Gubbevelde i byråene – bare én av fire partnere er kvinner

To byråer har en kvinneandel på partnernivå lik null. - For lav kvinneandel i partnerdelen i bransjen, sier Nina Riibe i GK.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman Journalist

Kampanje har foretatt en opptelling av partnere i 15 reklame- og PR-byråer, og tallene er nedslående når det kommer til kjønnsfordeling. Gjennomsnittlig er kvinneandelen i disse 15 byråene på 23 prosent. I disse 15 byråene er det totalt 147 partnere og 34 av disse er kvinner.

Nederst på listen finner vi to byråer som ikke har noen kvinnelige partnere; Per Høj og MK Norway Bergen/Oslo. Deretter følger Fjeldheim & Partners og Geelmuyden Kiese i Norge med henholdsvis åtte og ti prosent kvinneandel blant partnerne.

Hos bransjens største reklamebyrå, Try Reklamebyrå, er det tre kvinnelige partnere av totalt 21. Dette gir en kvinneandel på 14 prosent. Forrige uke innrømmet byråleder Kjetil Try at antall kvinner i ledende stillinger i byrået kunne vært bedre.

- At det finnes mange eksempler på skjev maktfordeling mellom kvinner og menn er åpenbart, også i Try, sier han.

Flere av byråene i opptellingen er dermed nede på nivå med advokatbransjen som i en tilsvarende opptelling for et år siden hadde ti prosent kvinnelige partnere, ifølge Advokatbladet.

Jeg har blitt fortalt at det er like mange menn som kvinner i bransjen, men det er ikke 50/50 i byråledelsene og heller ikke lik lønn for likt arbeid. Så vi har fremdeles et stykke å gå. Nina Riibe

Vil ha flere kvinnelige partnere

Mot bunnen av listen befinner Geelmuyden Kiese seg. På nordisk nivå er det fem kvinnelige partnere av totalt 14, noe som ville gitt en kvinneandel på 33 prosent. Men siden alle andre byråer i denne oversikten kun har norske partnere, velger Kampanje her å ta utgangspunkt i tallene for Norge. Og i Norge har GK kun én kvinnelig partner; daglig leder Nina Riibe, mens det er ni mannlige partnere. De norske tallene gir en kvinneandel på ti prosent.

Verken toppsjef Hans Geelmuyden eller Riibe synes det blir riktig å bruke tall kun for Norge, siden GK er et skandinavisk selskap. Men Riibe kan si seg enig i at det generelt er for få kvinnelige partnere i norske byråer.

- Mitt inntrykk er at det er for lav kvinneandel i partnerdelen av bransjen og også ledelsesmessig. Uten at jeg har tall på det, sier hun.

Jeg ser at mange av de mindre byråene må tilby partnerskap til nyansatte, men i GK må de gå læringsveien.

Byråets gründer Hans Geelmuyden forteller at GK i løpet av desember skal ta opp nye partnere og sier hemmelighetsfullt at det kan være smart å ringe etter møtet der dette skjer og be om tallet på nytt.

- Hver høst åpnes det for nye partnere, så i GK er ikke partnerstigen trukket opp. Jeg har vært opptatt av å utvikle kvinnelige ledere og partnere fra byrået startet, fordi jeg er opptatt av mangfold. Man får ikke til en så flott sammensetning med mindre ledelsen har dette fremst i pannebrasken ved alle valg, sier han.

- Hvordan rekrutterer dere partnere i GK?

- Alltid fra innsiden. Det å være partner innebærer en stor commitment, og vi vil at de som blir partnere forstår hva det innebærer før de blir det. Jeg ser at mange av de mindre byråene må tilby partnerskap til nyansatte, men i GK må de gå læringsveien, sier Geelmuyden.

For det er en uttalt politikk i byrået at det skal rekrutteres av begge kjønn, forteller Nina Riibe.

- Jeg synes det er helt klart et mål å rekruttere begge kjønn. Det blir en bedre dynamikk på arbeidsplassen når det er en balanse mellom kjønnene – heller enn at det bare er kvinner eller menn. 

