Riksmedienes Fosen-dekning har doblet seg på én måned - disse mediehusene har skrevet mest og minst

- Det er alltid mulig å bli bedre og jeg har respekt for at ikke alle mener vi har gjort en god nok jobb, sier TV 2-redaktør.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

Den siste uken har norske medier hatt et massivt trykk på dekningen av aksjonen utenfor olje-og enerigdepartementet i Oslo. Over flere dager har aktivister gått til aksjon og sperret inngangen til flere departementer i protest mot at staten ikke har foretatt seg noe siden dommen i Fosen-saken falt høsten 2021. Som Kampanje tidligere har skrevet, har Fosen-familiene følt at de riksdekkende mediene har vært fraværende inntil demonstrasjonene i Oslo begynte. 

- Vi har savnet at media ikke har vært mer på. Det var enormt medietrykk da vi vant i Høyesterett, men det har vært helt stille etter det, frem til nå, med unntak av noen få aviser, sier Elise Holtan Pavall Årbogen, reindriftssame fra Fosen, som var i hovedstaden i torsdag for å møte aksjonistene. 

Hun synes det er en tankevekker at det må en stor demonstrasjon til i Oslo for at saken skal få oppmerksomhet fra riksdekkende presse. 

- Mediene kunne ha vært med å sette press på regjeringen og departementet, isteden måtte vi ta drastiske steg, sier hun. 

Les mer: Ut mot dekningen av Fosen-saken: - De riksdekkende mediene har vært fraværende

- Lokal- og regionavisene publiserer mest

Kampanje har fått innsyn i tall fra Retriver som viser hvordan medietrykket har vært siden høyestrerettsdommen falt i 2021. De viser at det i perioden under ett har vært publisert i snitt 12 oppslag hver dag siden saken ble avgjort i retten. 

De første månedene etter at dommen falt var det naturlig nok mange oppslag, men artikkelvolumet blekner sammenlignet med det vi har sett de siste ukene. I overkant av 1500 oppslag er publisert i løpet av februars 28 dager, og bare den første dagen i mars ble det publisert 455 artikler.

Til sammenligning ble dommen omtalt i 2704 oppslag i hele 2022.

- Det er tydelig at saken opptar mange og engasjerer med bred front. Lokal- og regionavisene i Trøndelag er ikke overraskende de som publiserer mest om Fosen-dommen, men dette er også en sak som står sterkt i redaksjonene i Nord-Norge, så vel som i riksdekkende kilder, sier assisternde analysesjef i Retriever, Ingrunn Vålandsmyr

- Kunne fått mer oppmerksomhet nasjonalt

Ingen aviser har dekket dommen mer enn lokalavisen Fosna-Folket, som står bak 12 prosent av all omtalen i perioden. Redaktøren i Fosna-Folket, Gunn Kari Hegvik sier til Kampanje at Aksjonsformen og timingen for aksjonen gjør at saken får stor oppmerksomhet nå. 

- Den skjer nå på dørstokken til noen av landets største redaksjoner, med en av verdens mest kjente klimaforkjemper som frontfigur. Derfor er det ikke overraskende at saken får så stort gjennomslag i mediene. Det gir dynamikk til saken, som jeg tror bidrar til å presse frem viktige politiske avklaringer, sier Hegvik. 

Tall fra Retriver viser at avisen har hatt 745 oppslag om saken fra oktober 2021 og frem til mars i år.  

Lokalavisredaktøren som har dekket saken over mange år synes det er positivt at riksmediene omtaler saken nå. 

- Vi har fulgt utbyggingen og konsekvensene av den fra debatten startet og frem til nå. Sett herifra er et alltid spennende å se hvordan en sak vi har dekket bredt over mange år, nå følges opp av rikspressen. Striden om vindkraftverkene synes jeg har vært godt belyst over flere år. Den kunne selvfølgelig fått enda mer oppmerksomhet nasjonalt, men det må nesten de store redaksjonene svare for, avslutter hun.

- Nyhetsdekningen starter på nytt

En annen avis som over flere år har dekket en rekke aspekter ved utbyggingen på Fosen og gjennom det vært tett på sørsamiske reineiere er Adressavisen. De har så langt hatt hele 467 oppslag om saken.

