Nedbemanning, ansettelsesstopp og vekstplaner – slik planlegger byråtoppene for 2023

- Det som preger det økonomiske bildet nå er ekstrem usikkerhet, sier Publicis-sjefen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Pessimismen brer om seg i det norske næringslivet. Tirsdag la Norges Bank frem årets fjerde rapport fra sitt regionale nettverk og den viser at fremtidsutsiktene til norske bedrifter er de svakeste på 12 år. Vi skal altså helt tilbake til de første månedene etter finanskrisen høsten 2008 for å finne mindre oppløftende tall.

- Mange bedrifter omtaler markedet som avventende, og de fleste betegner usikkerheten som uvanlig stor, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Denne usikkerheten kjenner også flere norske kommunikasjonstopper på. Kjetil Try har allerede tatt grep. Try-konsernet har redusert bemanningen med rundt 20 årsverk. Kom24 omtalte nedbemanningen først.

- Økonomien i verden og Norge har blitt en annen i 2022 enn vi forventet og skalerte oss for ved starten av året. I dag la Norges Bank frem en rapport som viser at norske bedrifter har de svakeste økonomiske utsikter siden 2009. Det merker også vi gjennom at mange kunder varsler om redusert aktivitet. Dette må vi også tilpasse oss til i en situasjon med synkende lønnsomhet, skriver han i en e-post til Kampanje.

Han understreker at de fortsatt vinner nye kunder og prosjekter, men at det ikke kompenserer for bortfallet av forventede inntekter i 2023.

- Vi snakker om en størrelsesorden på 20 årsverk i reduksjon, og vi er nå i mål med dette gjennom frivillige sluttavtaler og naturlig avgang. Totalt utgjør reduksjonen i overkant av 4,5 prosent av vår totale bemanning og den omfatter de fleste selskaper og stillingskategorier på huset, sier Try.

Les også: Varsler om «kjøligere» reklamemarked: - Vi ser allerede nå at det er færre oppdrag

Har vokst med en tredjedel på ett år

Try-sjefen er så langt den eneste byrålederen Kampanje har snakket med som kan bekrefte at de har tatt grep for å redusere bemanningen.

Norgessjef i Publicis, Peder Mittet, har ingen slike planer.

- I utgangspunktet har vi planlagt for at markedet skal gå i pluss-minus null, og at vi har en liten vekst i dette markedet, sier han til Kampanje.
De vil derfor ikke gjøre noen spesielle grep i bemanningen. Publicis Norge teller nå litt under 200 ansatte etter å ha vokst med 50 stykker på ett år. Det skyldes i hovedsak at byråkonsernet har sikret seg to store nye kunder, nemlig Landbruket på mediebyråsiden og Elkjøp på reklamesiden. 

- Det er klart at mister man en stor kunde, eller økonomien kollapser, så vil vi merke det og tilpasse oss. Vi lever med kundene våre og er konjunkturutsatt, men det er ikke noe nytt. 

Likevel erkjenner Mittet at det er vanskelig å planlegge for 2023.- Det som preger det økonomiske bildet nå er en ekstrem usikkerhet.  Vi følger med, men jobber ufortrødent videre med det som er vår plan.

Det er åpenbart at kundene bruker mer tid på å diskutere og komme frem til et svar, og det svaret kan raskt endre seg. Britt Skjeppestad, Mediacom

Har stanset ansettelsene

Mediacom-sjef Britt Skjeppestad utviser mer forsiktighet enn tidligere, men har heller ingen planer om nedbemanning.

- Har dere stoppet ansettelsene?

- På generelt grunnlag er det ansettelsesstopp, men med noen unntak. Hvis det er kritisk kompetanse så må vi vurdere det, men det skal argumenteres godt for.

- Hva skaper mest usikkerhet hos dere?

- Det er hvor mye annonsørene er villige til å investere i marketing og medier. Det er åpenbart at kundene bruker mer tid på å diskutere og komme frem til et svar, og det svaret kan raskt endre seg.

- Har du en spådom for 2023?

- Det hadde vært helt fantastisk, men det har jeg ikke. Jeg tenker at vi må være fleksible og være raske på å manøvrere i ukjent farvann. Jeg tror at de som klarer å tenke langsiktig vil komme best ut av det. Det var erfaringen også med covid. Og så er jeg evig optimist, det kan jeg si.

Holder på ambisjonene:

De økonomiske urolighetene biter ikke på Dentsu-sjef Paal Fure. I hvert fall ikke ennå.

- Planlegger for vekst

I Dentsu Norge peker ikke pilene ned, men opp, ifølge konsernsjef Paal Fure.

- Da vi var på vei inn i covid, så vi at noen tjenester fikk markant lavere etterspurt. Det ser vi ikke nå, men vi ser noen tjenester øke markant i etterspørsel, som CXM, rådgivning og data og analyse. Vi følger våre planer om å møte denne etterspørselen, sier han.

- Et så stort konsern som Dentsu må vel kjenne på denne økonomiske usikkerheten på noen områder?

- Jeg skjønner hvorfor du spør, men vi ser det ikke i etterspørselen på nåværende tidspunkt. Jeg tror det skyldes at vår tjenesteportefølje er mindre eksponert for det mest konjunkturutsatte. Vi hører fra reklamebyråer og taktisk orienterte byråer at det er lavere etterspørsel. Der er vi minst eksponert og det er ikke tilfeldig strategi heller.

I dag jobber det 287 stykker i Dentsu Norge. I tillegg jobber det 65 stykker med norske kunder i land som Danmark, Nederland, Portugal og Sveits.

Også Omnicom-sjef Espen Klepper planlegger for vekst til neste år. Byrågruppen han driver har i underkant av 130 ansatte og skal ifølge Klepper vokse med 10-15 prosent til neste år.

- Vi er også i en så heldig situasjon at vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester og kompetanse om dagen, både blant eksisterende og nye kunder. Og med blant annet nye annonsører som Møller Mobility Group, og Gjensidige om bord så har vi fortsatt ambisjoner om å vokse, sier han.

- Er det noen stillinger som forsvinner eller som ikke erstattes dersom noen sier opp?

- Vi planlegger for vekst, og det er derfor ingen stillinger som vil forsvinne eller ikke bli erstattet slik det ser ut i dag.

Nedbemanning, ansettelsesstopp og vekstplaner – slik planlegger byråtoppene for 2023