Hatt tilfeller av seksuell trakassering

Kampanje har tidligere omtalt undersøkelser som viser at 45 prosent av kvinner i bransjen har opplevd seksuell trakassering.

- Min praktiske tilnærming er som følger; Man kan gjerne ønske seg verden annerledes, men helt fra 1989 har jeg vært klar over at man må være forberedt på at trakassering kan forekomme. Vår måte å håndtere dette på, er at vi har gode varslingsrutiner og er åpne for å høre begge parter, sier Geelmuyden.

Les emr: Sjokkert over trakassering i reklamebransjen: - Vi har et problem

I dag er det 160 ansatte i kommunikasjonsbyrået, og i løpet av de 28 årene det har eksistert, har man hatt totalt tre varslinger på saker knyttet til seksuell trakassering. I ett av disse tilfellene endte saken med oppsigelse.

- I en av sakene oppfordret vi den fornærmede parten til å anmelde, og tilbød oss å betale advokatutgiftene. Dette er en praktisk tilnærming som ikke har fjerner problemet, men bidrar til å bringe sakene til overflaten, sier han. 

Har ingen kvinner:

- Årsaken er historisk gjennom fusjonen vi gjorde i 2011. Der var det to gründerselskap som ble startet av menn, sier Jon Fredrik Sandengen i det «ny-gamle» reklamebyrået Per Høj, som tidligere var Saatchi & Saatchi. Her er alle de seks partnerne avbildet tidligere i høst. Fra venstre: Patrick Bergfjord, Eiliv Gunleiksrud, Rune Sandnes, Håkon Fretheim, Øyvind Waage og Jon Fredrik Sandengen. Foto: Hilde Nyman

Byråer helt uten kvinnelige partnere

I oversikten som Kampanje har satt sammen, er det to byråer som har en kvinneandel på null og det er MK Norway og Per Høj (tidligere Saatchi & Saatchi). Byråleder Jon Fredrik Sandengen i Per Høj skjønner at dette ikke ser bra ut, men forklarer hvordan det ble sånn;

- Årsaken er historisk gjennom fusjonen vi gjorde i 2011. Der var det to gründerselskap som ble startet av menn, forklarer han til Kampanje.

Opprinnelig var det tre mannlige gründere fra Klapp og tre fra Saatchi som alle beholdt en eierandel, sammen med Media Bergen. Én har sluttet siden den gang, da ble en annen ansatt, som er i en sentral posisjon og som hadde vært ansatt like lenge, tilbudt den eierposten.

Sandengen tror at dersom byrået skulle endret partnermodell, hadde den muligens ikke sett ut som dagens modell. Temaet har vært oppe til diskusjon, uten at det akkurat nå er noen umiddelbare planer om å endre modell.

- Den ville muligens sett annerledes ut, ja. Men jeg kan ikke forklare dette på noe annen måte enn å forklare eierskapsmodellen. En annen faktor er at vi har Media Bergen inne på eiersiden med en stor post. Derfor har vi ikke noen store eierskapsprosenter å fordele, sier han.

Ledergruppen i byrået er i dag i praksis av noen av de samme som i partnergruppen, så derfor er det ikke noen kvinner der heller.

- Sammensetningen og rollen til ledergruppen er vi i ferd med å forandre, og her er jeg sikker på at kjønnsfordelingen blir bedre når dette er på plass, sier Sandengen, og er tydelig på at det selvfølgelig er et mål med kjønnsbalanse i byrået.

- Ja, det er klart det er et mål i seg selv å ha det. Som alle andre byråer vil vi helst hatt en bedre fordeling av kjønnene. Men det er rett og slett bare sånn det har blitt. Det var ikke med noen jenter på å starte og eie noen av de to selskapene som ble fusjonert, sier han.

Han ønsker å presisere at det å være partner i Per Høj i praksis er å være eier.

