Veksten stanser opp for Try Råd: - Tap av store kunder og tøffere marked

Men byrålederen i Try Råd holder seg over 100 millioner kroner i byråinntekt.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Resultatsesongen i PR-bransjen fortsetter og nå er også tallene til Norges nest største byrå, Try Råd, klare. Som sin konkurrent og PR-Norges éner, First House, må også Try-rådgiverne ta til takke med at den sterke veksten de siste årene avtar.

Byråinntekten står nemlig på stedet hvil og faller med 1,6 millioner kroner. Byrået beholder derimot lønnsomheten fra 2022 og ender opp med et driftsresultat på ni millioner kroner. 

- Det har vært motvind for mange i 2023, også for Try Råd. Men vi har klart oss etter forholdene bra og opplever at 2024 vil gi taktskifte, sier byråleder Stine Grøndahl Sesseng til Kampanje.

Hun påpeker samtidig at de doblet inntekten fra 2020 til 2022. I den perioden gikk Try-husets PR-satsing fra en byråinntekt på rett i overkant av 50 millioner kroner og til dagens nivå på litt over 100 millioner. De har samtidig etablert seg på over fire lokasjoner i Norge, og måler nå over 80 ansatte.

- Vi har beholdt det samme nivået inn i 2023 på tross av tap av store kunder og tøffere marked, kommenterer Sesseng.

Les også: Equinor bryter med Try etter ti år - Anorak får jobben

- Bredden av tjenester gjør oss mer robuste

Byrålederen omtaler resultatet som «ok, gitt forholdene» og sier også at det har tatt tid å komme seg etter tapet av storkunden Equinor, som i januar i år annonserte at de flyttet reklamekontoen sin til Noa-byrået, Anorak.

- Det gikk også utover TRY Råd og har tatt tid å kompensere for, forteller hun.

Hun peker på at det særlig har vært stille når det gjelder finansiell kommunikasjon. Det har også flere av PR-byråene som allerede har fremlagt tall pekt på.

- Det er ingen overraskelse at vi har hatt færre oppdrag innen finansiell kommunikasjon som for eksempel børsnoteringer den siste tiden, samtidig opplever vi en stadig økende etterspørsel etter forretningskritisk rådgivning, enten det går på markedsposisjon eller intern endringsledelse og employer branding, sier Sesseng.

Hun mener samtidig at merkevarebygging har fått «økende betydning i andre deler av verdikjeden enn bare markedsføring».

 - Og der er vi godt posisjonert, fortsetter Sesseng.

- Try Råd tilbyr jo flere tjenester som genererer større leveringskostnader, og som kanskje er mer konjunkturutsatte enn tradisjonell PR-rådgivning – har dette noe å si for hvordan de økonomiske forholdene nå slår ut?

- På grunn av hvordan vi er organisert så har nok vi en annen kostnadsstruktur enn de mer tradisjonelle PR-byråene fordi vi blant annet har mange produksjoner. Samtidig så ser vi at bredden av tjenester fra forretningsstrategi til innholdsproduksjon gjør oss mer robuste i et marked som stadig endrer seg, og våre kunder opplever kort vei fra strategi til gjennomføring, svarer Sesseng.

Les også: First House med svakeste resultat på fem år: - Flyttekostnader og investeringer

Her kan du se regnskapstallene til Try Råd i 2023. Alle tall i MNOK.Står på stedet hvil

Try Råd 2023 2022 Endring i prosent
Byråinntekt 101,2, 102,8 - 1,5
Driftsresultat 9,0 9,3 - 3,2
Resultat før skatt 9,0 9,1  

Veksten stanser opp for Try Råd: - Tap av store kunder og tøffere marked