Forsvaret fikk 1.100 «gratistimer» av Carat: - Ikke en veldig lønnsom kunde

Da Carat var Forsvarets mediebyråleverandør brukte de 3.274 timer for kunden, men fikk kun betalt for to tredjedeler.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I januar kunne Kampanje fortelle at det ble levert oppsiktsvekkende lave snittpriser i Forsvarets mediebyråanbud der Carat måtte overrekke stafettpinnen videre til Essence Mediacom. Det ble i anbudet levert snittpriser nede på 500-tallet, og konkurransen tegnet et bilde av at prisene har reversert seg i den hardt pressede tiden kommunikasjonsbransjen står i. 

- Vi er en ansvarlig arbeidsgiver som skal skape og utvikle trygge arbeidsplasser for alle våre ansatte. Da kan vi ikke kaste oss med på en priskarusell, som fører til negative marginer, tordnet Carat-sjef Stian Jansen i Kampanje i kjølvannet av konkurransen.

Les også: Senker timepriser til nytt lavmål i kampen om Forsvaret: - Gir negative marginer

Press på timepriser har blitt omtalt i en årrekke og er noe som opptar bransjen, slik anbudskonkurransen til Forsvaret viste. Men et mindre omtalt tema er hva byråene som vinner avtalen får igjen for alt arbeidet de legger ned hos offentlige kunder.

For Carat som nylig avsluttet sitt arbeidsforhold med Forsvaret, ble ikke avtaleperioden på fire år av den mest lønnsomme sorten, viser en oppstlling Kampanje har gjort. Ifølge tall fra Forsvaret og Carat, har mediebyrået fakturert for 2.184 timer av totalt 3.274 timer. 

Det vil si at Carat har brukt langt flere timer enn det de har fått betalt for, og at så mye som en tredjedel av timene aldri ble fakturert for.

- Forsvaret har ikke vært en veldig lønnsom kunde for oss i denne avtaleperioden, men vi har levert en positiv margin, sier Carat-sjef, Stian Jansen, til Kampanje.

Må gi kunder gratis-timer

Carat-sjef Stian Jansen forklarer avviket med at det er vanlig å gi annonsører og kunder en andel timer uten å ta betalt. Ifølge avtalen med Forsvaret, og av det Kampanje forstår er praksis i bransjen, betaler kunder som regel aldri for opplæring av kundeteam og kunnskapsoverføring når nytt byrå overtar et kundeforhold.

- Vi har som avtalt ikke fakturert de for timer knyttet til dette, og her går det med et betydelig antall timer, sier Jansen.

Han påpeker også at utskiftning av personell og andre forhold har medført økt, ufakturerbar timebruk.

- I tillegg er en del av disse timene knyttet til et prosjekt, som vi selv valgte å ikke ta betalt for, kommenterer Jansen.

Skylder ikke på Forsvaret:

Carat-sjef Stian Jansen vil ikke legge noen skyld på Forsvaret som han mener har vært en ryddig og god samarbeidspartner. - De har forholdt seg til den avtalen vi har inngått, men noen ganger blir ikke lønnsomheten i prosjektersom man beregner på forhånd, sier Jansen.

Oppnådde ikke timeprisene i tilbudet

I anbudskonkurransen i 2019, som Carat gikk seirende ut av, leverte byrået tilbud med en snittpris per time på 1.124 kroner. 

Om denne timeprisen hadde stått seg og Carat hadde fått fakturert for alle de 3.274 timene de brukte på avtalen, ville byrået endt opp med et byråhonorar på rett i underkant av 3,7 millioner kroner.

Carat-sjefen opplyser til Kampanje at de har hatt 2.625.000 kroner i rene byråhonorar på avtalen, i tillegg til omtrent 400.000 kroner i inntekter fra teknologikostnader og «adserving» på kampanjer.

Jansen presiserer at selv om Carat i avtaleperioden med Forsvaret ikke oppnådde de timeprisene som var i tilbudet, skyldes ikke dette Forsvaret og manglende vilje til å honorere. 

- Forsvaret har vært en ryddig og god samarbeidspartner og forholdt seg til den avtalen vi har inngått, men noen ganger blir ikke lønnsomheten i prosjekter som man beregner på forhånd, sier Jansen. 

Det fremstår ikke som det er harmoni mellom det Forsvaret forventer av sin byråpartner og det de er villige til å betale for. Helge Onsum, konsulent og tidligere byråtopp

- Carat har gjort endringer i teamet

Forsvaret opplyser at de har kjøpt tjenester til en verdi av snaue 62 millioner kroner under avtaleperioden. Dette inkluderer byråhonorar og kjøp av annonser.

- Vi har i hele avtaleperioden hatt et godt og tillitsfullt samarbeid med Carat, sier leder for marked i Forsvaret, Gry Bohne Hauge, til Kampanje.

Hun opplyser samtidig at de har benyttet seg av en miks av forskjellige erfaringsnivå på personell fra Carat under avtaleperioden, men med større vekt på seniorkompetanse.

Hauge forklarer det store avviket i timer brukt og timer fakturert med forhold hos Carat:

- Carat har gjort endringer i teamet som har jobbet med oss, og jeg antar at det har gått tid med til intern opplæring, sier Bohne.

Hun forteller samtidig at opplæring av nytt personell skal bekostes av leverandør i henhold til avtalen.

- Dårlig butikk

Tidligere Carat-leder Helge Onsum reagerer på antallet fakturerbare timer i avtalen

- Det høres ut som dårlig butikk for mediebyrået, mener Onsum.

Byråveteranen understreker samtidig at han ikke har inngående kjennskap til Forsvarets avtale.

- Men de virker som en ganske tøff og krevende forhandlingspartner som forventer mye av leverandørene sine. Det fremstår ikke som det er harmoni mellom det de forventer av sin byråpartner og det de er villige til å betale for, sier han.

Onsum sier videre at faktureringsgraden i et byrå på generell basis ikke bør ligge lavere enn 65 prosent i snitt.

- Men konsulenter og kreative bør ligge vesentlig høyere, sier Onsum.

I Carats tilfelle har faktureringsgraden i Forsvaret-avtalen ligget på 66 prosent.

- Men selv det kan være for lavt i mange tilfeller. Det er helt avhengig av størrelse på byrået, men det bør hvert fall ikke ligge under 65 prosent i snitt, helst en del høyere.

Her kan du se utviklingen i tilbudte timespriser for byråene som deltok både i 2019 og 2023Mediabrands UM senket snittprisen med hundrelappen - Carat eneste byrå som økte prisen

Byrå 2023 2019 Endring i prosent
IUM (Nåværende Mediabrands UM) 789 896 - 13,6
Essence Mediacom 950 958 - 1,0
Carat 1.198 1.124 + 6,6 

Kampanje har også bedt om innsyn i snittprisene som ble levert i anbudet i 2019. De gir en antydning om at timesprisene i bransjen har reversert seg for flere aktører. I 2019 etterspurte Forsvaret pristilbud på 100 timer der hovedvekten skal ha dreid seg om seniortimer.

UM-sjef Cathrine Jarning ønsker ikke kommentere funnene som viser at mediebyrået har senket sin timespris med omkring en hundrelapp fra 2019 til 2023.

Forsvaret fikk 1.100 «gratistimer» av Carat: - Ikke en veldig lønnsom kunde