«Overraskende» e-post ble for mye for Morgenstern: - De endrer reglene midt i spillet

Sammen med Kreativt Forum reagerer Morgenstern kraftig på ekstrakonkurransen til SSB.  Statistikkprodusenten ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist
Øyvind Hofsrud
Dag Robert Jerijervi Journalist

I desember kunngjorde Statistisk Sentralbyrå (SSB) en konkurranse som omhandler merkevarebygging og profilering av deres IT-avdeling, SSB IT. I utlysningen står det blant annet «IT-avdelingen i SSB har behov for å styrke og forbedre sin merkevare som en attraktiv arbeidsgiver i et vanskelig arbeidsmarked. SSB vil jobbe med en markedsplan og strategi for å styrke vår merkevare som arbeidsgiver.»

Lengden på kontrakten er 12 måneder med en estimert verdi på 300.000 kroner. Fristen for å levere tilbud var satt til 13. januar, men fredag 27. januar fikk byråene en ny beskjed.

- Vi ble veldig overrasket, sier byråleder i reklamebyrået Morgenstern, Camilla Kim Kielland, som hadde levert tilbud til fristen.

Hun forteller at SSB, uten forvarsel, ba om en heller omfattende tilleggsleveranse med frist onsdag 1. februar, tre arbeidsdager etter at e-posten ble sendt.

- Har dere jobbet med tilleggsleveransen?

- Nei, og det kommer vi ikke til å gjøre heller. Det er like mye prinsipielt som at vi ikke har hatt tid. Vi har retningslinjer i Morgenstern om at det skal være gjensidig forståelse for fagområder og fagkompetanse. Det opplever vi ikke at det er her. SSB viser at de har en manglende forståelse på hva de ber om, gitt fristen og at dette ikke var kommunisert i konkurransegrunnlaget, sier Kielland. 

Det er ikke første gang norske reklamebyråer reagerer på pitsjer den siste tiden. Nylig skrev Kampanje om en anbudskonkurranse i regi av NHH som også har provosert den norske byråbransjen.  

Les også: Reagerer på «omfattende» byråkonkurranse: - Ville gått utover betalende kunder

Det blir en sirkusøvelse uten rot i virkeligheten som krever masse ressurser og gratisarbeid for byråene. Benedicte Løvdal, Kreativt Forum

Ville at SSB skulle trekke oppgavene

I e-posten fra SSB med den oppdaterte kvalifikasjonsgrunnlaget til byråene er det to hovedpunkter. I det første punktet etterspør SSB hva slags kampanje som ville passet best for deres IT-avdeling, samt pris per kampanje. I det andre punktet etterspør de innhold på nettside og pris på opprettelse av denne nettsiden.

Kielland forteller at de svarte SSB at oppgavene var omfattende og åpne med kort frist, og at Morgenstern trolig ville revurdert sin deltakelse om de hadde visst at premissene endret seg underveis fra det opprinnelige kvalifikasjonsgrunnlaget.

«Vil dere vurdere å trekke de øvrige punktene, eventuelt vurdert å gi de to oppgavene konkrete rammer som står i stil med tidsfristen som er satt?»

SSB har ikke trukket punktene og har heller ikke endret rammene for oppgaven.

- Hva er det du reagerer på i med denne tilleggsoppgaven? 

- Det er egentlig tre ting. Det er fristen på å levere tilleggsleveransen som er onsdag denne uken, og det andre er omfanget i henhold til denne fristen - men også sett opp mot størrelsen på kontrakten. Det tredje er at det ikke var noe i konkurransegrunnlaget som flagget at dette kom til å komme, så her endres reglene midt i spillet, sier Kielland. 

Byrålederen forteller, som hun også presiserer i e-posten til SSB, at de trolig ville revurdert hele konkurransen om de visste om denne oppgaven på forhånd.

- I de fleste tilfellene så får man oversikt over gangen i hver fase. Da er prosessen åpen og forutsigbar, og alle vet fra start hvilke regler som gjelder. Og det hadde vært noe helt annet om det hadde vært en prekvalifisering, og så hadde de valgt ut noen byråer, som så skulle løse noe innenfor en rimelig tidsfrist. Men det var det ikke her, sier hun.

Les også: Les også: NHH-professor sammenligner reklamefolk med rørleggere - får kommentarfelt til å koke

Overrasket:

Både Morgensterns Camilla Kim Kielland og Benedicte Løvdal i Kreativt Forum reagerer kraftig på SSBs overraskelse i den nye anbudskonkurransen til statistikkprodusenten.

- Uvanlig og uryddig

Lederen i Kreativt Forum (KF), Benedikte Løvdal, mener det i utgangspunktet er viktig at det er mulig for byråene å gjøre gode vurderinger i forkant av en innlevering om hvor mye tid og ressurser det vil kreve. Hun reagerer både på at SSB kommer med en tilleggsleveranse etter at fristen er gått ut og at de gir en kort frist på den nye leveransen. 

- Det er uvanlig og uryddig, sier hun.Punktene SSB ber byråene besvare i tilleggsleveransen er heller ikke betryggende, mener Løvdal.- Det er urimelig og dårlig definert. De går langt ned i grøten uten at forutsetningene er klare. Det blir en sirkusøvelse uten rot i virkeligheten som krever masse ressurser og gratisarbeid for byråene, sier KF-sjefen. Løvdal har vært i kontakt med SSB for å få endret betingelsene, men opplever ikke at hun er blitt hørt. 

- Jeg fikk ikke gjennomslag for våre synspunkter, sier hun og legger til:- Det bør ikke være noen motsetning mellom oppdragsgiver og bransjen i slike tilfeller. Vi er begge ute etter det samme: at man finner best mulig leverandør og at prosessen er så effektiv som mulig.

Kampanje har vært i kontakt med SSB som forteller at de ikke har anledning til å svare på spørsmål før etter at byråkonkurransen er avsluttet.

«Overraskende» e-post ble for mye for Morgenstern: - De endrer reglene midt i spillet