Reklamekjøper om «gamlis-tv»: - Kun MTG vil snakke om seere under 30 år

Discovery går lengst i å kutte de yngste seerne. - Vi gir dem ikke opp, svarer kanalen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Det er tiden for tv-forhandlinger - og som Kampanje tidligere har omtalt, må både annonsører og reklamekjøpere forberede seg på økte priser også neste år, skal en tro tv-kanalenes prislister og innskjerpinger til rabattnivåene.

Mediebyrågrupperingen Omnicom kunne i går fortelle Kampanje at prisene i år har økt et sted mellom 12-14 prosent i år og alle de kommersielle kanalene legger opp til en fortsatt prisøkning også i år.

Les også: Kraftig prisvekst på tv - Det er ekstremt store endringer

Men det er ikke den eneste nyheten, skal en tro forhandlingsdirektør i Omnicom, Jonas Buskop. Han forhandler i disse dager med alle de store tv-husene, og flere av kanalene rydder nå opp og tilpasser målgruppene de tilbyr annonsørene foran neste år. 

En av målgruppene som i 2018 vil forsvinne fra markedet, er den kommersielle målgruppen 20-50 år. Denne forsøkte Discovery og MTG å etablere for fem-seks år siden som en motsats til det som på tv-språket heter riksuniverset, eller alle seere over 12 år.

De to kanalene kjempet en lang kamp for å innføre 20-50 år som den nye valutaen i tv-markedet, fordi det var denne målgruppen som var den mest interessante for annonsørene og dermed også de kommersielle tv-kanalene. Det var den gang.

- Nå er det ingen kommersielle tv-kanaler som vil snakke om målgruppen 15-50 lenger. Det er kun MTG som vil snakke om seere under 30 år, sier Jonas Buskop forhandlingsdirektør i Omnicom.  

Reklamekjøper:

Forhandlingsdirektør i Omnicom, Jonas Buskop. - Det er ingen kommersielle tv-kanaler som vil snakke om målgruppen 15-50 lenger, sier han.

- Vi gir ikke opp de yngste seerne

Salgsdirektør i Discovery, Morten Dovland, er ikke enig.

- Vi gir ikke opp de yngste seerne, men vi sikter litt høyere lineært enn vi gjør digitalt. Vi skal jobbe for å holde posisjonen vi har lineært. I tillegg vil vi legge mye ressurser i å bygge et digitalt varelager. Dette for å fange opp seerne som faller fra lineært. Seerne fra 15 til 50 år er fortsatt den viktigste kommersielle målgruppen. Og vi skal tilby et reklameprodukt som treffer denne gruppen på flere flater, sier Dovland til Kampanje.

Dovland sier tv-konsumet har «endret seg relativt drastisk de siste årene.» Kanalen øker prisene med tre prosent i bunn, men øker med opp mot 15 prosent avhengig av filmlengder og nye målgrupper.

- Den lineære seingen har falt, mens den digitale seingen øker kraftig. Samtidig er etterspørselen etter det tradisjonelle lineære tv-produktet fortsatt svært høy. Da er det også naturlig at prisene justeres, sier Dovland.  

Dovland sier Discovery «følger prisindeksen som allerede er etablert i bransjen på 15 og 20 sekunder».

- I tillegg vil prisindeks på lengre filmer bli korrigert. For noen annonsører vil dette få marginale konsekvenser, mens andre aktører vil kunne oppleve en noe høyere prisvekst. Vi har valgt en modell som gjør at annonsøren selv kan påvirke egen prisvekst, sier han. 

At de smaleste kanalene på markedet har smalere målgrupper er noe vi har sett tidligere, men dette må du nesten snakke med de andre om. Bjørn Gunnar Rosvoll, TV 2

Reklame-tv blir gamlis-tv

Men ifølge Buskop og Omnicom har det amerikanskeide tv-konsernet nå kuttet ut den yngste personmålgruppen på 20-39 år. Fremover er det den nye målgruppen 30-54 år som gjelder lineært.

- Det er synd at man fjerner disse målgruppene fra prislisten helt, fordi vi i mediebyråene fremdeles ønsker å snakke om en kommersiell målgruppe på 20-50 år, sier Buskop.

