Vil ha debatt om fossilforbud i reklame- og PR-bransjen: - Forventer motstand

Petter Gulli «kan være enig» med Greenpeace om et forbud mot fossilreklame. SV og Rødt er positive, mens Frp kaller forslaget «komplett useriøst».

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie Journalist
går skrev Kampanje om miljøorganisasjonen Greenpeace sitt nye kampanjestunt, som er en del av en større europeisk kampanje der de tar til orde for å forby fossilreklame på EU-nivå. 
 
Aktivister fra Greenpeace har merket reklamer fra Fortum, SAS/American Express og Lexus i Oslo med «Ingen fossilreklame, takk! Men gjerne mer samfunnsansvar».
 
Hverken Fortum eller SAS ville kommentere Greenpeace-kampanjen overfor Kampanje, mens Fortum sier at de ikke støtter virkemidlene som er tatt i bruk. 
 
Petter Gulli, rådgiver for bærekraft med firmaet 12 Years, sier at han synes diskusjonen rundt et reklameforbud er interessant, og at han langt på vei kan være enig. Samtidig mener han at man fort kan komme inn på et problem knyttet til grensesetting. 
 
- For hva menes egentlig med aktører som tar i bruk fossile energikilder? Er TVen eller elbilen du kjøper fra Kina produsert med kullkraft? Eller den fine nye kjolen du kjøpte på Hennes og Mauritz? Skal vi sette grensen i scope en, to eller tre?
 
Han spør også hvordan man da skal stille seg til reklame for andre klimaskadelige produkter og tjenester. 
 
- En tredjedel av verdens utslipp kommer fra matproduksjon - bør vi forby reklame for rødt kjøtt også? Men jeg synes absolutt det er en diskusjon vi bør ta her hjemme snarest. Det er noe som diskuteres mye internasjonalt for tiden - i hvert fall i mitt ekkokammer, sier Gulli. 

Gulli enig med MDG

Gulli er enig med MDG-politiker Sabina Syed, som i gårsdagens sak sammenlignet et forbud mot fossilreklame med forbudet mot reklame for tobakk og alkohol. 
 
- Fordi vi faktisk lager reklame for noe som skader kloden. Det er litt som at vi faktisk ikke har forstått hvor farlig global oppvarming og tap av natur er. FN rapportene er jo overtydelige. Det er livsfarlig. Og vi har en god tradisjon for å forby ting som er farlig for liv og helse. Så vi er nødt til å diskutere dette, sier han. 
 
Gulli tror et slikt forbud ville blitt møtt med mye motstand fra PR- og reklamebransjen, ikke minst fordi han tror det vil bli vanskelig å avgjøre hvor grensen skal gå. 
 
- Men her blir det nok litt spørsmål om hvilke kunder byrået sitter på, og hvor i hierarkiet man sitter. Hadde vært spennende å se en undersøkelse der akkurat det spørsmålet ble stilt, og fått svarene fordelt på alder. Jeg tror mange ville blitt overrasket da, sier Gulli. 

Frp: - Komplett useriøst

Terje Halleland er energipolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Frremskrittspartiet (Frp). 

- Hva synes dere om Greenpeace sin kampanje? 

-  Greenpeace må selvsagt få lov til å annonsere for det de vil, men i et fritt samfunn bør de også respektere andres rett til det samme. Olje og gass er helt lovlige og ikke minst nødvendige produkter som sørger for at verdenssamfunnet går rundt, og som for Norges del finansierer store deler av velferden vår og som skaper hundretusenvis av gode arbeidsplasser over hele landet, sier Halleland. 

Han kaller Greenpeace sitt forslag om et reklameforbud «komplett useriøst». Han sier at det ikke er overraskende at MDG støtter forslaget.

- Frp vil kutte globale klimagassutslipp, men dette må skje gjennom bruk av markedsmekanismer, teknologiutvikling og innovasjon, ikke ved forbud og tvang av helt lovlige produkter, sier han.

- Når MDG forsøker å sammenligne tobakk med olje og gass, viser de kun at de ikke har forstått hvilken nytteverdi olje og gass har for et lands økonomi, geopolitikk, velferd og i global fattigdomsbekjempelse, avslutter Halleland. 

SV: - Enige med intensjonen

Lars Haltbrekken, som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti (SV), sier at SV for et slikt forbud, men a det ikke det viktigste vi kan gjøre i kampen mot fossil energi. 

- Vi er enige i intensjonen om forbud mot fossilreklame, men det viktigste i klimapolitikken er å stanse produksjon og leting etter ny olje, sier han. 

- Dessverre vet vi at oljedirektørene er flinke til å grønnvaske industrien, så påvirkninga de har på folk viktig å kjenne til. Derfor er det viktig for oss å snakke om oljeindustrien på en ærlig måte i media og i debatter, legger han til. 

Han sier at SV for eksempel er opptatt av å konfrontere oljedirektørene med «at de gjør Norge til verdens sjuende største eksportør av CO2». 

- Det sier seg jo selv at dette har noe å si for verdens klima, avslutter Haltbrekken.

Positiv:

Eivor Evenrud, som er gruppeleder i Oslo Rødt, støtter aksjonen til Greenpeace. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Rødt: - Ønsker mindre reklame

Eivor Evenrud, gruppelederen i Rødt i Oslo Bystyre, sier at Rødt heier på aktivisme, og at det er bra at Greenpeace aksjonerer mot misvisende reklame.

- Rødts ungdomsorganisasjon Rød Ungdom har vært sentral i tilsvarende aksjoner for å få merket retusjert reklame. Det har nå nådd fram, sier Evenrud. 

Hun sier at Rødt Oslo generelt ønsker mindre reklame i det offentlige rom, inkludert fossilreklame.

- Vi mener at mengden reklame i det offentlige rom må reduseres kraftig og avgiftsbelegges. Overforbruk er en av de største trusslene mot natur og økosystemer verden rundt. Reklame er en viktig pådriver for overforbruk.

Hun mener det vil være klokt å sette i gang en prosess som ser på lovbestemmelsene «som i dag hindrer den mest skadelige reklamen, og om den også burde gjelde de mest forurensende og skadelige produktene.»

- Det er mer miljøvennlig å reparere og gjenbruke enn å kjøpe nye varer. Store kommersielle firmaers grønnvasking endrer ikke på det faktumet at de tjener penger på ting som i siste instans truer livsgrunnlaget vårt, avslutter hun.

 

Vil ha debatt om fossilforbud i reklame- og PR-bransjen: - Forventer motstand