SDG taper fortsatt penger - designbyrået har halvert antall ansatte på to år

Ny sjef Silje M. Storhaug er i gang med snuoperasjonen, men kan ikke love overskudd i 2022.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

På to år har Scandinavian Design Group tapt over åtte millioner kroner. Størstedelen av tapene kom i 2020, men ferske regnskapstall viser at også 2021 ble et tungt år med et underskudd på to millioner kroner før skatt.

Silje M. Storhaug tok over jobben som sjef i SDG 1. desember i fjor. Da hadde selskapet operert med midlertidige ledere siden Anne Marie Brady sluttet på dagen i februar samme år. Det var én av flere faktorer som har ført selskapet inn i en vanskelig økonomisk situasjon.

- Jeg opplever at SDG allerede litt før pandemien hadde litt lavere fart enn ønsket oppdragsmessig. Selskapet hadde meislet ut en ny strategisk retning og gjennomført investeringer bunnet i en strategi som ble vanskelig å få operasjonalisert som planlagt når pandemien og konsekvensene av den ble så langvarige, sier Storhaug til Kampanje.

Når selskapet i tillegg opplevde å miste sin daglige leder, og prosessen med å finne hennes etterfølger dro ut i tid, hadde det innvirkning på evnen til å ta beslutninger og gjennomføre større grep for å bedre situasjonen.

- Som konsekvens av dette og som følge av pandemien generelt har mange flyttet på seg i arbeidsmarkedet. Det betyr også at vi er betydelig mindre enn vi var før pandemien satte inn. Noe av det er naturlige avganger, men vi har også mistet noen flere enn vi hadde planlagt for, sier Storhaug.

Byråinntekten til SDG var på 38,4 millioner kroner i 2021. Det utgjør en vekst på snaue fem prosent fra 2020. Til sammenligningen var byråinntekten i 2019 på 53,3 millioner kroner.

Les også: Dramatisk år for SDG - har mistet sjefen, en tredjedel av omsetningen og nesten hele egenkapitalen

- Mitt mandat handler om omstilling og vekst

Utfordringene er ikke løst i en håndvending, som Storhaug sier, men hun forteller at de er godt i gang med arbeidet og hun ser frem mot et annet halvår der hun regner med å se ytterligere effekt av tiltakene de har iverksatt.

 - Mitt mandat handler om omstilling og vekst. Vi har definert en plan og prioritert noen områder som er viktig å ta tak i. Vi er godt i gang, men det kommer også til å ta noe mer tid før vi ser full effekt av alle tiltakene. 

- Hvilke grep har du tatt?

- Det er både detaljer og større linjer. Mye av dette er indremedisin som handler om hvordan vi skal rigge oss enda bedre for å levere verdi til kundene våre, samt til interne interessenter som eiere og ansatte.

- Har du gjenopptatt den strategiske retningen som ble meislet ut før pandemien eller er den lagt i skuffa?

- Den ble lagt i skuffen før jeg kom inn. Man hadde lagt en strategi og gjort større grep som selskap før pandemien rammet, inkludert å flytte til Deichman. Hadde pandemien vart et halvår, så kunne man ha tatt opp planen igjen, men etter å ha sett effekten av pandemien i to år, har man hatt et behov for å sette noen av de større valgene man tok til siden og gå tilbake til kjernen av det SDG alltid har vært kjent for, nemlig merkevare. Å skape verdifulle merkevareopplevelser for kundene våre er kjernen i alt vi gjør og er det SDG-ere virkelig brenner for.

- Er det mer utfordrende å overta sjefsjobben i et selskap som har stått uten sjef en god stund? 

- Om det er mer utfordrende enn annet kan jeg ikke uttale meg om. Men jeg vil berømme gjengen i SDG for hvordan jeg ble tatt imot. Jeg opplevde åpne armer og åpne sinn fra dag én, både som ny i denne rollen og i selskapet. Jeg er litt utålmodig av meg, det er viktig for meg å bli nyttig fort, så det har vært helt avgjørende for meg og jobben jeg skal inn i. Jeg trives når det er litt krevende og tempoet er høyt. Men jeg skal innrømme at det har vært mye å sette seg inn i.

Har gått fra 48 til 22 ansatte

I dag teller SDG 22 ansatte. Det betyr at selskapet har blitt halvert siden 48 SDG-ere flyttet inn i sine nye lokaler i Deichmann i Bjørvika sommeren 2020.

- Vi har blitt mindre. Vi skal opp i størrelse igjen og har en vekstplan for å sikre at vi vokser i riktig hastighet og med riktige evner først. Vi har gjort noen spennende ansettelser i første halvår som vi gleder oss til å offentliggjøre over ferien, og vi har flere prosesser i gang som vi håper å lande snart.

SDG har delt lokaler med Wergeland Apenes i Deichmanns nye storstue i Oslo, men PR-byrået er blitt kjøpt opp av Aller-eide Ahead og har flyttet ut av biblioteket. 

- Blir dere værende i Deichmann?

- Etter at Wergeland Apenes ble kjøpt opp og flyttet ut, har vi fått veldig god plass. Vi har vært på utkikk etter nye samboere, men vi ser også på om vi skal finne oss andre steder å bo. Det er ikke gitt at det er på Deichmann.

- Er det dyrt? 

- Det er ikke det at det er dyrt, men det er store lokaler og det fordrer at man er et type selskap som trenger den plassen. Det er flotte lokaler, men det er mange andre steder vi også kan være for å få de lokalene og den inspirasjonen vi trenger som et strategisk designbyrå.

Styrer mot et nullresultat

SDG er en del av det nordiske McCann-systemet som eies av den serbiske reklameinvestoren Srdjan Saper. Ifølge årsresultatet har SDG fått tilført kapitalinnskytelser av eieren i årets første halvår. Egenkapitalen til SDG er nemlig spist opp og viser et underskudd på 1,1 millioner kroner.

- Hva slags hjelp får dere fra eieren?

- Vi har en eier som er tydelig på at han ønsker å satse på SDG videre, både med tanke på omstillingen vi er i gang med og veksten som vi ønsker oss fremover. I det ligger det et ønske og en investeringsvilje fra hans side gjennom å støtte selskapet for videre vekst. Det krever kapital og vi har en eier som støtter oss også økonomisk ved behov.

- Kommer SDG til å gå med overskudd i 2022?

- Vi har lagt bak oss noen år med forholdsvis store underskudd, og det betyr at vi først og fremst styrer mot et nullresultat i 2022. Det skal gjøres investeringer og det er naturlig å styre mot et nullresultat før vi ser på videre vekst.

Storhaug mener SDG fortsatt står seg som en bauta i bransjen. 

- Jeg er ydmyk for den rollen jeg har gått inn i, og det faglige og kreative fundamentet som er i SDG er et godt utgangspunkt vi bygger videre på. Alle selskaper må kontinuerlig jobbe med å videreutvikle seg selv som selskap og bygge det selskapet man ønsker å være fremover. Det gjelder også oss.

SDG 2021Øker inntektene, men taper fortsatt penger

SDG 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 42,6 39,3 + 8,4
Byråinntekt 38,4 36,6 + 4,9
Driftsresultat - 1,6 - 6,1 -
Resultat før skatt - 2,0 - 6,3 -

SDG taper fortsatt penger - designbyrået har halvert antall ansatte på to år