- Sier kanalene med dette at de er blitt «gamlis»-kanaler uten seere under 30 år?

- Ja, og det er litt synd at de er så veldig opptatt av å snakke om at disse seerne ikke ser så mye på lineær tv lenger. Samtidig er kanalene veldig opptatt av å hente inn disse seerne digitalt. Men det er veldig varierende hvor store satsinger MTG, Discovery og TV 2 har online, sier han.

At MTG fortsatt tør å snakke om seere under 30 år, mener Buskop henger sammen med at det svenskeide mediekonsernet, med tv-kanaler som TV3, Viasat 4 og TV6, faktisk har et varelager bestående av yngre seere digitalt.

- MTG har et yngre varelager som det vil være mulig å kjøpe online på plattformen Viafree. Den største utfordringen har Discovery som har fjernet den yngste personmålgruppen uten å legge godt nok til rette for å kjøpe den yngre målgruppen online. Vi venter spent på Discoverys digitale videosatsing, sier Buskop.

Han sier omleggingen av målgrupper må sees i sammenheng med innføringen av de nye målingene som både skal fange opp seingen lineært og digitalt på de nye strømmetjenestene.  

- Det satses tungt på å nå de yngre seerne via online video-løsninger og da eventuelt i kombinasjon med programmer på lineær-tv hvor de samme seerne ikke er tilstede i like stor grad, men det er veldig varierende hvor store de digitale satsingene er på de respektive kanalene, sier Buskop. 

TV 2: - Skal lansere nye digitale produkter

Også TV 2 gjør endringer i målgruppene sien. Salgsdirektør Bjørn Gunnar Rosvoll sier TV 2 vil fortsette å selge hele tv-universet men at kanalen vil utvide dette universet ned til 10 år og oppover til 79 år, som en følge av de nye målingene. Dermed forsvinner også målgruppen 12 pluss.

- 12 pluss er historie fra og med neste år. Det har vært valutaen til TV 2 i alle år, men fra og med neste år blir det 10-79 år. Da går vi fra svært gode målinger til det mange mener er verdens beste tv- måling og da blir det den målgruppa vi kommer til å selge. Det er også denne målgruppen prislistene våre henviser til. Vårt inntrykk er at hele bransjen er glad for de nye målingene og vi ser veldig frem til å komme i gang, sier Rosvoll.

- Betyr dette færre eller flere seere potensielt sett?

- Det må vi nesten vente å se til de nye målingene kommer.

- Men universet blir større?

- Det blir et litt større univers. 

- Har dere fått noe kritikk for at dere nå skal selge seere ned mot ti år til annonsørene?

- Regelverket er fortsatt det samme og det er innholdet i reklamen som betyr noe med tanke på reklameforbudet mot barn. Det skal vi selvsagt respektere, slik vi alltid har gjort. Noe annet ville være uhørt for en kommersiell allmennkringkaster. Så svaret på det er nei, sier salgsdirektøren.

- Den kommersielle målgruppen 20-50 år ser også ut til å forsvinne fra tv-markedet, betyr det noe for TV 2?

- Nei, vi har alltid snakket 12 pluss og kommer neste år til å snakke 10-79 år. At de smaleste kanalene på markedet har smalere målgrupper er noe vi har sett tidligere, men dette må du nesten snakke med de andre om.

- Det er vel først og fremst på TV 2 Sumo dere har mulighet til å hente inn seerne under 30 år. Hvordan skal dere ta opp kampen med MTG som allerede har et betydelig gratistilbud på Viafree?

- Vi føler at TV 2-huset er svært godt posisjonert digitalt og at vi er kommet langt. Det skjer mye nytt og spennende i TV 2 Sumo nå, et prosjekt hele TV 2-huset er involvert i og har eierskap til. Vi gleder oss veldig til utviklingen her. 

- Men hvordan skal dere møte konkurransen online fra for eksempel Viafree?

- Vi har mange planer og tror 2018 blir et svært spennende år der vi helt sikkert kommer til å lansere nye produkter i markedet digitalt.

Reklamekjøper om «gamlis-tv»: - Kun MTG vil snakke om seere under 30 år