NRK og Bauer Media i full Wikipedia-krangel: - Åpenbart helt latterlig

NRK reagerer sterkt på «forvrenging av fakta» i Popquiz-striden.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

NRK og Bauer Medias kamp om Popquiz-navnet fortsetter inn i det nye året. Striden startet da Bauer Media gikk ut med planene om å lansere «Finn Bjelkes popquiz» på kanalen Radio Vinyl 12. september i fjor. Samme dag sendte NRK inn en søknad til Patentstyret om varemerkebeskyttelse av Popquiz-navnet. 27. september sendte Bauer Media inn en protest på søknaden.

Bauer Media mener «popquiz» er et rent beskrivende ord som mangler nødvendig særpreg for varemerkebeskyttelse. De viser blant annet til Wikipedias generelle definisjon av «popquiz» som en «spørrekonkurranse om pop og rock. Spørreleken er populært som radiounderholdning og som aktiviteter på puber og samfunnshus.»

I et nytt brev til Patentstyret anklager NRK Bauer Media for å ha skrevet denne Wikipedia-teksten selv.

«Når det gjelder Wikipedia vil vi påpeke at siden ble redigert etter at NRK sendte et krav til Bauer Media om at de måtte endre navnet, etter i praksis å ha stått uendret i mange år. NRK antar det er representanter fra Bauer Media som har endret teksten på Wikipedia», skriver advokat Kari Anne Lang-Ree i NRK i svarbrevet.

NRK skriver videre at de reagerer sterkt på at Bauer Media «forsøker å forvrenge fakta på denne måten».

Les også: Steile fronter før popquiz-premiere - NRK foreslår nytt navn

Gjorde store endringer i Wikipedia-artikkel

Etter å ha stått uendret siden februar 2017, har «Popquiz»-siden på Wikipedia nemlig gjennomgått flere endringer de siste månedene. De fleste endringene har blitt gjort av registrerte brukere med lang fartstid bak seg på oppslagsverket, men 25. september gjøres det en ganske stor endring i artikkelen av en uregistrert bruker under navnet «Mosseba».

Før dette skjer er den innledende teksten i artikkelen slik: «Popquiz er en spørrekonkurranse på radio om pop og rock. Programmet går normalt på NRK P1 lørdager kl. 11:00. Programmet har blitt kjent med Finn Bjelke som programleder.»

«Mosseba» endrer den innledente teksten til den mer generelle beskrivelsen av «popquiz», som Bauer Media selv viser til i sin protest til Patentstyret to dager senere: «Popquiz er en spørrekonkurranse om pop og rock. Spørreleken er populært som radiounderholdning og som aktiviteter på puber og samfunnshus. NRK har et program som heter Popquiz som går normalt på NRK P1 lørdager kl. 11:00.»

Samtidig blir også informasjon om at Radio 102 Haugaland startet opp en variant av popquiz i 1986 lagt til, og at Radio Vinyl lanserte sin versjon av konseptet i september 2018.

Det er denne endringen NRK mistenker Bauer Media for å stå bak.

- Hva bygger dere antakelsen om at det er Bauer Media som står bak denne endringen på?

- Det er vanskelig å få innsyn om hvem som står bak endringer på Wikipedia, men denne artikkelen har stått uendret i mange år. Etter at NRK sender brevet til Patentstyret og disputten mellom NRK og Bauer Media oppstår, synes vi det er påtagelig at artikkelen redigeres til Bauer Medias fordel og at de tar det til inntekt for sitt syn, sier advokat Kari Anne Lang-Ree til Kampanje.

- Wikipedia eies og driftes ikke av NRK

Bauer Media-sjef Lasse Kokvik sier til Kampanje at de er overrasket over tonen i brevet fra NRK.

- Det har vært stille i en lang periode nå, etter at vi i fjor høst opplevde at et altfor aggressivt NRK forsøkte å stemple oss som uetiske forretningsmenn i denne tvisten. Nå ser det ut som de har fått fyr på bålet sitt igjen og benytter seg av sine advokater til å skrive et meget merkelig brev, slik vi vurderer det, og fortsetter sitt fokus på å sette et skråblikk på vår virksomhet med midler som vi er overrasket over.

- Hvilke midler sikter du til?

