NRK-sjefen blåser av konkurrentenes stormløp: - Klokkeklart innenfor oppdraget vårt

De kommersielle mediehusene mener NRK må begrenses kraftig på nett.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist
Ragnhild Aarø Njie
Dag Robert Jerijervi Journalist

Kulturdepartementet har sendt NRK-plakaten er ut på høring i forbindelse med at de skal utforme et nytt fireårig styringssignal for statskanalen, og en samlet kommersiell mediebransje har benyttet anledningen til å gå rett i strupen på NRK.

Aller Media mener dagens NRK-plakat, som er vedtatt av Stortinget og definerer NRKs samfunnsoppdrag, i praksis gir NRK «blankofullmakt til å erobre alle journalistiske sjangere på alle typer plattformer». Konsernsjef Dag Sørsdahl mener plakatens paragraf 24 må justeres for å begrense NRKs mulighet til å drive en nettavis som konkurrerer med kommersielle aktører. 

I dag sier den at «NRK skal være til stede på, og utvikle tjenester på, alle viktige medieplattformer, herunder Internett, for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud.»

- Det ville vært utenkelig at NRK i tidligere tider hadde besluttet å utgi papiravis og vi mener dette er direkte sammenlignbart, sier han til Kampanje.

Konserndirektør Siv Juvik Tveitnes i Schibsted mener NRKs «omfattende tekstbaserte innholdstilbud» er et hinder for Schibsted-avisenes digitale abonnementsvekst og at Aftenposten spesielt påvirkes av dette.

Mediekonsernet mener NRKs tekstbaserte formidling bør begrenses til korte nyhetsmeldinger.

- Vårt konkrete forslag går likevel ikke så langt, men tar opp behovet for en bestemmelse i §14, om NRKs ansvar for mediemangfoldet, der det bør slås fast at NRK må gjøre en avveining mellom sine tilbud og satsinger og den negative effekten disse kan ha for private redaksjoner, sier Tveitnes.

Les mer: Aller og Schibsted i strupen på NRK - slik vil de begrense NRK på nett

- Kan se ut som at verden ikke har forandret seg mye

NRKs kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier at hverken Tveitnes eller Sørsdahl fortjener noen pris for å drive innovasjon i sine synspunkter om NRK. 

- Dette er det samme som de har sagt i ti år. De gikk veldig sterkt ut for syv-åtte år siden, og ifølge deres argumentasjon kan det se ut som at verden ikke har forandret seg mye. I 2013 var de veldig bekymret for at NRK skulle skape trøbbel. Da mente jo også MBL at NRK kom til å drepe lokalavisene. Det ble spådd at det skulle gå galt for norsk mediebransje, nærmest på grunn av NRK, sier Eriksen til Kampanje.

Han sier det «heldigvis» går svært godt i den norske mediebransjen om dagen, og at han er veldig glad for det.

- Vi ser en digital transformasjon, god investeringsvilje og gode økonomiske resultater. Så sier man nok en gang at det kan gå gærent, uten å belegge det med faktabaserte argumenter. 

Eriksen er overrasket over at konkurrentene ikke tar innover seg at det har skjedd mye positivt i mediebransjen.  

- Jeg la merke til at Aller nylig feiret Dagbladets overskudd med kake. Den eneste gangen man ikke ser at det går bra i norsk mediebransje, er når det gjelder NRK. Vi er heldige som har en god allmennkringkaster som folk har høy tillit til og høy bruk av, sier Eriksen. 

- Vil ikke tjene det norske publikumet

Dersom NRK svekkes, betyr det ikke nødvendigvis at publikum vil få et høyere forbruk av andre norske medier, mener han.

- De mener vi skriver for mye på nett, men det gir mindre og mindre mening å skille mellom skrift, lyd og bilde. Den aller mest tydelige endringen NRK står i nå, er den voldsomme konkurransen på lydområdet. Alle utfordrer alle på lyd. Det er det store podkastslaget. Alle driver med bilde, tekst og lyd, og det gjør NRK også. Det ligger i vårt oppdrag. 

