«Konsulentversting» lyser ut sin femte kommunikasjonsavtale: - Vi har bredere behov

Statens Vegvesen har allerede fire kommunikasjonsavtaler gående. Nå vil de ha en femte på plass.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Statens Vegvesen, som i 2021 ble identifisert som en av 20 statlige virksomheter som fikk budsjettkutt i finansminister Trygve Slagsvold Vedums kamp mot PR- og kommunikasjonskonsulenter, er i disse dager ute med et nytt kommunikasjonsanbud med en øvre maksramme på 24 millioner kroner.

I utlysningen heter det at kommunikasjonsavdelingen ønsker byråtjenester som ikke dekkes av av kommunikasjonsavtalene de har i dag. Fra før av har Vegvesenet blant annet en større avtale gående med Try Reklame for trafikksikkerhetskampanjer. Denne avtalen har en øvre maksgrense 54 millioner kroner.

- Avtalen med Try er øremerket nasjonale trafikksikkerhetskampanjer, og vi har bredere behov som vi nå samler i en større avtale. For eksempel skal ny avtale kunne brukes til arbeidergiverprofilering, til markedsføring av etatens selvbetjeningsløsninger og videreutvikling av visuelle profilelementer, sier kommunikasjonssjef i Statens Vegvesen, Kjell Solem, til Kampanje.

Fikk styrket kommunikasjonsavdelingens budsjett

I avtaleutlysningen på Doffin heter det at «Kommunikasjonsavdelingen ønsker tilbud på levering av byråtjenester for kortsiktige kampanjer og ulike sesongbetonte aktiviteter som ikke andre rammeavtaler dekker.»

«Avtalen kan også benyttes av andre divisjoner hos Oppdragsgiver.
Formålet med anskaffelsen er å ha en leverandør som kan bistå oss med kampanjer og sesongaktiviteter samt mediekjøp m.m. som det er relativ kort frist til å gjennomføre», skriver Statens Vegvesen i utlysningen. 

Avtalens varighet skal være på to år med opsjon på to tilleggsår, og som tidligere nevnt en øvre maksramme på 24 millioner kroner.

- Vi hadde i fjor en negativ utvikling med flere drepte og hardt skadde i trafikken. Vi fikk derfor styrket kommunikasjonsavdelingens budsjett for å drive ekstraordinær aktivitet om trafikksikkerhet. Denne typen ekstraordinære tiltak skal ivaretas av den nye avtalen, kommenterer Solem. 

I 2022 fikk kommunikasjonsavdelingen i Statens Vegvesen internt tilført tre ekstra millioner som følge av økningen av trafikkskadeulykker. Vegvesenet fikk samtidig et uspesifisert kutt på 3,75 millioner kroner over statsbudsjettet for å være blant virksomhetene som bokførte mest konsulentkjøp innen organisasjonsutvikling og kommunikasjonsrådgivning i 2020 og 2021 på artskonto 672. Der brukte Statens Vegvesen 50,7 millioner kroner i 2022, og andelen kommunikasjonstjenester skal ha utgjort fem prosent av dette.

Har dratt ned konsulentkjøpene:

Solem opplyser at de i 2022 kjøpte eksterne kommunikasjonstjenester for 1,6 millioner kroner. - Vi er godt kjent med pålegget om å redusere kostnader til kommunikasjonstjenester, sier han.

- Kan ikke spekulere i det vi ikke har landet

Solem fremholder at flere funksjoner i dagens gående kommunikasjonsavtaler vil sluses inn i det nye anbudet. Statens Vegvesen sitter nemlig på fire andre kommunikasjonsavtaler i tillegg til Try-avtalen om trafikksikkerhet.

- Anbudet vi nylig la ut, kommer ikke til erstatning for en liknende avtale. Men vi skal legge inn aktiviteter som i dag er spredt hos flere byrå og ta høyde for ad hoc-behov. Et eksempel er at divisjon trafikant og kjøretøy har hatt en avtale spesifikt for å øke bruken av Vegvesenets selvbetjeningsløsninger. Det vil bli dekket i ny avtale, sier Solem.

Den spesifikke avtalen han sikter til, som etter sigende skal sluses inn i ny avtale er en avtale med Per Høj som ble signert i 2022. Den har en ramme på 13 millioner kroner. Foruten trafikksikkerhetsavtalen med Try Reklame, har Vegvesenet i tillegg en medietreningsavtale med Try Råd til en maksverdi av 2,8 millioner kroner. De har også avtaler med innholdsbyrået Spoon og produksjonsselskapet RedAnt.

Solem opplyser at Per Høj-avtalen, Try Råd-avtalen og avtalen med RedAnt alle utløper i 2023. Flere av disse avtalene har opsjon på tilleggsår. Han forteller at de ikke kan svare konkret per dags dato på hvilke av de gående byråavtalene som vil fornyes, og hvilke funksjoner som skal sluses inn i det nye kommunikasjonsanbudet.

- Som jeg skrev er det noe vi vil vurdere, vi har ikke besluttet noe, og er tidlig i prosessen med den nevnte anskaffelsen.

Han kan heller ikke svare på om den nye avtalen vil trekke opp Statens Vegvesens totale bruk av byråer og byråtjenester.

- Jeg har svart på det jeg kan svare konkret på, men kan ikke spekulere i det vi ikke har landet.

Usikkerhet om nåværende avtale - vil levere på nytt anbud

Jon Fredrik Sandengen i Per Høj er kundeansvarlig på Statens Vegvesen-kontoen. Til tross for at oppdraget deres, som dreier seg om å øke bruken av Vegvesenets selvbetjeningsløsninger, tilsynelatende skal sluses inn i det nye anbudet, hvor avtale skal signeres sommeren 2023, skal Statens Vegvesen ha tatt opsjon på samarbeid med Per Høj ut 2023. I avtalen de signerte i 2021 hadde Statens Vegvesen opsjon på to tilleggsår.

- Avtalen ruller og går, og etter planen skal vi begynne å jobbe med noe om ikke lenge. Området digitale tjenester er et satsingsområde for Statens Vegvesen, så jeg vil tenke det er naturlig å legge det inn i den nye rammeavtalen etter hvert, kommenterer Sandengen.

Han er ikke bekymret for hva som skjer videre, og forteller at de planlegger å levere tilbud på det nye anbudet.

- Ja, vi tenker å levere på det. Statens Vegvesen er en fantastisk bra oppdragsgiver, og med tanke på det vi gjør i dag på et spesifikt område, er det nye anbudet en ny type avtale som også varer lenger enn den vi har i dag.

Kampanje har også vært i kontakt med Try Råd som i dag bistår Vegvesenet med medietrening, i tillegg til at de også bistår Try Reklame på avtalen om trafikksikkherhetskampanjer. Byråleder Sindre Beyer forteller at de ikke har planer om å delta i det nye anbudet.

Les også: Per Høj slo fem byråer i kampen om Statens Vegvesen-kontrakt på over 12 millioner

«Konsulentversting» lyser ut sin femte kommunikasjonsavtale: - Vi har bredere behov