Regjeringens NRK-forslag møter motstand på Stortinget: - Må sørge for en balansert konkurranse

Høyre, Venstre og Rødt stiller seg bak MBLs ønske om egen stortingsmelding om NRK-plakaten.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

Debatten om NRK-plakaten, og om den bør innskrenkes, har rast etter at Kulturdepartementet sendte plakaten på høring. Både Schibsted, Aller Media og Amedia mener NRKs virksomhet på nett bør begrenses. Mediebedriftenes Landsforening (MBL) tar også til orde for å begrense NRKs mandat

Støre-regjeringen har varslet at eventuelle forslag til endringer i NRK-plakaten skal legges frem i budsjettproposisjonen for 2023. Det mener MBL-sjef Randi S. Øgrey er uheldig.

- Vi anbefaler at det i tillegg til budsjettproposisjon lages en egen melding om eventuelle endringer i NRK-plakaten, som legges frem til høsten. På den måten kan man få en god, demokratisk drøfting av NRKs rolle, har hun sagt.

Høyres mediepolitiske talsperson og medlem i Familie- og kulturkomiteen, Tage Pettersen, er enig med MBL i at man bør ha en større debatt på Stortinget om NRK-plakaten. 

- Jeg mener det å bake eventuelle endringer i NRK-plakaten inn i budsjettproposisjonen er det samme som å si at man ikke ønsker en debatt rundt denne. Det synes jeg er beklagelig. Ut ifra debatten som går nå forventer jeg at det kommer en del innspill til justeringer og da fortjener dette at man lager en egen sak til Stortinget, eventuelt legger det frem i sammenheng med andre eventuelle mediepolitiske tiltak, sier han til Kampanje. 

Pettersen sier at han tar de kommersielle aktørenes bekymring om konkurransen fra NRK på alvor. 

- Som mediepolitiker har jeg løftet denne debatten en rekke ganger når mediepolitikken har stått på agendaen de siste årene. Jeg har sagt at vi må sørge for en balansert konkurranse med alle de som lever av annonser og brukerbetalinger, og at vi må se til hva andre land med tilsvarende allmennkringkastere gjør, sier han. 

- Har NRK fått for stort spillerom? 

- Jeg skal ikke være kategorisk på dette, men jeg mener det er riktig at spørsmålet stilles og at vi sørger for å få det godt belyst.

Les også: NRK-sjefen blåser av konkurrentenes stormløp: - Klokkeklart innenfor oppdraget vårt 

- Ryddig at Stortinget får si sin mening

Venstre-politiker Grunde Almeland leder Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. 

- Trenger vi en større politisk debatt om endringer i NRK-plakaten i form av en stortingsmelding?

- NRK er finansiert av folket, over statsbudsjettet. De må hele tiden jobbe for å være relevante, slik at de når flest mulig med innhold av høy kvalitet. Dermed er en jevnlig vurdering av NRKs innhold og samfunnsoppdrag, slik det er nedfelt i NRK-plakaten, viktig, sier Almeland. 

- NRK-plakaten ble sist revidert i 2019. Daværende kulturminister Trine Skei Grande la fram mediestøttemeldingen, hvor det ble foreslått en egen paragraf om at NRK har et særlig ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner. Den ble så tatt inn. Hvis regjeringen nå ønsker å gjøre enda større endringer, synes jeg det er ryddig at Stortinget får si sin mening. Da kan vi behandle saken med den respekten den fortjener, sier Almeland videre.

Han mener NRK må være bevisst sin rolle, og at Stortinget må «følge med», uten gå inn og aktivt begrense deres redaksjonelle frihet.

- Venstre er for et stort mediemangfold, og viktigere enn å begrense NRK er det å støtte opp om andre. Da vi satt i regjering endret vi støtteordningene slik at det ble mer til de små og lokale mediehusene, som kanskje har størst utfordringer i det moderne konkurranselandskapet, avslutter han. 

Rødt:- Ikke bekymret for at NRK tar stor plass på nett

Rødts kulturpolitiske talsperson Hege Nyholt sier at det viktigste for dem er å bevare NRKs rolle som rikskringkaster. 

- Det er en del av folkeopplysningen, og gir spilleflate for for programmer og temaer som ikke er kommersielle. I tillegg er NRK viktig for å bevare nynorsk og samisk språk, sier Nyholt. 

Hun er imidlertid klar på at dersom NRK-plakaten skal endres, så bør dette kun skje etter en større politisk debatt. 

- Det er fordi det er såpass viktig hva som er NRKs mandat. Så er vi heller ikke bekymret for at NRK har for stor utbredelse, fordi de har en særegen rolle som rikskringkaster.

- Dere er altså for en egen stortingsmelding om endringer i NRK-plakaten?

- Ja, skal NRK-plakaten endres, så er vi for det. 

- Schibsted og Aller er bekymret for at NRKs rolle på nett, og mener de taper abonnenter fordi folk heller leser innhold gratis på NRK enn å betale. Er du bekymret for konkurransen de opplever for NRK? 

- Nei, det er jeg ikke. Jeg mener NRK har et samfunnsoppdrag som skiller dem fra de andre aktørene. Det er et problem med en nyhetsutvikling der folk kun får tilgang til nyheter hvis de betaler for dem. NRK har et viktig samfunnsmessig og kulturmessig oppdrag som gagner folk. Vi er ikke bekymret for at de tar for stor plass på nett, avslutter Nyholt. 

Kampanje har kontaktet Kulturdepartementet for en kommentar. Det hadde vi ikke fått da denne saken ble publisert. 

Regjeringens NRK-forslag møter motstand på Stortinget: - Må sørge for en balansert konkurranse