Designkonkurranse får sterk kritikk - nå trekker Helse Sør-Øst anbudet

Både byråledere og bransjeorganisasjoner reagerer sterkt på det statlige anbudet. Nå må de i tenkeboksen og utforme nytt anbud.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Et nytt design-anbud fra Helse Sør-Øst har satt sinnene i kok i designmiljøet i Norge, og det er særlig en svært omfattende case-oppgave med kreative uttak over flere flater som får både byråer og bransjeorganisasjoner til å reagere.

Byråleder i Racecar, Anders Fabritius, mener Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp HF bør trekke anbudet og revurdere det. Ha
n får gehør fra Sykehusinnkjøp HF som på vegne av Helse Sør-Øst har utformet og lyst ut anbudet. De legger seg flate.

- Vi har fått liknende tilbakemeldinger som de du forela for oss direkte fra aktuelle leverandører. Vi har forståelse for synspunktene deres og har i samråd med faggruppen besluttet å gjøre endringer i konkurransegrunnlaget. Konkurransen blir derfor avlyst og lagt ut på nytt om kort tid, skriver prosjektleder Dorota Wajgiel-Hedkvist i en e-post til Kampanje.

De sier videre at de «ikke akkurat nå vet hvordan endringene vil se ut».

- Det må faggruppen få diskutere. Vi vil kommunisere endringene når vi vet hvordan de ser ut.

- Hvordan tenkte dere da dere satte opp dette anbudet som dere nå må trekke?

- Tidligere erfaring tilsier at en case-oppgave gir bedre vurderingsgrunnlag enn hvis vi kun evaluerer leverandørers tidligere arbeid. Vi ser derimot at denne oppgaven ble svært omfattende og ønsker å gjøre det mindre ressurskrevende for leverandører å gi tilbud. Sykehusinnkjøp kunne nok i denne anskaffelsen vært bedre på å trekke veksel på erfaringer og tilbakemeldinger fra tidligere liknende anbudsrunder, svarer Wajgiel-Hedkvist.

Du kan lese case-oppgaven i sin helhet lenger ned i saken.

Ba om fullt løsningsforslag

Anbudet som nå trekkes ble først lyst ut 10. mai. Der anslo de verdien til å ligge på om lag 1,2 millioner kroner per år over maksimalt fire år. Det var Helse Sør-Øst med underliggende virksomheter som er oppdragsgiver, og som ønsket bistand til designtjenester og ideútvikling. 

Til tross for at verdistørrelsen var anslått til rett under fem millioner kroner, ba de samtidig om et omfattende kreativt uttak:

  • Visuell identitet: Design et visuelt språk som appelerer til alle målgrupper og gjenspeiler den moderne sikre og brukervennlige løsningen.
  • Interaktiv design: Utvikle forslag til brukergrensesnitt som er intuitive og tilgjengelige for personer med varierende teknologisk kompetanse.
  • Informasjonskampanje: Lag et forslag til kampanjemateriell som informerer målgruppene om fordelene og bruken av løsningen og som kan brukes i ulike kanaler.
  • Kampanjemateriellet skal være universelt utformet.

- Bør ikke være nødvendig å si ifra

Anders Fabritius i det kreative design- og animasjonsstudioet Racecar har engasjert seg i saken og også stilt spørsmål direkte ved anbudet til Sykehusinnkjøp HF. Han synes det er strålende nyheter at det nå trekkes. 

- Det er strålende med tanke på at det nytter å si ifra. Det er ikke strålende at det er nødvendig å si ifra, sier han til Kampanje. 

Han mener det fortsatt vil være behov for å si ifra.

- Det store problemet med at innkjøpere ofte mangler kompetanse eller kunnskap om hva som skal kjøpes inn vil nok bestå. Det er jo ikke ondskap som ligger bak dårlig utformede anbud, men uvitenhet. 

- Dette anbudet er langt fra enestående, fortsetter Fabritius som samtidig ramser opp en rekke eksempler de seneste årene fra det offentlige der de ber om store kreative uttak. 

Har du tips til lignende saker? Ta gjerne kontakt med undertegnende på tobias@kampanje.com eller kampanje@kampanje.com.

Reagerer sterkt:

- Jeg håper dette lager noen positive bølger inn til det offentlige, sier byråleder i Racecar, Anders Fabritius, om at Helse Sør-Øst trekker sitt anbud. Foto: Racecar

- Ville kostet nærmere én million kroner i gratis-arbeid

Fabritius trekker frem eksempler der det lyses ut offentlige kontrakter til under én halv million kroner hvor opp mot 20 byråer deltar. 