- Dette er ikke en modell der man f.eks. som nyansatt tilbys å komme inn i en partnergruppe. Men som sagt, også partnermodellen vår er hele tiden under vurdering, sier han.

Ernö best i klassen

Ett av de mellomstore byråene som faktisk har en kvinneandel på 50 prosent, er Ernö som består av 24 ansatte. Av disse er fire partnere, og av disse igjen er det altså to kvinner. Byråleder Frederik Horn blir glad for å høre at byrået er blant de flinke i klassen

- Det er jo hyggelig at vi er godt representert på listen med en slik fordeling, men at det er 50/50 er nok litt tilfeldig, innrømmer Horn.

Og anerkjenner at det settes fokus på kjønn og kjønnsbalanse i reklamebransjen. Det trengs, mener han.

- Bransjen er nok ganske langt fremme når det gjelder holdninger rundt likestilling, men vi er kanskje ikke like gode på handling. Det er for eksempel langt mellom de mannlige prosjektlederne, sier han.

Har kvinnetekke:

Daglig leder i reklamebyrået Ernö leder det byrået med den høyeste prosentandelen kvinner. - At det er femti-femti er nok litt tilfeldig, sier han.

Komm ber byråer ta gjennomgang

Nina Riibe i GK er også styreleder i kommunikasjonsbransjens organisasjon Komm, og i den forbindelse har hun stått bak et initiativ der organisasjonen ber medlemsbedriftene kommunisere en nulltoleranse-holdning knyttet til seksuell trakassering til sine ansatte og evaluere sine rutiner for varsling.

Komm har også satt i gang et initiativ der de største byråene i organisasjonens styre er bedt om å bidra inn i en gruppe som diskuterer tiltak, retningslinjer og rutiner som bør bli bransjepraksis.

- Vi har også hatt en gjennomgang av våre rutiner i GK på nytt, og gått gjennom hele HR-biten knyttet til trakassering, sier Riibe.

Hun forteller at byrået blant annet har en nøytral postkasse i fellesarealer, og i tillegg kan ansatte varsle enten til henne eller HR og man har også en etablert mentorordning byrået er fornøyd med.

- Jeg håper at #Metoo-diskusjonen fremover også kan inkludere det du har vært inne på nå, nemlig kvinneandelen på ledernivå i bransjen. Jeg har blitt fortalt at det er like mange menn som kvinner i bransjen, men det er ikke 50/50 i byråledelsene og heller ikke lik lønn for likt arbeid. Så vi har fremdeles et stykke å gå. Det er dette Komm ønsker å få mer innsikt i, sier hun.

Her er oversikten:Slik er status på kvinnelige partnere i byrå-Norge

BYRÅ Partnere Kvinner Kvinneandel %
MK Norway Bergen og Oslo 5 0 0
Per Høj 6 0 0
Fjeldheim & Partners 12 1 8
Geelmuyden Kiese* 10 1 10
Try ** 21 3 14
Futatsu Industries 6 1 17
Los & Co 5 1 20
Alle Gutta 7 2 29
Anorak 17 5 29
First House 18 6 33
Zynk 6 2 33
Dinamo *** 10 4 40
Pol 7 3 43
Trigger 11 5 45
Ernö 4 2 50

* Aksjonærer eier i GK Gruppen, som er nordisk. På nordisk nivå er kvinneandelen på 36 prosent, med ni menn og fem kvinner.
** Det er flere aksjonærer i Try Reklamebyrå, men disse jobber ikke i byrået. 
*** Det er ti aksjonærer som jobber i Dinamo. Av disse er fire kvinner. Totalt er det 54 aksjonærer i Dinamo - 24 kvinner og 30 menn. Kvinneandelen på denne gruppen er på 44 prosent.

Oversikten i denne saken er satt sammen tall på antall partnere fordelt på kjønn i 15 toneangivende reklame- og PR-byråer. Vi gjør oppmerksom på at listen ikke er komplett. Kilder: Byråenes hjemmesider, Proff.no og byråene selv.

Gubbevelde i byråene – bare én av fire partnere er kvinner