Frister med opp mot 800.000 kroner pluss bonus i rådgiver-jakt: - Veldig uvanlig

Rekrutteringsspesialist hyller grepet med å oppgi lønnsnivået i stillingsutlysning.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist
Anette Johansen-Desjardin
Knut Kristian Hauger

For aller første gang røper markedsføringsbyrået Predict hva deres ansatte kan forvente seg i lønn. Allerede i stillingsutlysningen oppgis det at den nye seniorrådgiveren kan forvente seg en lønn fra 700.000 kroner opp til 800.000 kroner, og i tillegg en bonusordning basert på selskapets overskudd. Stillingsutlysningen ble sluppet mandag.

- Vi vil bruke denne muligheten til å gå foran som et godt eksempel, sier daglig leder i Predict, Christoffer Haugen i en pressemelding.

Performancebyrået ble etablert av Haugen i 2020 og består i tillegg av Håkon Sund Nor og Sindre Kjosås. Haugen har mer enn ti års erfaring med digital markedsføring og har tidligere jobbet som leder for betalte medier i RED Performance. Selskapet omsatte for nesten seks millioner kroner i 2022, nær en dobling av omsetningen fra 2021.

I tillegg til å være åpne om lønn opplyses det også andre goder som innebærer et eget budsjett til faglig utvikling, full lønn i foreldrepermisjon, forsikringsordninger og pensjon.

Seniorrådgiveren de leter etter blir selskapets fjerde ansatte og Haugen håper at åpenheten kan bidra til bedre lønnsforhandlinger i jobbsøkerprosessen.

- Vi vil være transparente, og velger derfor å gå ut med lønnsnivå for stillingen allerede i utlysningen. Det blir også feil at tidligere lønn skal være førende for lønnen du får i neste jobb. Kanskje vi kan bidra til starten på endring av dagens praksis? sier Haugen.

- Dette er noe arbeidsgivere er nødt til å forholde seg til

En som følger stillingsmarkedet spesielt tett og kanskje har lest flere stillingsannonser enn noen annen er partner og rådgiver i Whydentify, Hans Peter Stub.  Han sier han heier på grepet performancebyrået her gjør av flere årsaker.

- Dette sparer tid for både byrået og kandidaten, snarere enn å oppdage av lønnsforventninger ligger langt unna hverandre etter mye jobb med søknaden, to intervjurunder og en case-oppgave også er det et godt initiativ for å sikre at rådgiveren får den lønnen stillingen tilsvarer, sier Stub til Kampanje.

Ved å skrive opp hva lønnsnivået er, vil ikke tidligere lønn eller forhandlingsevne bety så mye, mener rekrutteringsspesialisten.

- Praksisen med å overlate det til forhandlinger og tidligere lønn gagner også menn, sier Stub. 

Stub mener utviklingen går i retningen av det vil bli påkrevd å oppgi lønnen tidlig i rekrutteringsprosessen.

- Dette er noe arbeidsgivere er nødt til å forholde seg til ganske snart uansett, nemlig åpenhetsdirektivet til EU, som allerede er vedtatt. Nå må det bare innføres i norsk lov. Fremover blir det påbudt å oppgi lønn tidlig i en rekrutteringsprosess, i praksis i stillingsannonsen. Hele poenget med loven er å redusere lønnsforskjeller mellom kjønn. Det vil ikke være lov å spørre om eksisterende lønn heller, sier Stub.

I riktig retning:

Partner og rådgiver i Whydentify, Hans Peter Stub, heier på Predicts åpenhet: - Dette sparer tid for både byrået og kandidaten, sier han.

- Et modig skritt i riktig retning

Predicts rekrutteringspartner Teft og rekrutteringsrådgiver Anna Blom Rian i spissen, forklarer at lønnen inntil 800.000 kroner beregnes ut ifra kandidatens kvalifikasjoner. Hun er ikke i tvil om at lønnsgrepet vil gi et fortrinn.

- Åpenhet om lønn vil gagne alle parter i en rekrutteringsprosess. Dette vil føre til en mer transparent dialog med kandidater helt fra start og sannsynligvis flere kvalifiserte søkere. Jeg håper flere følger etter, sier hun.

Blom Rian har jobbet som rekrutteringsrådgiver i Teft de siste syv årene og forteller at dette er første gang et selskap velger å være så åpne og spesifikke om lønnsnivået.

- Det er ikke første gang noen oppgir et lønnsspenn – men det er første gang et selskap oppgir et så konkret tall. Predict er veldig tydelige på hvilke kvalifikasjoner de ser etter i en ny seniorrådgiver, og jo flere av disse man oppfyller, jo høyere blir lønnen, forklarer Blom Rian til Kampanje.

I likhet med Haugen håper hun at flere i bransjen følger etter eksempelet til Predict.

- Dette er veldig uvanlig, dessverre, og vi syns Predict tar et modig skritt i riktig retning, som viser at de er et moderne og rettferdig selskap, med et langsiktig perspektiv. Jeg har vært forkjemper for transparente lønnsnivåer lenge, så jeg heier veldig på dette. Det blir spennende å se hvordan kandidater vil respondere - jeg tror det vil føre til en veldig god respons på utlysningen.

Hun mener dette vil skape mindre diskriminering for kandidatene.

- Det kan være vanskelig for jobbsøkere å oppgi forventninger rundt lønn og vi vet at mange blir spurt om lønnen fra forrige arbeidsgiver og at dette ofte legger grunnlaget for lønn i ny jobb. Mange land har strenge regler rundt lønn, mens i Norge er det relativt «fritt vilt». I stedet for å skrive «konkurransedyktig lønn», bør det ikke være noe i veien for å faktisk oppgi lønnen – hvis den er konkurransedyktig.

Les mer: - Kvinner spør om høyere lønn like ofte som menn

Gagner alle:

Rekrutteringsrådgiver i Teft, Anna Blom Rian tror Predicts grep vil føre til en mer transparent dialog med kandidater og flere kvalifiserte søkere. Foto: Teft

- Lønn er en av de største motivatorene

Blom Rian trekker frem at lønn ofte er årsak til at folk bytter jobb.

- Det er selvfølgelig flere faktorer for å utfylle hverandre og være en god match, men lønn er en av de største motivatorene for at folk ser seg etter ny jobb, og de fleste er enige om at det er lederen og selskapets ansvar å utjevne urettferdige forskjeller når det kommer til lønn.

- Derfor er det viktig at ledere og rekruttere under lønnsforhandlinger og i rekrutteringsprosesser setter seg inn i hva som er markedslønn for tilsvarende roller på tilsvarende nivå, og tilbyr et rettferdig nivå - uavhengig av hva kandidaten tidligere har tjent, sier Blom Rian.

Hun tror Predict vil bli belønnet for åpenheten.

- Ved å være åpne om lønn vil Predict får økt forutsigbarhet i prosessen, søkere som er motiverte på riktig grunnlag, et tydelig signal om forventning om erfaring og bidrag fra kandidaten og en mer transparent dialog med kandidater helt fra start og sannsynligvis flere kvalifiserte søkere, avslutter Blom Rian.

Frister med opp mot 800.000 kroner pluss bonus i rådgiver-jakt: - Veldig uvanlig