Byråtopper legger ut på kvinnejakt - oppfyller ikke nytt lovkrav

Store norske kommunikasjonsselskaper må ha en kvinneandel på 40 prosent i styrerommet allerede i år.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist
Dag Robert Jerijervi
Anette Johansen-Desjardin Journalist

Fra og med 1. januar i år er norske aksjeselskaper av en viss størrelse lovpålagt å ha minst 40 prosent kvinner i styret. Kravet gjelder i første omgang selskaper med drifts- og finansinntekter på over 100 millioner kroner. Deretter skjerpes kravet gradvis frem mot 2028, når alle selskaper med en omsetning på over 50 millioner kroner omfattes.

Totalt mangler norske styrer 13.000 kvinner, og kommunikasjonsbransjen er ikke noe unntak.

Flere toneangivende miljøer i den kreative næringen må ut på kvinnejakt allerede i år for å oppfylle kravet. Flere av dem har allerede startet, som styreleder Thomas Høgebøl i The North Alliance. Med en konsernomsetning på over to milliarder kroner i Norge, er selskapet blant de første som omfattes av det nye kravet. Akkurat nå består styret av fire menn.

- Vi har hatt kvinnelige styremedlemmer som har gått ut av styret, og derfor har vi satt i gang en aktiv rekruttering av minst to kvinnelige styremedlemmer, sier Thomas Høgebøl til Kampanje.

- Er det på grunn av endringene i aksjeloven?

- Nei, det vil jeg ikke si. Det er for å sikre at vi har rett dynamikk og rett kompetanse i styret. Vi har inntil nylig hatt kvinnelige styremedlemmer, men de har trådt ut fordi de har fått nye jobber.

Høgebøl legger til at de har en god kjønnsbalanse i konsernledelsen.

- Må sørge for at barn ikke er hinder

Styrelederen bruker både eget nettverk og hodejegere for å kartlegge aktuelle kandidater. De kan både komme fra kundesiden eller leverandørsiden.

- Er det vanskelig å finne gode kandidater?

- Det er ikke så lett, i og med at vi leter etter kvinner med tech-kompetanse. Det finnes absolutt en god del kandidater, men det er ikke så lett å finne de aller beste. Men vi er sikre på at vi kommer til å finne dem.

Den siste tiden har det pågått en debatt om hvorvidt norske styrerom er tilpasset kvinner med små barn. Høgebøl synes det er leit at det i det hele tatt er en problemstilling.

- Vi skal i hvert fall legge forholdene til rette for at kvinner på lik linje med menn kan ta på seg styreverv. Da må vi sørge at barn ikke er noe som helst hinder. Som styre og eiere må vi utvise en viss fleksibilitet. Det virker helt søkt at vi ikke har kommet lengre.

Les også: Refser DN for denne forsiden: - Det er virkelig alvorlig

- Ingen tradisjon i bransjen

Oceans-gründer Jan Christian Fosseidbråten befinner seg i samme båt. Konsernet hans noterte seg en omsetning på 280 millioner kroner i fjor, og reklamebyrået Los & Co hadde alene en omsetning på 191 millioner kroner. Verken Oceans eller Los & Co står oppført med kvinnelige styremedlemmer i Brønnøysundregistret, men det er i ferd med å endre seg ifølge Fosseidbråten.

- Vi startet arbeidet allerede i fjor høst og har fått Ingunn Kristensen inn i styret i Oceans, men vi har valgt å avvente ytterligere endringer til transaksjonen har gått gjennom, sier han til Kampanje.

Transaksjonen han sikter til er salget av Oceans-gruppen til den svenske vekstraketten ARC Arise Consulting. Det skal etter planen skal gjennomføres i overgangen fra mars til april. Da får konsernet også nytt styre.

Les mer: Svensk byråkjempe kjøper Los & Co-eier - norske partnere casher ut titalls millioner

- Vil det nye styret ha en kvinneandel på minst 40 prosent?

- Ja, det regner jeg med.

- Hvorfor tror du ikke det historisk har vært flere kvinner i norske reklamestyrer?

- Selv om vi har hatt eksterne styremedlemmer, så er det ingen tradisjon i bransjen for å ha det. Jeg tror det skyldes at styrearbeid har vært mer formalia enn av forretningsstrategisk karakter. Gründere har ofte vært menn, og da har styret blitt det det har blitt ved oppstartstidspunkt. Selskapene utvikles i det daglige og mange kvinner har sentrale roller i norsk kommunikasjonsbransje.

- Blir raskt snakk om Excel og rapporteringer

Ved å ta utgangspunkt i fjorårets Byråprofil-undersøkelse, har Kampanje kartlagt at seks av ti reklamebyråer på topp ti-listen har en kvinneandel på under 40 prosent ifølge Brønnøysundregistrene. 

Flere byråledere forteller oss at dette er i ferd med å endre seg. Blant dem Anti. Med en omsetning på over 100 millioner kroner i 2022, er også Anti blant selskapene som først omfattes av det nye lovkravet.

Styreleder Kenneth Pedersen står oppført med kun mannlige styremedlemmer i det offentlige registeret, men han skriver i en tekstmelding til Kampanje at de har satt et nytt styre i år som har like mange kvinner som menn.

- Vi har rekruttert styret fra interne ressurser. Jeg har hatt dialog med potensielle eksterne styremedlemmer mange ganger, men da blir det raskt snakk om Excel og rapporteringer - og ikke bygge et godt selskap å jobbe i, skriver han.

- Vi skal tjene penger, men det viktigste er at vi har det fint på jobb med kolleger og gode kunder. Det er det få som har forståelse for - er min erfaring.

Andre reklamebyråer har lengre tid på seg, som Morgenstern. Byrået leverte en omsetning på 86,6 millioner kroner i 2022 og har en foreløpig kvinneandel på 20 prosent i styret.

- Vi gjorde en organisatorisk endring i fjor, både av selskapet og styret, sier styreleder i Morgenstern, Bjørn Hansen Solvang til Kampanje.

Styret sitter ett år av gangen og velges under årsmøtet som normalt avholdes på våren så snart regnskapet offentliggjøres. Dagens styre består av partnere i Morgenstern

- Vi har mange gode styrekandidater å ta av, og vi kommer til å tilpasse oss det som er av nye krav i god tid, avslutter styrelederen.

Flere i ledelsen:

Camilla Kim Kielland er styreleder i Kreativt Forum og daglig leder i Morgenstern. Hun forteller at byrået har et styre som er mer formelt enn operativt. I ledergruppen er tro tredjedeler kvinner, påpeker hun.

- Må ha flere tanker i hodet

Styreleder i Kreativt Forum, Camilla Kim Kielland, understreker at det er stor forskjell på styrer i ulike bransjer og selskaper. 

- Min hypotese er at mange mindre byråer har begrenset med eksterne styremedlemmer, og at det derfor er mer interessant å se på hvordan for eksempel ledergruppen er satt sammen, sier hun.

Kielland, som er også daglig leder i Morgenstern, mener uansett at man må ha et bredere perspektiv på mangfold enn bare kjønn.

- Det er selvsagt viktig at byråer forholder seg til kravene som kommer, men vi må ha flere tanker i hodet samtidig, og ikke bare se på hva som ligger i det formelle formkravet, men hvilken reell effekt det har å følge det. Det kan være andre grep har minst like stor - om ikke større - effekt, dersom hensikten er å sikre mer mangfold - og en bredde av ulike stemmer som blir hørt.

Byråtopper legger ut på kvinnejakt - oppfyller ikke nytt lovkrav