Tar et oppgjør med Giske-dekningen: - Det største feilskjæret til mediene var råkjøret mot varslerne

Forfattere bak ny bok går hardt ut mot Kildeutvalget.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

I den ferske boken «Giskesaken og hvordan vi får #metoo tilbake på sporet» kommer samfunnsgeograf Anja Sletteland og professor i medier og journalistikk ved Oslomet, Kristin Skare Orgeret, med hard kritikk av Kildeutvalget og deres rapport «Sa hun virkelig det?».

Rapporten ble bestilt av Norsk Presseforbund i kjølvannet av VGs Bar Vulkan-sak og skulle ta for seg medienes kildebruk. Utvalget ble ledet av Sven Egil Omdal, og bestod i tillegg av Anki Gerhardsen, Simen Sætre og Eva Sannum.

- Rapporten er over 70 sider lang og fremstår som gjennomarbeidet og grei, men det veldig korte kapittelet om pressens arbeid med metoo finner vi er vinklet på en tendensiøs måte, sier Kristin Skare Orgeret til Kampanje.

I boken om Giske-saken, som lanseres tirsdag denne uken, kritiserer de utvalget for å legge stor vekt på innspillene fra Giske og Njie i kapittelet om metoo-dekningen samtidig som de mener at utvalget lar det de kaller «heksejakt-diskursen» styre gjennomgangen.

«Heksejakt-diskursen» baserer seg på at Giske ikke har gjort noe alvorlig, men er utsatt for et politisk maktspill fra sine motspillere og politisk motiverte journalister. De to andre diskursene har de kalt «kamp mot strukturell sexisme» og «trakasseringssak i Ap».

- Alle disse tre diskursene har noe for seg. Det er mye å ta hensyn til, ikke minst hvordan Giske selv og hans familie har opplevd det, men bare å fokusere på det gjør at man kommer frem til litt for lite gjennomtenkte konklusjoner, sier Skare Orgeret.

Les mer: Ny stor kilderapport: Vil stramme inn journalistenes sitatpraksis og bruk av anonyme kilder

- En myte at mediene har gjort en dårlig jobb

Forfatterne mener også utvalget svikter når de ikke skiller mellom anonymiserte varslere og anonyme kilder, og etterlyser et større fokus på førstnevnte i Kildeutvalgets gjennomgang.

- Det har blitt en myte at mediene generelt og VG spesielt har gjort en dårlig jobb i metoo-dekningen. Vi mener mediene har gjort en god jobb og i all hovedsak vært sitt ansvar bevisst. Det betyr ikke at mediedekningen har vært feilfri, og VG gjorde en stygg feil da de presset en uerfaren kilde. Men det største feilskjæret til mediene var råkjøret mot varslerne for å få dem til å stå frem mot sin vilje og forsøket på å diskreditere de som var anonyme. Det har fått mye mindre oppmerksomhet, og det er en skjevhet som blir historieløst.

- Og det bidrar Kildeutvalget til?

- Ja, det gjør de.

- Hva er konsekvensen av dette?

- Konsekvensen er at en slik foreslått endring vil trolig ta bort mye av medienes ryggdekning til å grave i slike saker og i verste fall bidra til å heve terskelen for å varsle om seksuell trakassering i politiske miljøer, sier Orgeret.

De stiller spørsmål ved begrunnelsen bak forslaget om å stramme inn punkt 3.1 i Vær Varsom-plakaten som sier at «Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson» med tillegget «Personkarakteristikker og udokumenterbare påstander bør ikke fremsettes anonymt».

- Sånn som det står ordrett, så gir det mye mening. Men det er noe med bakgrunnen i Kildeutvalgets rapport. Da er faren at det kan bli enda vanskeligere å varsle. Det vi er opptatt av, er at metoo sporet litt av med Giske-saken.

Mener kritikken er misforstått

Lederen for Kildeutvalget mener argumentasjonen til forfatterne bygger på en misforståelse. Sven Egil Omdal sier til Kampanje at utvalget, ikke går inn i sakene knyttet til Trond Giske og metoo.

- Vi har overhodet ikke vurdert det de kaller for Giske-saken og vi stilte heller ingen spørsmål til våre intervjuobjekter om metoo, men det var såpass mange redaktører og journalister som uoppfordret nevnte metoo-komplekset som så problematisk når det gjelder bruk av anonyme kilder, at vi fant ut at vi ville skrive et underkapittel om det under det store kapittelet om anonyme kilder, sier Omdal.

Han forteller at de derfor heller ikke har søkt etter kilder som har jobbet med metoo-dekningen.

- Men det er unektelig Trond Giske-saken som gjennomsyrer kapittelet om metoo?

- Nei. Det er fem-seks sitater i kapittelet og to av dem er fra Aftenposten og dreier seg om de sakene Aftenpostene hadde som utløste metoo-sakene i Norge innenfor kulturfeltet. Det er ett sitat som dreier seg om Giske-saken.

- Dere har også snakket med Trond Giske og Haddy Njie om hvordan de har opplevd deningen?

- Det er fordi det er et aspekt som vi ikke drøfter, men som er interessant for oss, nemlig det massive presset som oppstår hos et enkelt menneske og i en liten familie. Det er et tema som pressen har vært opptatt av og som har vært diskutert med jevne mellomrom.

- Forfatterne reagerer også på at dere ikke skiller mellom anonyme kilder og anonymiserte varslere. Hva sier du til det?

- Det er også en misforståelse. Varsler problematikken er viktig, men det er ikke en del av mandatet vårt. Det handlet om bruken av anonyme kilder og utfordringer med dette.

Han tror ikke rapporten deres kan bidra til å heve terskelen for å varsle om seksuell trakassering. Tvert imot, mener han.

- Vær Varsom-plakaten gjelder bare det som skal ut i offentligheten gjennom mediene. Den regulerer ikke hvordan organisasjoner, institusjoner og bedrifter håndterer varsler. Som vi skriver har det vært viktig for oss at forslagene ikke skal gjøre det vanskeligere å skrive kritisk journalistikk. Vår oppfatning er at den kritiske journalistikken blir styrket av at presseetikken er tydelig og blir respektert.

Kommer med kritikk:

Anja Sletteland og Kristin Skare Orgeret har analysert pressedekningen av Giske-saken og kommer med kritikk av Kildeutvalgets omtale av metoo-dekningen. Foto: Marte Vike Arnesen

Tar et oppgjør med Giske-dekningen: - Det største feilskjæret til mediene var råkjøret mot varslerne