen med mer tillit til ledelsen for produktteamene, sier Vesterby.

To eksempler i denne sammenheng er at Hjemmet og Her og Nå blir ett produktteam, mens Vi menn går sammen med villmarksbladene.

- Ble det for stor avstand til bladene og merkevarene i den gamle modellen?

- Ambisjonen var å få til den samme måten å jobbe på, men man satt ikke fysisk i team og man ble ikke så autonome. Da er det viktig at jeg tar den erkjennelsen at det ikke funket 100 prosent slik vi ønsket oss og da må vi endre måten vi jobber på, sier hun.

Vesterby sier det etter omleggingen ikke vil bli noen endringer i bladporteføljen.

Noen av dagens målgruppesjefer er Kjersti Myhre, for «Tradisjon og Livsstil», Lars Erik Oterhals for «Mann», Elin Reitan for «Voksen Kvinne» og Knut Breivik for «Friluft». 

Les også: Disse blir nye målgruppe-sjefer i Egmont

Egmont Publishing setter ny ledergruppe – her er de nye sjefene