- Nettopp sørsamenes reduserte mulighet til å drive reindrift har vært sentralt i dekningen. Et eget team bestående av journalist Grete Holstad og fotograf Kim Nygård har vært særlig tett på, og laget en rekke reportasjer fra vindkraftutbygging i hele Trøndelag. I 2021 ga vi ut boka Vindkast, basert på bildene fra reportasjene, skriver nyhetsredaktør, Erlend Hansen Juvik i en e-post.  

Han opplever ikke det enorme medietrykket fra riksdekkende presse de siste dagene som en konkurranse.

- Lesere i Trøndelag vet at vi har dekket denne saken tett, men som det ofte er når en lokal sak blir nasjonal starter nyhetsdekningen på nytt. Det er helt naturlig at problemstillinger lokale og regionale medier har skrevet om over tid da blir løftet frem igjen, påpeker han. 

25 oppslag i Dagbladet og TV 2

Tabellen under fra Retriever viser at riksmediene har publisert 1294 artikler om Fosen-saken siden 1. oktober 2021. Nesten halvparten av alle sakene er publisert fra 1. februar til 1. mars.

Dekningen har med andre ord doblet seg på en måned.

Dagbladet og TV 2 er blant de nasjonale avisene som har omtalt saken minst. Begge mediehusene har totalt hatt 25 avisoppslag siden høsten 2021. Det meste av omtalen kom de siste dagene i februar i år.

Til sammenligning har Aftenposten og VG hatt henholdsvis 69 og 68 oppslag.

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Alexandra Beverfjord mener avisen har hatt en fyldig dekning av saksfeltet.  

- Man kan alltids diskutere hvor godt mediene har forstått omfanget av saken, og det vil være ulike meninger om dette, men det er altså mange år siden Dagbladet første gang skrev om denne konflikten. Etter dommen i høyesterett i 2021 omtalte Dagbladet denne saken tydelig på kommentarplass som en «Rein skandale». Dagbladet konstaterte da at den norske stat totalt hadde undervurdert styrken i urfolksrettigheter. Dagbladet har overordnet hatt en fyldig dekning av hele saksfeltet og de viktige avveiningene mellom behovet for kraft på den ene siden, og naturinngrep på den andre, sier hun og fortsetter: 

- At mediedekningen øker i omgang nå i forbindelse med slike demonstrasjoner som vi har sett de siste dagene, er helt naturlig. Dagbladet har fulgt den løpende utviklingen med både tekst og TV.  I tillegg har vi hatt reportasje fra vårt team på Fosen.

TV 2 er også relativt fornøyd med omfanget av mediedekningen sin på saken.

- Jeg mener TV 2 har gjort en grei jobb i denne saken, vi har ved flere anledninger belyst saken siden dommen ble avsagt. I tillegg kommer dekningen vi har hatt i TV-flatene våre. Det er helt naturlig at dekningen øker når aktivistene fyller gatene og blokkerer departementer i hovedstaden. Det er interessant å følge hvilken kraft det viste seg å ligge hos demonstrantene og bevitne knefall og beklagelser som omsider kom i går, sier nyhetsredaktøren i TV 2, Karianne Solbrække til Kampanje.

Solbrække trekker frem TV 2s distriktskontor i Trondheim som har laget flere saker og reportasjer på tematikken. Hun innrømmer imidlertid at kanalen kunne ha synliggjort sakene bedre og gått grundiere til verks. 

- Det er alltid mulig å bli bedre og jeg har respekt for at ikke alle mener vi har gjort en god nok jobb. Vi må huske på at nyhetsbildet generelt har vært stort denne perioden, ikke minst krigen i Ukraina, strømkrise og justisfeil i Tengs og Baneheia - som vi har brukt mye ressurser på, sier hun avslutningsvis.

Kraftig vekst:

Mediedekningen av Fosen-dommen nådde nye høyder da aktivistene stengte departement for departement denne uken. Kilde: Retriever

Riksmedienes Fosen-dekning har doblet seg på én måned - disse mediehusene har skrevet mest og minst