Ferdig med et av «de tyngre årene»: - Går inn i 2020 som lønnsomt mediekonsern

NHST-sjefen tror på hyggeligere tall i år. I år tapte mediekonsernet 56 millioner kroner.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

DN- og Morgenbladet-eieren NHST legger frem sine tall for årets fjerdekvartal og året 2019 etter et styremøte fredag ettermiddag. Det viste at konsernet med sine norske og internasjonale operasjoner gikk med tap i 2019. Underskuddet for helåret 2019 endte før skatt på 56 millioner kroner. Det var en betydelig forverring sammenlignet med 2018 da tilsvarende resultat endte på rundt ni millioner kroner i minus. I rapporten skriver mediekonsernet at 2019 var et «utfordrende år».

- Ja, det var et utfordrende år. Men jeg er samtidig stolt og imponert over hvordan medarbeiderne har stått i det og levert fantastisk journalistikk og gode brukeropplevelser. Det er hyggelig å se at de underliggende driftsresultatene våre, om en ser bort fra engangskostnader knyttet til omstillingen, har bedret seg med 23 millioner kroner, sier Melhus Ask.

Disse engangskostnadene endte på 43 millioner kroner på årsbasis, og der litt over halvparten kom i fjerde kvartal.  Det resulterte i at overskuddet før omstillingskostnader halverte seg i fjerdekvartal, fra 11,4 millioner kroner i 2018 til fjorårets 5,3 millioner kroner.  

Les også: Underskudd på 56 millioner i NHST-konsernet

- Betydelig bedre økonomi

På slutten av året ble det blant gjennomført en større omorganisering i Dagens Næringsliv som innebar en nedbemanning på 25 årsverk. Også Morgenbladet måtte igjennom en bemanningsreduksjon slikt at det totalt var snakk om litt over 30 årsverk som forsvant.

- Topplinjeutviklingen vår i 2019 viser at det var nødvendig med de grepene og omstillingene vi gjorde. Nå er farten vår inn i 2020 god og den underliggende økonomien er betydelig bedret, sier hun.

Omsetningen i NHST-konsernet gikk til slutt tilbake med snaue 100 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner for hele 2019. Det var en nedgang på rundt syv prosent.

- Hva slags år ble 2019?

- Det ble et år preget av omstillinger. Omstillinger for å kunne gå inn i 2020 som et lønnsomt konsern og som har muskler og evne til å investere i kompetanse, teknologi og god journalistikk, sier hun.

Årsresultatet til NHST-avisene i Norge. Alle tall i MNOK. Svakere fra DN og Morgenbladet

DN/Morgenbladet 2019 2018 Endring i %
Omsetning 644,1 667,1 - 3,5
Driftsresultat 28,7 44,7 - 35,8

Bekymret for Wuhan-viruset

Men det er ikke på bemanningssiden det ble endringer. Fjoråret inneholdt også en omlegging av avisdesignet og store endringer i organiseringen av Dagens Næringsliv og Morgenbladet med ny redaksjonsledelse, ny redaktør i Morgenbladet og endringer i arbeidssflyten i DN.

Les mer: Varsler omorganisering i DN - har hatt intern utlysning av nye stillinger

- Har grepene dere har gjort funket?

- Vi opplever at det er positiv driv i organisasjonen og jeg er imponert over DN som satte sin nye organisasjon 1. november og allerede dag én i ny organisasjon leverte viktig journalistikk. I tillegg evnet de å styrke seg raskt på breaking news hvilket var et av målene. Det jobbes i dag mer på tvers i organisasjonen både på redaksjonell og på kommersiell side og vi har en positiv start på 2020 både i DN og Morgenbladet, sier hun.

- Opplever du at man i NHST nå har lagt bak seg et tungt fjorår?

- Jeg har stor respekt for at 2019 var et av de tyngre årene mange av medarbeiderne har opplevd. Så da er jeg ekstra glad for å se at energien er tilbake i organisasjonen i DN, Morgenbladet og resten av konsernet og at publikasjonene lager den gode journalistikken som de er kjent for, sier Melhus Ask.

Les også: Dagens Næringsliv skal kutte 30 millioner kroner

Hun sier planen for 2020 nå er å legge frem hyggeligere tall og være lønnsomme.

- Ja, helt klart. Vi er fornøyde med starten av året, men er som alle bekymret for makrobildet med Wuhan-viruset og hvilke effekter det kommer til å ha på blant annet annonsemarkedet, sier hun.

Her ser du årsresultatet til NHST-konsernet for 2019. Alle tall i MNOK. Stort underskudd i NHST

NHST 2019 2018 Endring i %
Omsetning 1.199,3 1.293,5 - 7,2
Driftsresultat - 38,6 - 14,8 -
Resultat før skatt - 56,1 - 9,1 -

Ferdig med et av «de tyngre årene»: - Går inn i 2020 som lønnsomt mediekonsern