- Dette åpenbare latterlige Wikipedia-forsøket.

Han erkjenner nemlig gladelig at det var Bauer Media som redigerte Wikipedia-artikkelen om «Popquiz» 25. september i fjor.

- Vi vil minne om at Wikipedia ikke eies og driftes av NRK, og ei heller av Bauer Media, noe NRKs ledelse bør reflektere over. Det er en plattform hvor brukere inviteres til å legge inn faktaopplysninger og informasjon, noe vi valgte å gjøre helt åpent og loggbart etter at vi så NRK vise til Wikipedia som et sannhetsvitne første gang.

Han mener setningene de har lagt inn har vært «nøytrale og faktaorienterte».

- Men er det ikke uredelig å ta Wikipedias definisjon av popquiz til inntekt for Bauer Medias syn i brevet til Patentstyret, når det er dere selv som har skrevet denne definisjonen?

- Nei, jeg tenker at NRK peker på Wikipedia som et sannhetsvitne, og viser ikke til ordbøker eller andre offentlige definisjoner av ordet popquiz enn Wikipedia. Siden 2017 er det gjort 23 merknader om popquiz i Wikipedia, noe er lagt til, noe er fjernet, slik er naturen til Wikipedia, alle inviteres til å bidra.

- Burde dere ha opplyst Patentstyret om at dere selv har redigert artikkelen?

- Nei, jeg ser frem til den dagen jeg skal møte i en eventuell rettssak hvor motparten viser til Wikipedia som sannhetsvitne.

- Gjorde dere dette som et pek?

- Det er opp til en hver å vurdere.

- Har ikke som praksis å ta saker til retten

Artikkelen fikk stå tilnærmet uendret frem til 15. januar i år. Da ble den innledende teksten endret, og NRKs eierskap til begrepet styrket; «Popquiz er et norsk spørreprogram som har gått på NRK Radio siden 1988. Programmet er en spørrekonkurranse om pop og rock som sendes på P1, lørdager kl. 11.»

Informasjonen om Radio 102 Haugaland er tatt bort, og informasjon om striden mellom NRK og Bauer er lagt til. Det er brukeren «Ezzex», også han med over ti år bak seg på Wikipedia, som står bak denne endringen.

- Alt vi la inn, er nå fjernet, og vi skal ikke spekulere i hvem som har gjort det, men jeg kan bekrefte at vi ikke har fjernet noe som helst. Vi skal se på hvordan vi igjen kan redigere artikkelen, sier Lasse Kokvik.

NRKs advokat avviser at NRK selv på noe tidspunkt har vært inne og redigert artikkelen.

- Ikke så vidt jeg vet, sier Kari Anne Lang-Ree til Kampanje.

Bauer Media-sjefen sier de vil vurdere å svare på NRKs brev til Patentstyret. Han reagerer blant annet på at NRK ikke har søkt om enerett til «Popquiz» før de ble gjort kjent med Bauer Medias planer.

- La meg si dette høyt og klart; «Finn Bjelkes popquiz» på Radio Vinyl kommer aldri til å hete noe annet på folkemunne enn «Finn Bjelkes popquiz» på Radio Vinyl.

- Er programmet en suksess?

- Vi er kjempefornøyd med det vi ser av utviklingstrekk på Radio Vinyl totalt sett, også selve radioprogrammet, som har en markedsandel som er det dobbelte av hva kanalen har i snitt. Det skjer i takt med at NRK ikke har tapt en eneste lytter på sin egen popquiz, sier Kokvik.

NRK skriver avslutningsvis i det nye brevet til Patentstyret at de opprettholder søknaden om registrering av Popquiz som varemerke.

- Er det viktig for NRK å få en rask avklaring i denne saken?

- Vi kan ikke gjøre noe annet enn å avvente Patentstyrets saksbehandling. NRK har ikke som praksis å ta saker til retten om vi kan unngå det. Vi hadde håpet at Bauer Media i større grad skulle endre tittel og innhold. Vi tror at de på sikt er tjent med å lage eget originalinnhold, i stedet for å kopiere noe annet, sier Kari Anne Lang-Ree til Kampanje.

NRK og Bauer Media i full Wikipedia-krangel: - Åpenbart helt latterlig