Lønnsfest for Try-partnere

Alle sentrale partnere i reklamekonsernet økte inntektene kraftig i fjor.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Flere av aksjonærene i Try Reklamebyrå har opplevd et hopp i inntekt i fjor. Størst er hoppet for sjefen sjøl, Kjetil Try. I 2016 hadde han en skattbar inntekt på 6,6 millioner kroner, mens han i 2017 hoppet til 9,9 millioner kroner.

Til Kampanje har Kjetil Try følgende kommentar til at det tydeligvis er gode tider som aksjonær i Try AS.

- Vi jobber mye og har vært flinke til å tilpasse oss endringene som skjer i bransjen. I år feirer vi 20 års-jubileum og har fremdeles kunder som har vært med siden starten. Det betyr antagelig at kundene våre mener at de har fått noe igjen for samarbeidet. Det har vært lønnsomt for dem og da blir det også lønnsomt for oss. Vi gleder oss fremdeles til å gå på jobb hver dag, det er det aller viktigste. Men vi må stå opp tidlig om morran, ellers går det ikke, sier han.

Av aksjonærer i Try er det Kjetil Try som er den klart største. Han eier to poster i konsernet på henholdsvis 21,75 prosent og 1,75 prosent. Ifølge Proff.no er det totalt 30 aksjonærer i konsernet, med de tre gründerne Try, Einar Fjøsne og Morten Polmar på de tre største postene. Deretter følger Espen Beritssøn Düring, som var én av Apt-gründerne som cashet inn da Apt ble solgt til Try.

Les også: Tjener best i reklamebransjen - danker ut både Try og Fjeldheim

Det har vært lønnsomt for aksjonærene og da blir det også lønnsomt for oss. Kjetil Try

- Ingen utbyttefest

Årsregnskapet viser at resultat før skatt i konsernet på nærmere 33,3 millioner kroner, i sin helhet gikk til utbytte for de 30 aksjonærene. Men Kjetil Try avviser at det var en utbyttefest i Try-konsernet i fjor.

- Vi fester aldri, bare jobber, sier han humoristisk, uten å ville kommentere utbyttet ytterligere.

Også de tidligere Try-ansatte som startet opp datterbyrået Pol, kan glede seg over de gode resultatene i morselskapet - for de fire nøkkelansatte Thorbjørn Ruud, Petter Bryde, Janne Brenda Lysø og Stian Johansen - er fremdeles aksjonærer i Try og får utbetalt utbytte derfra. 

Årets utbytte-utbetaling i Try-konsernet er i tråd med utbetalingen i 2016, som var på 34 millioner kroner, etter et resultat på 34,7 millioner kroner.

- Ingen tjener mer enn Kjetil

Nummer to på inntektslisten i Try, er med-gründer Einar Fjøsne. Han er oppført med en inntekt på 5,8 millioner kroner i fjor, noe som er opp fra 3,6 millioner kroner i 2016. Han ønsker ikke å kommentere skattetallene.

Tredjemann på listen, er Morten Polmar, som hadde en inntekt på 5,4 millioner kroner i fjor, opp fra 3,2 millioner i 2016. Han opplyser til Kampanje at han ikke ønsker å kommentere inntektshoppet, men bedyrer at det ikke er en økt fastlønn som ligger til grunn for økningen.

- Det er bare å sjekke regnskapet til Try-konsernet og lønnen til Kjetil Try. For ingen tjener mer enn Kjetil Try i Try Reklamebyrå, sier han til Kampanje.

I regnskapet til Try As, står det oppført at lederlønningen er på 1,9 millioner kroner.

De totale lønnskostnadene i konsernet økte med 22,6 millioner kroner, mens antall ansatte økte med 27 personer.

Try Reklamebyrå 2017Slik var inntekten til Try-aksjonærene

  Inntekt 2017 Formue 2017
Kjetil Try 9.880.917 35.955.943
Einar Fjøsne 5.759.662 21.643.601
Morten Polmar 5.382.428 14.137.152
Espen B. Düring 4.748.282 19.044.709
Thorbjørn Ruud* 3.547.710 7.822.342
Petter Bryde* 3.373.181 3.018.190
Øystein Halvorsen 2.838.345 3.853.071
Janne Brenda Lysø* 2.683.990 635.214
Stian Johansen* 2.656.509 0
Lars-Joachim Grimstad 2.572.133 0
Egil Pay 2.322.417 0
Eivind Moe 2.274.192 9.213.557
Arne Eggen 2.047.878 0
Lars Mitlid 1.753.565 0
Helge Gjertveit 1.691.601 0
Jørgen Bøhle Bakke 1.553.678 0

 

Her er skattetallene til alle Try-ansatte som er aksjonærer i byrået og eier mer enn 2 %. 
* Jobber i Pol, men er tidligere Try-ansatte som fremdeles eier aksjer.
Av andre aksjonærer i byrået, kan det nevnes at også styreleder Arne Bruntland eier en post på 2,61 % gjennom sitt selskap Piero As.

Skattetall 2018: Fakta om skattetallene

  • Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt. Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
  • Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.

Lønnsfest for Try-partnere