- Det sier seg selv at det ikke er en samfunnsøkonomisk lønnsom måte å drive anbud på.

Fabritius gjorde selv det han omtaler som et sobert anslag på arbeidsmengden Helse Sør-Øst ba om i sitt anbud. Han mener det kunne kostet opp mot 900.000 kroner i gratis-arbeid samlet sett fra deltagende byråer. Det er igjen 75 prosent av den anslåtte verdien til kontrakten for et helt år. 

- Om 20 byråer leverte tilbud på det de etterspurte i case-oppgaven så er det snakk om ressurser og timer brukt til en verdi av i underkant av én million kroner, og igjen det er et minimalt anslag, sier han til Kampanje.

- Hadde oppgavene vært mer rettferdig om anslått verdi på kontrakten var større enn det den er her? 

- Man kan fint løse en så omfattende oppgave om den potensielle verdien er tilsvarende, men da tenker jeg at prosessen må være annerledes. Da må de ha en type kvalifiseringsrude, der man på veldig enkelt grunnlag kan bli kvaflisert til å delta, så kan et utvalg bli invitert til å løse en oppgave mot en kompensasjon.

- Offentlige etater skal ikke bidra til å gjøre situasjonen verre

Både Kreativt Forum og Grafill har fått en rekke henvendelser angående anbudet, og styreleder i KF, Camilla Kim Kielland, er klar på at utlysningen er klart i brudd med KFs fire bud for byråkonkurranser.
 
Fagleder i Grafill, Benedicte Ebbesen Paulsen, har selv vært i kontakt med Sykehusinnkjøp HF og er nå fornøyd med utfallet.
 
- Dette skjer vel etter en kombinasjon av det vi har foretatt oss og de innspillene som har kommet direkte fra tilbydere for å få de til å forstå, sier hun til Kampanje.
 
Paulsen mener også at anbudet var samfunnsøknomisk uforsvarlig, og sier det er en viktig problemstilling å belyse.
 
- Vi har en bransje som står i ekstremt krevende tider, og da synes jeg ikke offentlige etater skal bidra til å gjøre situasjonen verre og lyse ut et anbud der så mange må jobbe gratis for å bli vurdert, sier Paulsen til Kampanje.

Har tidligere gitt Sykehusinnkjøp kommentarer

Hun mener det også er en spesiell sak fordi Grafill tidligere har vært i møter med representanter fra Helsedirektoratet og Norsk Helsenett omkring kommunikasjonsanbud.
 
- Vi har også kommentert en tidligere utlysning fa Sykehusinnkjøp HF der de presiserte case-oppgaven sin. Vi har altså kommentert på disse tingene før og stiller oss dermed undrende til hvor den interne læringen blir av, fortsetter Paulsen.
 
- Fabritius mener dette er ett av flere eksmpler på slike anbud der det bes om omfattende kreative uttak uten kompensasjon, og der gevinsten er svært liten da kontraktsverdiene er lave. Har dere også samme inntrykk?
 
- Jeg har ikke lyst å skjære alle over en kam med tanke på offentlige anbud. Etter at vi begynte å jobbe systematisk med dette fra vår side, ser vi at vi får flere henvendelser fra utlyser som spør om hjelp til hvordan å lyse ut anbud på en best mulig måte. Men det er fortsatt mange som går i denne fellen og ber om omfattende skisseløsninger på problemstillingene de har.
 
- Burde ikke bransjeorganisasjonene gå sammen og åpne en dialog med en sentral styringsmyndighet i det offentlige for å få på plass føringer for kommuniaksjonsanbud som forplikter flere enn kun bransjen selv?
 
- Jo, absolutt, og vi har når satt i gang et prosjekt der vi skal jobbe desingpolitisk. Der inngår også anbud som en del av prosjektet med tanke på å forstå mer av problemstillingene, slik at vi kan komme grundigere inn i kjernen av dette. Anbudsregelverket er et komplekst juridisk regelverkverk som man må forstå og følge, men det skal ikke gå på bekostning av en hel bransje som dette.
Ble for omfattende:

Byråer og bransjeorganisasjoner mener case-oppgaven her ble for omfattende. Anders Fabritius i Racecar mener det er snakk om en skisse av en full oppgaveløsning for hele avtaleperioden.

Designkonkurranse får sterk kritikk - nå trekker Helse Sør-Øst anbudet