Medietopp legger press på regjeringen: - Blir skuffet og overrasket

Det er knyttet stor spenning til regjeringens nye budsjett.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist
Øyvind Hofsrud
Dag Robert Jerijervi Journalist

Da statsbudsjettet ble lagt frem høsten 2022 kom det frem at regjeringen ville skrote momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester i form av lyd og levende bilder. Momsfritaket har kostet staten om lag en halv milliard kroner i tapte inntekter og tiltaket skal ifølge Finansdepartementet ha vært lite treffsikert.

Skrotingen har imidlertid fått hard medfart av både andre politiske partier, medieledere og Mediebedriftenes landsforening.

- Vi er sterkt bekymret over at regjeringen fjerner momsfritaket på elektroniske nyhetstjenester som ikke anses som aviser. Det er lite fremtidsrettet, uforutsigbart og vil ramme norsk nyhetsproduksjon, sa Randi Øgrey, daglig leder i MBL da hun først ble klar over forslaget.

Denne uken legges det reviderte statsbudsjettet frem og det er knyttet spenning til behandlingen av momsfritaket. Selv om SV ikke klarte å avverge «momsbomben» i budsjettforhandlingene, fikk de fikk gjennom et anmodningsvedtak om at regjeringen skal vurdere tiltak «for å sikre at lokal- og regionalaviser ikke får begrensninger i muligheten til produksjon av video og lyd».

Kathy Lie, mediepolitisk talsperson i SV, har foreløpig ikke hørt «et pip» om regjeringens arbeid, men forteller til Kampanje at hun forventer at vedtaket følges opp.

- Hva ønsker du regjeringen skal komme tilbake med?

- Jeg ønsker at momsregelverket skal bli sånn at det virker etter det som var hensikten, og at de som var ment at skulle ha momsfritak faktisk får det, og at vi får luket ut de som har utnyttet luken i regelverket, sier Lie.

Ikke hørt noe:

Kathy Lie, mediepolitisk talsperson i SV, forteller at hun ikke har hørt noe som helst rundt momsfritaket.

Opplever stor støtte

Hun mener mediehusene trenger momsfritaket.

- Det betyr mye økonomisk for dem, sier Lie.

- Hvordan vil du reagere hvis det ikke kommer noe?

- Det må vi nesten ta stilling til når det kommer. Et vedtak fattet av Stortinget skal følges opp. Så enkelt er det, selv om det ikke alltid skjer.

Randi Øgrey forteller til Kampanje at de har hatt positive møter og dialog med Finansdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet og Stortinget gjennom våren. 

- Vi opplever at mange politikere støtter vårt forslag til løsning som vil sikre at redaktørstyrte medier kan satse for fullt på lyd og levende bilder, sier hun.

- Vi har vært i kontakt med SVs Kathy Lie som forteller at hun ikke har hørt noe som helst. Hvilken magefølelse gir det deg?

- Vi vet at regjeringen holder kortene tett til brystet i slike saker, så det er ikke så uvanlig. Og vi ser frem til å møte både Kathy Lie og de andre mediepolitikerne i Bergen, sier Øgrey.

- Vil bli skuffet og overrasket

Øgrey forteller at hun har forventinger om gjeninnføring av momsfritaket, paragraf 6-2, med «en presisering som vil senke provenytapet vesentlig».

- Her har vi spilt inn et konkret forslag. En plattformnøytral løsning sikrer at norske redaktørstyrte medier kan ta i bruk lyd og levende bilder i fullt monn, sier Øgrey.

- Hvordan vil du reagere dersom det ikke kommer noe som helst rundt dette?

- Jeg vil bli både skuffet og overrasket dersom regjeringen ikke følger opp Stortingets ønske, sier Øgrey.

Hun mener det er avgjørende viktig for innovasjonen i mediebransjen at man får på plass en løsning som gjør at mediehusene kan fokusere på å nå brukere, fremfor å bekymre seg for moms.

- Skal vi nå flere unge må vi være på de plattformene de er med innholdet vårt, sier Øgrey.

- Det er viktig at dette løses slik at momsfritaket igjen blir knyttet til innhold og ikke publikasjonsplattform, slik at mediehusene kan konsentrere seg om å lage godt innhold som møter publikums forventninger, legger hun til.

Hun mener det er takket være fremtidsrettede momsregler at norske medier er blant de mest digitale i verden.

- Norske brukere forventer at bransjen fortsetter denne gode utviklingen. Da må vi ha trygghet for rammevilkårene, sier Øgrey.

Kampanje har vært i kontakt med Finansdepartementet som ikke ønsker kommentere revidert nasjonalbudsjett før det legges på torsdag denne uken. 

Medietopp legger press på regjeringen: - Blir skuffet og overrasket