Digitalbyrå skal drive konkursrammede Hausmann videre - overtar kundelisten

- Dette er en god løsning for byråets kunder, sier Hausmann-gründer Terje Banken.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Før jul valgte styret i reklamebyrået Hausmann å kaste kortene etter ti års drift. Byrået ble etablet som Llowbank i 2012 av Arne-Inge ChristophersenTerje Banken og Tore Woll, som alle hadde jobbet i McCann Worldgroup. Woll solgte seg ut i 2018 for å starte byrået Tante Randi, mens Christophersen sluttet i byrået tidligere i år.

Etter to tøffe år med koronapandemi og nedstengninger, ble den økonomiske usikkerhet tungen på vektskålen denne høsten.

- Vi har hele tiden tilpasset Hausmann for det markedet vi er i, og i dag er vi fem mennesker. Det er et absolutt minimum. Det er det en del ting vi ikke rår over og flere store prosjekter har gjennom høsten blitt skjøvet på og utsatt og utsatt. Når det er blitt umulig for oss å drive videre, må vi ta ansvar som eiere og ledere og melde oppbud, sa daglig leder og hovedaksjonær Terje Banken til Kampanje før jul.

Les mer: Reklamebyrå slår seg selv konkurs: - Tungt å være liten når markedet snur

Overtar merkenavn og avtaler

Både Terje Banken og bostyrer Johan Henrik Nossum i advokatfirmaet Schjødt var optimistiske med tanke på å finne løsninger for kunder og ansatte, og nå er den på plass for førstnevnte. M51 Marketing kjøper både merkenavnet og kundeavtalene til Hausmann.

Det inkluderer avtaler med kunder som KLP Eiendom, Glasmagasinet, Byporten og Aker Brygge.

- Etter at selskapets styre meldte oppbud like før jul, fulgte konkursboet opp realisasjon av eiendeler for å begrense negative virkninger av konkursen for kunder og andre. Boet inngikk lille julaften avtaler om salg av alle eiendeler. M51 Marketing på Aker Brygge kjøpte Hausmanns immaterielle rettigheter og retten til å tre inn i løpende avtaler; og vi håper med det at de kan nyttiggjøre seg merkenavnet og videreføre kundeavtalene på en god måte, sier advokat Johan Henrik Nossum til Kampanje.

Det er kommet inn krav på drøye 330.000 kroner til konkursboet så langt, men Nossum forventer at dette beløpet vil legge på seg og bli langt høyere de neste ukene.

DNB har pant i driftstilbehør og utestående fordringer.

- Kjøpesummen er begrenset, og det ser ikke ut til at det vil bli dekning til uprioriterte kreditorer, sier Nossum.

- Alltid trist når endringer tvinger frem en konkurs

M51 Marketing ble etablert av fem tidligere Solid Media-ansatte i 2016 og teller i dag 24 ansatte. Digitalbyrået har blant anndre Hertz og Skeidar på kundelista. I 2021 var byråinntekten på 10,9 millioner kroner.

Les mer: Solid Media-utbrytere sikter mot stjernene med nytt byrå

Styreleder i M51 Marketing er bransjeveteran og styregrossist Helge Onsum. Han sier i en uttalelse at det først og fremst er synd at Hausmann har begjært seg konkurs.

- Hausmann har siden de ble etablert vært en utfordrer til de større byråene, men til tross for dette hatt flere kjente og store merkevarer på kundelista. I bransjen har de blitt oppfattet som en seriøs og dyktig aktør med stor kompetanse innen sine fagområder. Det er alltid trist når endringer i markedet tvinger frem konkurs, sier Onsum.

Han vil ikke si hvor mye de legger på bordet for å sikre seg avtalene.

- Det synes jeg ikke er riktig å gå ut med. Det er mellom bostyrer og M51.

- Hvorfor er kundemassen til Hausmann attraktiv for M51?

- De har en spennende kundeportefølje og en del av leveransene deres har M51 spesialisert seg på. M51 er et digitalt performancebyrå og vi håper de kan levere like godt, og kanskje bedre, på de områdene som er viktig for kundene som velger å bli med videre, sier Onsum.

Daglig leder Daniel Ervig i M51 Marketing understreker at prosessen har gått veldig raskt og at de er tidlig i kartleggingsfasen.

- Først og fremst skal vi innhente mest mulig informasjon og kunnskap om
Hausmann, slik at vi er trygge på at vi kan ivareta eksisterende kunder som
eventuelt blir med videre. Da er det naturlig at vi ønsker å bli bedre kjent med ansatte, gjennomgå systemer og i forlengelsen av det se på eventuelle forbedringer vi i M51 kan tilføre, sier han.

Skal ha samtaler med Hausmann-ansatte

M51 Marketing har ikke inngått avtaler med de ansatte i Hausmann, men de vil møtes til samtaler i løpet av kort tid ifølge byråleder Daniel Ervig.

- Nå har hatt hektisk møtevirksomhet og må prøve å kartlegge litt. Vi starter samtalene med de ansatte denne uken, sier han.

M51-sjefen forteller at de vil beholde merkenavnet Hausmann, som fremover blir en del av M51 Marketing.

- Vi synes de har gjort mye bra og vi har lyst til å bygge videre på det.

Det har foreløpig ikke lykkes Kampanje å få Hausmann-sjef Terje Banken i tale, men i en kommentar vi har fått videresendt uttaler han følgende:

- Dette er en god løsning for byråets kunder. Vi er trygge på at M51 vil videreføre og tilføre verdi til eksisterende kunder i Hausmann. Det har vært viktig for oss at kundene blir minst mulig skadelidende.

Digitalbyrå skal drive konkursrammede Hausmann videre - overtar kundelisten