Høyre reagerer på Norsk Tipping-klage: - Oppsiktsvekkende

Høyres spillpolitiske talsperson reagerer på innholdet i Norsk Tippings reklameklage, hvor spillgiganten kaller Lotteritilsynets saksbehandling for uforsvarlig.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Mandag denne uken ble det klart at Norsk Tipping påklager det historiske reklamekutt-vedtaket fra Lotteritilsynet som kom i juli i år. Ifølge tilsynet må spillgiganten på Hamar kutte sitt markedsføringsbudsjett med 45,5 millioner kroner inneværende år. Det er Norsk Tipping mildt sagt uenig i. De har i lengre tid kommet med innsigelser til beregningsgrunnlag, tidsskjema og prosentsats for reklamekuttet.

I klagen som ble sendt fredag forrige uke går spillgiganten til det skritt å kalle tilsynets saksbehandling for uforsvarlig, i tillegg til å hevde at tolkning av regelverk og bevisbedømmelse er feil. Det får spillpolitisk talsperson i Høyre, Turid Kristensen, til å reagere. 

- Norsk Tipping har jo en klageadgang på vedtak, så sånn sett er det en rettighet de har, men det har pågått en prosess lenge med omfattende kommunikasjon mellom tilsynet og Norsk Tipping, og jeg må si at jeg reagerer på språkbruken og karakteristikken de gir av tilsynet, sier Kristensen til Kampanje. 

Hun har selv sett over det hun omtaler som et omfattende klagebrev. Kristensen mener spillmonopolisten går langt i å si at tilsynet ikke har behandlet dette på en ordentlig måte i sin 16 sider lange klage. 

- Det fremstår som de mener at tilsynet nærmest ikke har kompetansen til å fatte det vedtaket de har gjort. Det synes jeg er oppsiktsvekkende. Jeg opplever at det har vært en solid prosess der de har fått komme med sine synspunkter. Tilsynet har vurdert dette og også endret noe på omfanget som de pålegger Norsk Tipping. 

Kristensen har selv tidligere fremmet forslag om å i større omfang ta ned kostnader tilknyttet markedsføring, profilering og konsulenter. I forbindelse med statsbudsjettet for 2023, ønsket Kristensen at Norsk Tipping skulle kutte reklameutgifter med 250 millioner kroner. 

- De må tilpasse seg den nye virkeligheten man står i, som tilsynet har redegjort godt for, og ikke minst for å nå målet med å bruke mest mulig av pengene til de gode formålene som ligger i spillemiddelordningen. Jeg mener mer bør kunne brukes på tiltak mot barn og unge innen idrett, kunst, kultur og samfunnsnyttige forhold. Jeg er spent på det som kommer nå, og mener at Norsk Tipping må se nøye på pengebruken sin.

Norsk Tipping har blitt forelagt kritikken fra Turid Kristensen, men kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl skriver i en SMS at de «ikke ønsker å kommentere dette».

Les også: Norsk Tipping klager på reklamekutt: - Uforsvarlig saksbehandling

- Rom for betydelige kutt

Kristensen er nå spent på resultatet av klagebehandlingen hos tilsynet. Om tilsynet ikke etterfølger Norsk Tippings krav om endring eller oppheving av vedtak, vil klagen sendes videre til Lotterinemda. 

- Har du en oppfordring til Norsk Tipping?

- Vi i Høyre, med støtte fra andre partier, har vært nøye på at pengebruken på dette må ned. Trettebergstuen har tidligere sagt i Stortinget at politikere ikke skal mene så mye om det, men det er jeg helt uenig i, vi må være på vakt, sier Kristensen og fortsetter:

- Trettebergstuen pekte på tilsynet som kompetansemiljøet og nå har de tatt grep på bakgrunn av sitt mandat. Mitt ønske er at man skal bruke det som er nødvendig og ikke mer. Vi mener det må være rom for betydelig kutt

Lotteritilsynets direktør, Atle Hamar, hadde følgende kommentar til klagen fra Norsk Tipping og kritikken mot tilsynet:

- Alt vi har gjort er basert på kunnskap og innsikt. Norsk Tipping ble først informert om nedtrekk under Arendalsuka i fjor da spillreklame var et eget tema som vi og Medietilsynet hadde på seminar der nede. Vi har hatt flere runder der vi har svart ut Norsk Tipping og veiledet dem, så jeg har problemer med å forstå den delen av kritikken, sa Hamar til Kampanje mandag denne uken.

Tilsyndirektøren var samtidig klar på at de ikke fraviker sitt syn i saken.

- Bestrider gyldigheten: Dette er Norsk Tipping sine hovedpunkter i deres klage på kuttkravet:

  • Norsk Tipping bestrider gyldigheten til det varslede pålegget. Lotteritilsynet har ikke et godt nok faktisk eller rettslig grunnlag for å pålegge Norsk Tipping å redusere markedsføringskostnadene for 2023 i den størrelsesordenen, eller innen den tidsrammen, som det er angitt i forhåndsvarselet.
  • Subsidiært: Hvis Lotteritilsynet etter videre saksbehandling skulle fastholde vedtaket, må prosentsatsen justeres.
  • Atter subsidiært må tidspunktet for iverksettelse settes senere enn 31.12.2023.

Kilde: Norsk Tippings «Klage på vedtak» sendt 11. august 2023.

- Vil gjøre Norsk Tipping til en lite troverdig samarbeidspartner

Det var i februar i år at tilsynet ba Norsk Tipping kutte minst 60 reklamemillioner fra 2022 til 2023. Tilsynet tok utgangspunkt i at Norsk Tipping hadde 314 millioner kroner i markedsføringskostnader i 2022. Dette ble senere nedjustert etter innsigelser fra Norsk Tipping til 227,5 millioner kroner.

Spillgiganten har ønsket å holde en rekke kostnader utenfor beregningsgrunnlaget, som eksempelvis kostnader til sponsoravtaler, markedsundersøkelser, byråhonorar, mediesamarbeid, drifts- og kjedeavtaler og konferanser for eksterne.

Ifølge egne prognoser styrer Norsk Tipping mot en reduksjon på 11 prosent tilknyttet markedsføringskostnader i 2023. 

- Dersom vedtaket opprettholdes, vil det riktige være å endre prosentsatsen til 11 prosent og heller se an videre utvikling i året. Norsk Tipping har behov for forutsigbarhet i forretningsdriften, heter det blant annet i klagebrevet fra Norsk Tipping. 

Spillgiganten peker også på at kuttkravet vil påvirke langsiktig planlegging og kommersielle avtaler. Dersom vedtaket opprettholdes, ønsker spillgiganten at det ikke trer i kraft før 30. juli neste år.

- I den konteksten er det svært krevende at Lotteritilsynet forventer omfattende endringer med tilbakevirkende kraft på et område. Dersom Norsk Tipping nå skulle terminere avtaler med medier, forretningspartnere og sponsorrelasjoner vil dette både være svært ineffektiv bruk av offentlige midler, og det vil gjøre Norsk Tipping til en lite troverdig samarbeidspartner, skriver Norsk Tipping.

I vedtaket som kom i juli i år, ble Norsk Tipping bedt om å redusere markedsføringsbudsjettet til 182 millioner i løpet av inneværende år. Kuttkravet kommer etter at utenlandske spillselskaper ikke lenger sender reklame på norske TV-skjermer. Lotteritilsynet mener man nå «i stor grad» har fått kontroll over spillmarkedsføring fra utlandet. Dette gjelder både for TV-sendt reklame, men også for markedsføring gjennom sosiale medier. 

Høyre reagerer på Norsk Tipping-klage: - Oppsiktsvekkende