Signerte nylig to avtaler for over 50 millioner - nå jakter Helse-Norge nytt PR-byrå og produksjonsselskap

Norsk Helsenett legger enda flere millioner på bordet når to nye avtaler skal fornyes.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Norsk Helsenett kjøper inn reklameavtaler for den norske helseforvaltningen, som blant annet inkluderer Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Nylig signerte de en stor reklamekontrakt med byråene Per Høj, Try Råd og Pol til en verdi av opptil 50 millioner kroner. I tillegg signerte de også en mindre avtale for visuell kommunikasjon med Knowit til en verdi av to millioner kroner. Men de er ikke ferdig der, for Norsk Helsenett har enda to kommunikasjonsavtaler som gjenstår å fornye. 

- Vi har i prinsippet hatt fem forskjellige type rammeavtaler innen kommunikasjon. Nå vil vi ha en for grafiske tjenester, en for reklame og kampanjer, en for film og animasjon og en for kommunikasjonstjenester. Vi har hatt avtaler for dette tidligere, og de utløp nå i desember 2022, sier Yngve Berntsen, seniorrådgiver ved anskaffelsesavdelingen til Norsk Helsenett.

På blokka nå står nytt PR-byrå og produduksjonsselskap for film og animasjon. I førstnevnte avtale har Norsk Helsenett jobbet med Zynk, Gambit HK og Wergeland Apenes. Den nye rammeavtalen for kommunikasjonstjenester har en maksramme på 18 millioner kroner, noe som er seks millioner kroner mindre enn avtalen fra 2018. Avtalen har samtidig en maksimal lengde på fire år. 

I avtaleutlysningen står det at Helsenett trenger hjelp til markedsføringstjenester og -rådgivning, krisehåndteringstjenester, tekstbyråvirksomhet og teknisk tekstproduksjon. Norsk Helsenett skriver at de i perioder har behov for økt kapasitet og kompetanse på enkeltområder.

- Vil føringene fra regjeringen om kutt i ekstern kommunikasjonshjelp, og særlig bruk av PR-konsulenter, legge begrensinger på denne avtalen?

- Vi ser både på hvordan vi legger opp utlysningen og hva slags tjenester vi forespør, også vil volumene reflekteres både på budsjetter og på politiske signaler. Samtidig har kundene våre i all hovedsak spilt inn til oss hva de ønsker, noe vi tar hensyn til i utforming av utlysning og størrelse på konkurransen, svarer Berntsen.

Les også: Try, Per Høj og Pol skal dele på 50 helsemillioner - 15 byråer har kjempet om oppdraget

Generelt synes vi at helsefeltet er veldig spennende og vi har opp igjennom jobbet mye for helseforetakene, helseindustrien og ulike deler av helseforvaltningen. Guri Størvold

Forventer mindre kjøp av tjenester i kommende periode

Når alle avtalene er signert legger Norsk Helsenett opp til en maksbruk på 80 millioner kroner på kommunikasjonstjenester under avtaleperioden om man slår sammen verdien av de fire avtalene.

Ifølge Berntsen skal dette dog være basert på en forventning om at helsesektorens kommunikasjonsbehov vil falle i den kommende perioden. Da Norsk Helsenett signerte en rekke kommunikasjonsavtaler i 2018 lå rammen på mellom 64 og 105 millioner millioner kroner

Flere av de nye avtalene har blitt kuttet markant i verdi. Avtalen for grafiske tjenester har blant annet blitt nedjustert med 22 millioner kroner siden sist periode. Samtidig faller som nevnt også verdien på PR-avtalen. Den eneste rammeavtalen som øker i den nye perioden er kontrakten for reklame og kampanjer som økes med 10 millioner kroner. 

- Vi baserer estimatet delvis på det volumet vi har hatt tidligere og det vi tror vi vil ha bruk for fremover. Noen av disse avtalene har blitt nedjustert i verdi, men vi har samtidig satt oss en maksverdi som gir oss selv litt rom, kommenterer Berntsen.

Tidsfrist for å sende tilbud om å delta i PR-anbudet er satt til 6. februar, og Norsk Helsenett legger slik som i forrige avtale opp til tre leverandører. Avtalen for film og animasjoner har for øvrig en maksramme på ni millioner kroner, som er en nedgang på syv millioner fra da Norsk Helsenett hadde to avtaler á åtte millioner kroner for å dekke samme området. Der utløp fristen for å delta mandag denne uken. 

Jobbet tett med helsesektoren under pandemien:

Byråleder Guri Størvold og Zynk har vært Norsk Helsenetts og helsesektorens foretrukne PR-byrå siden 2018. De var innstilt som nummer-én-byrå foran Gambit HK og Wergeland Apenes. Foto: Eivor Eriksen.

- Regner med vi vil levere et tilbud

I PR-avtalen til Norsk Helsenett var det Zynk som var innstil som såkalt nummer-én-byrå foran Gambit HK og Wergeland Apenes på rammeavtalen. Byråleder Guri Størvold forteller at de planlegger å delta i anbudet.

- Vi ser på anbudet nå og regner med vi vil levere et tilbud, skriver Størvold i en e-post til Kampanje. 

Under pandemien var det nok å gjøre ikke bare for helsesektoren, men også for deres byråer. 

- Generelt synes vi at helsefeltet er veldig spennende og vi har opp igjennom jobbet mye for helseforetakene, helseindustrien og ulike deler av helseforvaltningen. Blant annet jobbet våre rådgivere med å håndtere pandemien i forvaltningen og evaluere pandemiarbeidet, avslutter Størvold.

Signerte nylig to avtaler for over 50 millioner - nå jakter Helse-Norge nytt PR-byrå og produksjonsselskap