Moberg tar kontrollen over Medier24

Store endringer i eierskapet i nettavisen. TU-sjefen sier målet er at de ansatte skal ha majoritet.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Den nye store eieren i nettavisen Medier 24 heter TU Media. Selskapet som eier nettsider som TU.no, Digi.no og Inside Telecom, har i løpet av høsten sikret seg over halvparten av aksjene i den unge nettavisen som skriver daglige nyheter om mediebransjen. Det var da tidlig fase-investor Chul Christian Aamodt solgte seg ut av Medier 24 i forbindelse med at gründeren Gard  L. Michalsen forsvant til E24, at TU Media kjøpte seg ytterligere opp.

Jan M. Moberg, som er administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad (TU), bekrefter at TU gjennom TU Media, har kjøpt aksjene til Screensailor, men at disse også vil tilbys de andre eksisterende aksjonærer etter forkjøpsrettprinsippet.

- Aksjonæravtalen gir eksisterende aksjonærer forkjøpsrett. Og så langt har alle andre har sagt at de ønsker å benytte denne, sier han til Kampanje.

Teknisk Ukeblad Media eide tidligere i høst 33,7 prosent av selskapet, men etter det siste aksjesalget kontrollerer fagpressebladet 56,1 prosent av aksjene.

- Aksjeverdien har gått opp

At TU Media sitter på aksjene til investoren Aamodt nå, beskriver Moberg som en formalitet slik at Aamodts selskap Screensailor kunne løses ut relativt raskt. Planen var at den endelige aksjefordelingen av Screensailor-potten skal bli klar før jul.

- Vi gjorde det samme i sommer da Gard L. Michalsen sluttet, sier han.

- Jeg kan bekrefte at de ansatte fremdeles kommer til å ha en majoritet av aksjene. Jeg tenker at vi kommer til å ha 44-45 prosent, de ansatte resten.

TU Media har uansett økt sitt eierskap i Medier 24 ganske kraftig siden selskapet kom inn på eiersiden.

- Hvor mye betalte TU for aksjene?

- Det har jeg ikke tenkt å si.

Moberg sier det siste aksjesalget gjør at verdien på Medier24 har økt.

- Ja, aksjeverdien har gått opp. Da Gard L. Michalsen valgte å gi, seg, var det en usikkerhet i selskapet og satsingen. Men vi tenkte det at det viktigste er å få ro og trygghet rundt hva som skjer videre, så derfor håndterte vi dette i starten av sommerferien. Så troppet Erik Waatland på som daglig leder og vi fikk dette på plass. Etter det har utviklingen har vært god, mener han.

- Slag i magen da han fortalte at han skulle slutte

Som Kampanje tidligere har omtalt, har tidligere Medier24-eier Chul Christian Aamodt gjennom sitt investeringsselskap Screensailor solgt sine aksjer i mediebedriften for å sluse pengene inn i sin egen nettavis - Enerwe.  Aamodt innrømmet den gangen at han ikke var spesielt begeistret da han fikk beskjed om at Gard L. Michalsen skulle slutte i Medier24 for å bli ansvarlig redaktør i E24.

- Det var et slag i magen da han fortalte at han skulle slutte. Det var ikke min plan. Selv om jeg har veldig stor forståelse for at han grep den muligheten da den dukket opp. Men da måtte jo jeg finne ut av hva jeg skulle gjøre med min investering i selskapet, sier Aamodt

Dermed har eierskapet i Medier24 endret seg ganske kraftig i løpet av 2018 ettersom både Michalsen og Aamodt har forsvunnet ut.

Til Kampanje opplyser Chul Christian Aamodt at den første investeringen han gikk inn med, var på 100.000 kroner for en aksjepost på fem prosent. Deretter betalte han samme sum for ytterligere fem prosent av aksjene, noe som priset den lille nettavisen til to millioner kroner.

Men Aamodt sult på medieaksjer stoppet ikke der. I forbindelse med jobb-byttet til Michalsen, som måtte selge aksjene sine, åpnet det seg opp en ny mulighet for å kjøpe seg opp i Medier24 i. Aamodt forteller at han telte på knappene.

- Man måtte jo enten selge eller kjøpe seg opp hvis man har muligheten til det. Da valgte jeg å kjøpe det jeg kunne – fordi jeg hadde troen på Erik Waatland og teamet hans, sier han. 

- Hvor mye kjøpte du aksjer for da du før sommeren kjøpte deg opp til 22 prosent?

- Det har jeg blitt enig med styret om ikke å si noe om. Men jeg betalte høyere kurs enn for de første ti prosentene, og når jeg for noen uker siden solgte alle aksjene, var det til en enda høyere kurs enn da jeg kjøpte i sommer, sier han til Kampanje.

Les også: Medieinvestor og gründer fikk livet snudd opp ned (Abo.)

- Verdien avhenger av hva kjøper er villig til å betale

Styreleder i Medier24 er Nina Refseth, som også eier fem prosent av aksjene i selskapet. Hun jobber til daglig som sjef for museene i Sør-Trøndelag og hun har følgende kommentar til hva den siste aksjetransaksjonen har å si for verdifastsettelsen;

- Verdien av selskapet er til sjuende og sist avhengig av hva kjøper er villig til å betale, og i et så lite selskap vil det kunne skifte noe. Den mindre økningen i verdien er i stor grad knyttet til en god økning i abonnementsinntektene, som var helt i startfasen da Gard L. Michalsen solgte, sier hun til Kampanje.

Selskapet Medier24 ble stiftet i 2015, har i dag fem ansatte og omsatte for rundt 4,3 millioner kroner i 2017 og hadde et resultat før skatt på i underkant av 900.000. Det ledes i dag av partner og ansvarlig redaktør Erik Waatland.  

Ifølge Proff eide Teknisk Ukeblad 15 prosent av aksjene i mediebedriften før Gard L. Michalsen solgte seg ut. Det var i august at Michalsen forsvant fra mediebedriften han hadde startet opp. Han eide 57 prosent av aksjene og alle aksjonærer benyttet seg av forkjøpsretten sin. Det skrev Medier24 selv om aksjesalget.

Ifølge Medier24 kjøpte da Teknisk Ukeblad seg opp til 33,7 prosent av aksjene i selskapet. Daglig leder og ansvarlig redaktør Erik Waatland kjøpte seg også opp slik at han kontrollerte i underkant av 1/3 av selskapet gjennom selskapet Blautmyr.

- Enn så lenge har vi lang horisont

Moberg understreker at den verdiøkningen som har kommet til syne ved utløsningen av aksjonærer ste  ikke betyr at man nå skal lene seg tilbake og sole seg i glansen.

- For vår del synes vi at utviklingen har vært bra og man har klart å ta en posisjon. Men en slik satsing er helt avhengig av et aktivt gründerskap, sier han.

- Hvor lang horisont har dere på eierskapet?

- Nå har vi vært mest opptatt av å sørge for at selskapet skulle få en god utvikling etter at Gard L. Michalsen ga seg. Dette er en satsing som i høy grad krever de ansattes medvirkning. Så vi kommer til å lytte til hva de ansatte tenker om fremtiden. Enn så lenge har vi lang horisont. Så får vi se hva som skjer. Akkurat nå er det business as usual.

Moberg tar kontrollen over Medier24