Reagerer på Hellelands reklame-angrep: - Vi er lite begeistret

Nær én milliard reklamekroner kan forsvinne fra norske tv-kanaler.

Publisert / Oppdater

Erlend Fossbakken

Søndag ble det kjent regjeringen kommer med lovendringer som angivelig skal sette en effektiv stopper for kommersielle norske tv-kanaler som sender reklame for utenlandske pengespill. Det er Modern Times Group (MTG) og Discovery eier blant annet kanalene TV3, Viasat4, Max og Eurosport Norge, som sender fra London, og slik omgår de det norske forbudet mot reklame for utenlandske pengespillselskaper.

Men nå gjør kulturminister Linda Hofstad Helleland og regjeringen et nytt grep: De vil forby de norske tv-distributørene å kringkaste spillreklame. Lovforslaget, som blir lagt fram til våren, får etter det Kampanje erfarer en kald mottakelse hos distributørene.

Telenor-eide Canal Digital liker dårlig at myndighetene pålegger distributørene å stanse kringkasternes innhold og program.

- Vi følger selvsagt med på de diskusjoner som kommer og omhandler vår bransje, også kulturministerens varsling om å se på utenlandsk spillreklame. Det er likevel for tidlig å si så mye om hvordan dette vil bli, men på prinsipielt og generelt grunnlag, uten at vi sier noe konkret om denne saken, så er vi lite begeistret for en regulering som eventuelt pålegger oss som distributør å gjøre inngripen i kringkasternes innhold og program, sier kommunikasjonsdirektør Tormod Sandstø i Telenor-eide Canal Digital til Kampanje.

Også RiksTV, som er eid av NRK, TV 2 og Telenor, er foreløpig avventende til regjeringens kommende lovforslag.

- Vi har fått med oss kulturministerens utspill, men da vi ikke har fått gjennomgått det grundig nok samt at vi ikke vet hvordan det er tenkt implementert i praksis, vil vi vente med å ha en mening om saken. Imidlertid er det klart at RiksTV følger norsk lov - og det ønsker vi også å gjøre i fremtiden, sier aministrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV til Kampanje.

Helleland: - Effektivt middel mot spillreklamen

Norske myndigheter har i årevis forsøkt å stoppe spillreklamen på norske tv-skjermer, uten hell. Utenlandske spillselskap brukte i 2016 i alt 866 millioner såkalte bruttokroner på reklame som ville vært ulovlig etter norsk rett dersom den hadde blitt sendt av en norsk tv-kanal. Dette tilsvarer en total vekst på 17 prosent på ett år. Veksten i fjor var på 22 prosent. 

Les også: Bruker stadig mer penger - kjøper betting-reklame på norsk tv for 866 mill.

Markedet for pengespillreklame på tv som ville vært ulovlig etter norsk rett, har økt kraftig fra 609 millioner i 2014/2015 til 866 millioner i 2016/2017. Se figur 1 (tall i millioner). I en lignende undersøkelse fra 2013/2014 ble markedet for slik pengespillreklame målt til 423 millioner kroner. Det vil si at markedet målt i bruttokroner er mer enn fordoblet fra 2013 til 2017.

KrF har ment at regjeringen har vært for lite offensive for å stoppe reklamen. Sammen med Ap har partiet foreslått flere innstramminger. Nå kommer de.

- Det første vi gjør er å sette i gang et arbeid med nødvendige lovendringer, slik at vi har et effektivt middel å bruke mot pengespillreklamen. Med dagens regelverk kan vi ramme en del av markedet, men de vi rammer kan også tilpasse seg slik at de vil falle utenfor lovens virkeområde. Det kan altså både være lite effektivt og konkurransevridende å gå videre med dagens lovverk. Det må derfor gjøres endringer for å effektivisere og modernisere loven, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Kampanje.

I stortingsmeldingen om pengespill som ble lagt fram i desember i fjor, var ett av departementets anbefalinger at det skulle greie ut det EØS-rettslige handlingsrommet for nasjonale tiltak mot pengespillreklame i tv-sendinger fra utlandet. Dette ble vedtatt av Stortinget.

- I stortingsmeldingen om pengespill i fjor sa vi at vi ville utrede handlingsrommet for å gjøre noe med slik reklame. Nå har vi konkludert med at det er et større nasjonalt handlingsrom enn det som tidligere har vært lagt til grunn.

Det er direktivet for audiovisuelle medietjenester (AMT) som åpner for at tv-kanaler med adresse i et EU-land kan sende pengespillreklame myntet på norske seere. Det har tidligere vært lagt til grunn at pengespillreklame er harmonisert av AMT-direktivet, og at det såkalte "senderlandprinsippet" gjelder også for reklamen. Dette innebærer at tv-kanalene forholder seg til lover og regler i det lander de sender fra, og Norge som mottakerland har ikke hatt lov til å stanse reklamen.

I senere tid har imidlertid EU-kommisjonen gitt signaler om at pengespillreklame likevel ikke er fullt ut harmonisert av direktivet. I utkastet til revidert AMT-direktiv er det dessuten tatt inn en tekst som underbygger dette. Dette betyr at Norge sannsynligvis har et større handlingsrom for nasjonale tiltak.

Dermed kan lovendringene skje raskt.

- En lovproposisjon bør kunne være fremmet for Stortinget før påske neste år, slik at Stortinget kan behandle saken før sommeren. Når det nasjonale regelverket er på plass, vil det være aktuelt å instruere Medietilsynet om å nedlegge et forbud mot slik reklame, forteller Helleland.

Tv-kanalene: - Forholder oss til reglene

Utenlandske pengespillselskap bruker 99 prosent av sine tv-reklamekroner (854 millioner kroner) på tv-kanaler som sender fra Storbritannia. Dette er en liten økning fra i fjor, da andelen lå på 97 prosent. Discovery og Modern Times Group står bak de norske tv-kanalene som de siste årene har tjent store penger på utenlandsk spillreklame, det vil si kanaler som Viasat4, Eurosport Norge og Max.

MTG er diplomatiske når de kommenterer regjeringens nye tiltak mot spillreklamen.

- Diskusjonen rundt spillreklame har foregått lenge, men denne er ikke MTG en del av. MTG forholder seg naturlig nok til de regler og lover som gjelder for det landet kanalene sendes fra. Skulle det skje endringer, vil MTG forholde seg til det når det eventuelt blir aktuelt, sier kommunikasjonssjef Line Vee Hanum i MTG TV til Kampanje.

Discovery er også ordknappe:

- Vi forholder oss til de reglene som gjelder for dette feltet, og verken ønsker eller har behov for å kommentere denne saken ytterligere før nye regler eventuelt trer i kraft, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til Kampanje.

Ba regjeringen bruke sitt eierskap

For tre år siden fikk daværende kulturminister Thorhild Widvey overlevert rapporten «Grenselause pengespel», laget av en arbeidsgruppe under ledelse av Atle Hamar fra Lotteritilsynet. Utvalget utredet hvordan den teknologiske utviklingen utfordret den eksisterende pengespillreguleringen.

Arbeidsutvalget gikk så langt som å foreslå at regjeringen må bruke sitt eierskap i medier- og tv-selskap som Telenor, Canal Digital og RiksTV til å stanse den ulovlige tv-reklamen.

- Uaktuelt, svarte kulturminister Thorhild Widvey om det mest dratiske tiltaket som ble foreslått av utvalget. Rapporten ble bestilt av Widveys forgjenger, Hadia Tajik (Ap).

Reagerer på Hellelands reklame-angrep: - Vi er lite begeistret