PR-gründer tar 7.000 kroner i timen: - Kan ikke bygge ubåter uten avanserte spesialister

Her er den svenske PR-gründerens oppskrift på å øke timebetalingen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist
Tobias Fredø
Stine Eriksson

Torsdag kunne Kampanje omtale flere nye funn fra den store undersøkelsen The Nordic CMO Survey der 550 markedssjefer i Norge, Sverige og Danmark uttaler seg om utviklingen i markedsføringsindustrien. Et av de mer oppsiktsvekkende funnene er at syv av ti markedssjefer ikke vil betale mer enn 1.700 kroner i timen for en seniorrådgiver. 

- Det er et resultat av at man ikke har vært flinke nok til å vise verdiskapingen. Jeg tror veldig mye av timeprisene reflekterer produksjon og ikke verdiskaping, og jeg er sikker på at viljen til å betale for reell verdiskaping er større enn dette, sier tidligere Publicis-topp Haakon Dahl.  

Les også:  Vil ikke betale mer enn 1.700 kroner for seniorrådgivere: - Ikke vært flinke nok 

En som virkelig vet å synliggjøre verdien sin er Prime-gründer, Carl Fredrik Sammeli, som er mest kjent for å gründe et av Sveriges største og mest prisvinnende PR-byrå. Han tar hele 7.000 kroner per time.

- Når du befinner deg i situasjoner hvor det er stor risiko eller høy avkastning på innsatsen, så finnes det forutsetninger for å kunne argumentere for en høyere pris, sier Carl Fredrik Sammeli.

Han mener at de som tilfører en verdi som gjør at de øverste lederne føler seg «sterkere og smartere» og dermed blir «en såkalt betrodd rådgiver» har mulighet til å ta langt høyere priser. Når man kjøper krisehåndtering eller seniorrådgivning, er mange klienter vant til å kjøpe advokater og betale ganske høye timepriser, forteller han.

- En av de store fordelene med Sverige er at det finnes mange store selskaper med hovedkontor i landet, som er vant til å kjøpe avanserte tjenester på mange områder. Du kan ikke bygge en ubåt uten å ha avanserte spesialister som hjelper deg, ikke engang hvis du er et stort selskap. Det gjør at de som er vant til å jobbe med for eksempel forretningsadvokater og finansielle rådgivere, er vant til å betale ganske høye timepriser – og forstår verdien av det, sier Sammeli.

Sammeli jobber i dag som rådgiver og investor i Rey17, et rådgivnings- og investorselskap som blant annet tilbyr krisehåndtering, og der er hans standardpris 7.000 kroner i timen. 

Liten betalingsvilje:

Syv av ti markedssjefer mener seniorpriser bør ligge under 1.700 kroner i time. Kilde: The CMO Survey 2024/Synlighet.

Lister opp tre prispunkter

I den norske kommunikasjonsbransjen er det stort sett PR-rådgivere som har klart å ta priser på flere tusen kroner i timen.  De største tungvekterne i PR-bransjen tar etter Kampanje kjenner til mellom 3.000-4.000 kroner i timen. Går en litt utenfor bransjen finner en timepriser som ligger godt over det også.  Forretningskonsulentene i McKinsey på partnernivå kan fort koste 5.000 kroner, mens Dagens Næringsliv har kunnet fortelle om advokater som koster opp mot 7.000 kroner timen.

Sammeli er samtidig klar på at hans priser ikke er en rimelig pris for alle konsulenter.

- Man må også ha forståelse for markedssjefene. Disse prisene er i mange tilfeller helt riktige. Jobben skaper kanskje ikke mer verdi, og det er kanskje ikke mer penger å bruke på markedsføringen. Man kan ikke ha tekstforfattere som skriver annonser som ikke kan regnes inn i totalprisen på produktet. Der er markedet veldig rettferdig på mange måter, sier ha.

I mange tilfeller kan det synes som kundene får diktere betingelsene for pris i bransjen fordi konkurransen er så høy. Ifølge Sammeli kan alle konsulenttjenester settes på en skala mellom «avlastning og utvikling.» Han snakker om tre forskjellige typer tjenester, hvor den første handler om rent avlastende arbeid. Det vil si: du gjør en jobb som det ikke finnes ressurser til å rekke internt.

- Da blir man leid inn som en avlastning og er ikke i en like sterk posisjon til å kunne ta 2.000 kroner i timen for da velger selskapet noen andre som er villige til å gjøre jobben for en lavere pris, forklarer Sammeli.

Den andre biten handler om kreativ produksjon, hvor det kreative arbeidet må planlegges for å få mest mulig ut av forretningen. Det har en høyere verdi, mener Sammeli. Men det er i den tredje tjenesten at de virkelig høye honorarene finnes.

- Det er på strateginivå, og her kan det koste mellom 2.000 og 7.000 kroner, avhengig av hvor dyktig og spesialisert du er. Her handler det om å løse spørsmål om forretningskonsepter som kan få betydelig verdi i rent salg eller å unngå en krise eller en politisk regulering som rammer virksomheten, sier Carl Fredrik Sammeli.

Svensk PR-byrå øker prisene hvert fjerde år

Et byrå som tar høyere timepriser enn det markedssjefene i undersøkelsen oppgir som ønskelig, er det svenske PR-byrået Westander.

- Vi hadde selv en timepris i det spennet for 20 år siden. Deretter har Westander hvert fjerde år siden 2006 gjennomført prisøkninger som følger gjennomsnittslønnen i Sverige, sier grunnlegger og administrerende direktør Patrik Westander.

I dag ligger byråets prissetting omtrent en tusenlapp høyere enn det markedssjefene har oppgitt at de er villige til å betale. Wikander tar nemlig 2.700 kroner i timen for seniorkompetanse.

- Det er en timepris som gjør det lettere for oss å møte oppdragsgivernes etterspørsel etter kvalifiserte tjenester. Når vi øker timeprisen hvert fjerde år, henviser jeg alltid til at vi etter så lang tid med uendret timepris nå trenger å skape et rom for lønnsøkninger, sier Patrik Westander og fortsetter:

- Vi skal fortsette å rekruttere kompetente og engasjerte konsulenter. Hvis byrået over tid tilbyr en dårligere lønnsutvikling enn kundene, vil de mest kvalifiserte medarbeiderne før eller siden søke seg til kundesiden.

- Hvordan får man oppdrag når man ikke kan konkurrere med prissettingen? 

- Vi er tydelige på at Westander ikke konkurrerer med lav pris, men med høy kvalitet og fornøyde oppdragsgivere. Vi forteller også at Westander de siste ti årene har vunnet flere kundeundersøkelser enn noe annet svensk PR-byrå.

PR-gründer tar 7.000 kroner i timen: - Kan ikke bygge ubåter uten avanserte spesialister