Vil utfordre Clear Channel og JCDecaux i nye reklamekontrakter: - Banebrytende måte å tenke på

Bane Nor Eiendom og Oslo Bussterminal stykker opp utendørskontraktene sine. Målet er å få flere aktører på banen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

I august åpnet Oslo Bussterminal dørene igjen etter en storstilt renovering. Nå skal lokalet fylles med rundt 30 reklameflater, og bussterminalen inviterer på vegne av bussterminalen til en bred konkurranse om å forvalte reklamesalget på flatene.

Dette er første gang bussterminalen inngår en avtale om reklameformidling, og i motsetning til de fleste andre slike anbud, er denne rigget for å slippe til langt flere enn de to dominerende aktørene i utendørsbransjen; Clear Channel og JCDecaux. Årsaken er at Vaterland Bussterminal, som er aksjeselskapet som er eid av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, vil ta kostnaden om å kjøpe inn og drifte de digitale reklameflatene selv.

- Til forskjell fra andre offentlige aktører, tar vi investeringene i utstyret selv, og så vil selskapet som vinner kontrakten drive med salg. Det er en fin måte for oss å få flere aktører til å se potensialet og være med i konkurransen, sier administrerende direktør i Vaterland Bussterminal, Jafar Altememy, til Kampanje.

- Hvorfor gjør dere det på denne måten?

- For det første har du kontroll på hva slags type utstyr som kjøpes inn. Samtidig blir man ikke bundet av en avskrivningsperiode. Hos noen er den på ti år. Det blir altfor lenge å ha en kontrakt på dette. Men den største grunnen er for å få flere aktører til å være med i en sånn konkurranse.

Rundt 13 aktører har vært interesserte

Vaterland bussterminal er ikke den eneste som har organisert anbudet sitt på denne måten. Også Bane Nor Eiendom har delt opp anskaffelsen sin i to kontrakter; én for reklameformidling og én for drift og vedlikehold av reklamebærere. Tilbyderne kan velge å søke på én eller begge kontrakter.

Bane Nor sitter på 460 reklameinstallasjoner på 44 jernbanestasjoner, og de planlegger en ytterligere økning i 2021.

Kommunikasjonsdirektør Kristin Paus i Bane Nor Eiendom forteller at bakgrunnen for å dele opp anbudet er å undersøke om det er aktuelt for flere leverandører å delta i konkurransen.

Hun ønsker ikke å kommentere anbudet ytterligere.

- Vi er midt i anskaffelsesprosessen og ønsker ikke å gi kommentarer knyttet til prosessen utover det som er kunngjort gjennom Doffin, skriver hun i en e-post til Kampanje.

Fristen for å komme med tilbud på Bane Nor Eiendoms gikk ut 12. oktober, og både Clear Channel, JCDecaux og Visual Art skal være prekvalifiserte i konkurransen.

Etter det Kampanje forstår, har både Bane Nor Eiendom og Vaterland Bussterminal engasjert Tronn Å. Skjerstad i utformingen av anbudskonkurransene sine. Han er administrerende direktør i eget rådgiverfirma. På nettsidene sine markedsfører han seg selv med «spesialkompetanse i utvikling og implementering av konkurransestrategi i det nordiske tele-, media- og IT-markedet». 

Han ønsker ikke å kommentere denne saken, men henviser til Bane Nor Eiendom og Vaterland Bussterminal.

Tilbake i Vaterland Bussterminal, avviser administrerende direktør Jafar Altememy at det var Skjerstads idé å splitte opp anbudet.

- Nei, det er sammensatt. Vurderingen ligger hos oss, men vi hører på innspill fra Tronn og andre aktører, sier han til Kampanje.

Altememy forteller at rundt 13 aktører viste interesse for oppdraget da de inviterte til markedsdialog tidligere i høst. Fristen for å levere tilbud går ut 31. januar. Mange av de som har vist interesse har ifølge Altememy tidligere tenkt at de ikke kunne delta i slike konkurranser.

- Mange er gode på salg, men de har ikke de finansielle musklene til å gå tungt inn og kjøpe eller investere i utstyr.

- Hvor mange tror du hadde vist interessen dersom aktørene måtte ta investeringene i utstyr selv?

- Da ville man kanskje havnet på to, maksimalt tre aktører. Da mister man konkurranseelementet i det. Vi opplever at dette er en banebrytende ny måte å tenke på.

Han regner med at Vaterland bussterminal må investere seks til syv millioner kroner i rundt 30 digitale reklameflater. Avtalen de skal inngå om reklamesalget på disse flatene har en estimert verdi på 70 millioner kroner over fem år.

- Det kan bli flere flater. Vi har vært veldig åpne med de som er interessenter om at dersom de kommer med forslag til løsninger som er hensiktsmessige og er tilpasset til publikumsarealene, så er vi tilplasningsdyktige.

Pusset opp for 60 millioner kroner

Oslo bussterminal stod klar til bruk i slutten av august. Oppussingen har tatt halvannet år og kostet 60 millioner kroner. Målet har vært å skape større og romsligere fellesarealer og et bedre servicetilbud.

De siste målingene viser at terminalen har rundt 60.000 besøkende hver eneste dag.

- Hvem er den typiske besøkende på bussterminalen?

- Vi har pendlere som er de daglige brukerne. Vi har riksturister, som kommer fra andre fylker, og så har vi internasjonale turister eller reisende som kommer til eller fra landet. I tillegg har terminalen blitt et møtepunkt for mange med kafeene og fasilitetene som er der. Og så har du trafikken fra Oslo S og videre mot østsiden. Det er stor trafikk av folk som bruker terminalen for å komme til offentlige etater i Schweigaards gate eller videre til Grønland.

- Hvorfor hadde dere ikke flatene på plass da bussterminalen stod ferdig i august?

- Da prosjektet stod ferdig, startet man med en godkjenningsrunde med hensyn til anskaffelse. Det tar tid å gjennomføre en slik prosess, og det har også vært parallelle prosesser med forankring og anskaffelse.

Inviterer til konkurranse:

Jafar Altememy er administrerende direktør i Vaterland Bussterminal. I høst åpnet terminalen igjen etter en større oppussing og neste år skal den fylles med reklame. Foto: Kristin Svorte

Clear Channel og JCDecaux er avventende

Landssjef i Clear Channel Norge, Hans Petter Terning, stiller seg ikke negativ til grepet med å dele opp kontraktene.

- Clear Channel er åpen for ulike forretningsmodeller i forbindelse med utendørskontrakter. Vi søker alltid nye muligheter, og ønsker å være en partner som tilpasser oss markedet og partners ønsker. Vår erfaring er at åpenhet og fleksibilitet bidrar til å skape gode resultater for begge parter, skriver han i en e-post til Kampanje.

Han vil ikke kommentere om de vil levere tilbud på én eller flere av kontraktene til Vaterland Bussterminal.

- Vi kan ikke kommenterer enkeltkontrakter, forhandlinger eller prosesser som måtte pågå, eller som potensielt kan oppstå i fremtiden. Dette ber vi om forståelse for – og er normalt innenfor det markedet vi opererer i, sier Terning.

Norgessjef i JCDecaux, Øyvind Markussen, sier til Kampanje at de foreløpig ikke har tatt stilling til om de skal levere et tilbud på Vaterland Bussterminal-kontraktene.

Vil utfordre Clear Channel og JCDecaux i nye reklamekontrakter: - Banebrytende måte å tenke på