- Har du sett noen gode forslag til endringer i NRK-plakaten fra de private mediehusene? 

- Det er jo et fellestrekk, og det er at de vil stort bidra til å begrense og svekke NRKs posisjon. Så hvis det er målet, har de kommet med gode forslag. Man tenker at hvis NRK blir svekket, så tjener det kanskje oss, men det vil ikke tjene det norske publikumet, sier Eriksen. 

- Er NRKs oppdrag blitt for bredt? 

- Nei, NRKs oppdrag er veldig distinkt, det er utformet i våre vedtekter på bakgrunn av NRK-plakaten. Politikerne var tidlig ute med å si at NRK måtte være på alle plattformer, for der er publikum. Vi ville ikke nådd unge hvis vi ikke var på de nye plattformene på nett. Da ville vi ikke klart å opprettholde posisjonen vår. NRK er et fellesgode, og skal nå ut til publikum over hele landet, i alle aldre. Hvis du ser på NRKs posisjon, så er den fortsatt solid, men utgjør en mindre andel av mediebruken i Norge enn for 10 eller 20 år siden. Det er VG, ikke NRK, som er ledende på nett. Medietilsynet sier også i sin rapport at det er viktig at VG har konkurranse. 

Les også Medietilsynets kommentar: - Har ikke oppfordret til at NRK skal legge et direkte konkurransepress på de private

- Typisk stråmannsargumentasjon

- Amedia mener paragraf 24 åpner for at NRK kan etablere rene tekstbaserte tjenester på selvstendig grunnlag, løsrevet fra innholdsproduksjonen NRK står for som kringkaster. De mener det kan stå i motstrid til NRKs formålsparagraf. Har de et poeng her?

- NRK har aldri etablert den type tjenester, så er det en veldig typisk stråmanns-argumentasjon. Man tegner et alternativ og et bilde som ikke er tilfelle. Det vil aldri være aktuelt for NRK å gjøre det. Å publisere på alle plattformer, der vi har publisistisk kontroll, var forutseende for politikerne. Formuleringen handler om at vi skal kunne løse vårt innholdsoppdrag og å drive publisering og innovasjon av det oppdraget, ikke å begynne med noe helt annet. 

- Aller Media mener det bare er audiovisuelle tjenester som omfattes av de EU-rettslige rammene for statsstøtte og at NRK-plakaten må reflektere det. Hva tenker du om det?

- Dette har Dag Sørsdahl formulert i 10-15 år. Nå er det snart ikke aktuelt lenger for dem å gi ut papiravis heller. Det er ikke slik at NRK har etablert noe tilbud som går utenfor vårt oppdrag. Jeg opplever at det å ha grundige artikler på NRK.no, gjør den norske offentligheten bedre, og at det er klokkeklart innenfor NRKs oppdrag, sier han. 

- Er du glad du slipper å følge denne kampen helt til mål?

- Dette er jo den tredje eller fjerde gang dette skjer mens jeg sitter. Vi var igjennom dette i 2013 og for tre-fire år siden. En hver NRK-sjef må være innstilt på at dette diskuteres, og det er noe av det jeg har likt aller best med jobben - å argumentere for at man skal ha en allmennkringkaster som man har høy tillit til, og som fungerer som en fellesarena. Det er det dette handler om. Det er ikke åpenbart at de andre er opptatt av det, de er mer opptatt av sin egen næringsvirksomhet. 

Thor Gjermund Eriksen har varslet sin avgang som kringkastingssjef i løpet av året.

Les mer: Nå er stillingsannonsen ute - beskriver ny NRK-sjef med under 140 ord

NRK-sjefen blåser av konkurrentenes stormløp: - Klokkeklart innenfor oppdraget vårt