PR-byrå sikrer seg ny offentlig millionkontrakt - frykter ikke Vedums advarsler om «PR-stans»

- Kan virke som en del politikere har et litt for endimensjonalt bilde av hva kommunikasjonstjenester er, sier byråleder i Wergeland Apenes.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

PR-byrået Wergeland Apenes signerte like før jul en kommunikasjonsavtale med Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ), som ligger innunder Finansdepartementet.

Avtalen skal ha en varighet på to år med mulighet for to års forlengelse, og har en totalverdi på 15 millioner kroner.

- For oss som liker å boltre oss i krysset mellom politikk, byråkrati og samfunn er DFØ en drømmekunde og en fjær i hatten. DFØs betydning for samfunnsmaskineriet kan ikke overvurderes og vi gleder oss til å bidra til en enda bedre offentlig sektor, forteller byråleder i Wergeland Apenes, Martin Apenes, til Kampanje.

DFØ blir enda et tilskudd til en lang liste offentlige kunder for PR-byrået. Fra før av har de blant annet Skatteetaten, Politiet, Norsk Pasientskadeerstatning, Språkrådet og Digdir på kundelisten. Apenes forteller at offentlige kommunikasjonsoppdrag i dag står for om lag 30 prosent av byråets totale inntekter, som i fjor lå på snaue 26 millioner kroner. 

- Men viktigst er at samarbeidet med stat og kommuner gir oss morsomme utfordringer og mulighet til å jobbe med veldig flinke folk, sier Apenes. 

Samarbeidet med stat og kommuner gir oss morsomme utfordringer og mulighet til å jobbe med veldig flinke folk. Martin Apenes

- Virker som en detaljstyring som er fremmed for oss i Norge  

En som ikke liker at det offentlige samarbeider med kommunikasjonsbyråer, er Trygve Slagsvold Vedum, partileder for Senterpartiet, som i disse dager seiler opp som ett av Norges største partier i forkant av Stortingsvalget til høsten. Han vil ha full stans av ekstern PR- og kommunikasjonshjelp til det offentlige om han kommer til makten. 

- Vi skal sende et brev til alle statlige og underliggende etater om at dere får lov til å bruke null kroner på PR-byråer, sa Vedum til VG i fjor, og pekte på at regjeringen brukte 680 millioner kroner på kommunikasjonshjelp i 2019. 

- Frykter dere i Wergeland Apenes at dette kan bli en realitet?

- Jeg er litt usikker på hva Vedum mener. Det kan virke som en del politikere har et litt for endimensjonalt bilde av hva kommunikasjonstjenester er. De som kjøper tjenester av oss handler stor sett spisskompetanse det ikke er hensiktsmessig å holde med seg selv: Eller så skal de gjøre en kraftinnsats her og nå, eller så trenger de noen utenfra som kan gi nye perspektiver, svarer Apenes, før han sender et stikk i retning politikerne:

- De politiske partiene er gode eksempler på virksomheter som burde slippe til flere impulser fra omverdenen i stedet for å klekke ut strategier sammen med likesinnede. Når det er sagt er vel Vedum mye ute og snakker med folk, så det kan hende han får de impulsene han trenger. Men vi opplever ofte at offentlige virksomheter har stor nytte av vårt utenforskap. Jeg tror ikke et sunt norsk byråkrati vil like at en partileder legger seg opp i hvilke rådgivningstjenester de velger å bruke for å oppnå resultatene politikerne krever av dem. Det virker som en detaljstyring som er fremmed for oss i Norge  

Vedum lover å stramme inn om han kommer i regjering

Dersom det blir rødgrønn regjering fra høsten av, ønsker Vedum å stramme inn offentlige midler til ekstern kommunikasjonshjelp. Han har også uttalt at ingen fra PR-bransjen kan vente seg jobb i departementene SP eventuelt vil styre. Foto: Scanpix.

Første gang direktoratet trenger ekstern hjelp

Det var seks byråer som kjempet om anbudet fra DFØ, og kommunikasjonsdirektør i DFØ, Ruth Høyland Jønsrud, forteller at alle tilbudene holdt høy kvalitet. Til slutt var det Wergeland Apenes som trakk det lengste strået. 

- De besvarte kravene våre på en god måte og kunne tilby svært god og relevant kompetanse og erfaring innenfor de områdene vi etterspurte, forteller Jønsrud til Kampanje. 

Dette er også første gangen DFØ inngår en ekstern PR- og kommunikasjonsavtale. Ifølge anbudet trenger de blant annet hjelp med strategisk kommunikasjonsrådgivning, planlegging, redaksjonelle tjenester, medietrening og krisekommunikasjon.

Per nå har de ingen spesielle kommunikasjonsplnaer på trappene, opplyser Jønsrud. 

- Hvorfor trenger dere en slik avtale nå?

- DFØ overtok i fjor tre avdelinger fra tidligere Difi, noe som tilsvarte 40 prosent vekst i antall ansatte. Det har gitt en økt intern etterspørselen etter kommunikasjonsbistand, flere eksterne målgrupper og en større oppgaveportefølje for kommunikasjonsenheten. Gjennom en rammeavtale med Wergeland Apenes har vi mulighet til å kjøpe kapasitet og kompetanse når det er behov for ekstra ressurser. I utgangspunktet er vi imidlertid godt rigget for å løse oppgavene våre med egne ressurser, svarer hun. 

- Har DFØ et særskilt behov for å kommunisere utad eller gjelder denne avtalen primært internkommunikasjon?

- Avtalen gjelder for alle områdene kommunikasjonsenheten har ansvaret for, både internt og eksternt, svarer Jønsrud. 

 

Offentlige anbud brennhete under korona

En rekke store PR- og kommunikasjonsjobber har vært på anbud fra det offentlige den siste tiden. Rett før jul kunne Kampanje rapportere at Universitetet i Oslo signerte med en rekke leverandører for en avtale verdt opp mot 30 millioner kroner, og hvor hele 33 byråer leverte tilbud.

Les mer: Her er PR- og reklameanbudet «hele» bransjen har kjempet om - 33 byråer var i finalen

I starten av februar var så Norad ute og fristet med 60 millioner i et nytt stort PR-anbud, som også ser ut til å friste mange beilere.

- Det vi har observert i løpet av høsten er at vi har vært oppe i 15 og 25 deltakere i de fleste offentlige anbud. Offentlige aktører er de eneste som orker og kan pitsje nå. Vi er en bransje som hele tiden er avhengig av tilfang av nye kunder, og når antallet pitsjer i markedet går ned, blir det flere deltakere på de offentlige pitsjene, fortalte Los & Co-sjef, Jan Christian Fosseidbråten, til Kampanje i slutten av november. 

Da tok Kampanje en prat med flere bransjeledere som mente det var ekstra høyt trykk i offentlige anbudskonkurranser i koronakrisen.

Det var også Trigger-sjef, Bente Kvam Kristoffersen, enig i. 

- Trykket på offentlige kunder er nok større om dagen, ja, gitt at koronakrisen har rammet en del av de private kundene ganske hardt. Det er kanskje også slik at man i en krise naturlig nok velger det trygge og det man kjenner til, så det oppleves kanskje ikke like riktig for en del annonsører å kjøre pitsjerunder når det er så mye usikkerhet i markedet, sa Kristoffersen.

PR-byrå sikrer seg ny offentlig millionkontrakt - frykter ikke Vedums advarsler om «PR-stans»