Byråledere tror på flere oppkjøp og sammenslåinger

- Det blir tøffere å klare seg alene, sier byråleder.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Ni av ti byråledere tror det blir flere oppkjøp og sammenslåinger i årene som kommer. Det viser Byrålederundersøkelsen, som Kampanje sender ut i forbindelse med Byråprofil. Undersøkelsen gjennomføres av Kantar Media på oppdrag fra Kampanje.

Troen på flere sammenslåinger er større enn i fjor, da åtte av ti svarte det samme. 13 prosent tror ikke på noen endring, men ingen av de spurte tror det blir færre sammenslåinger.

Foreløpig har mesteparten oppkjøpene skjedd hos reklame- og mediebyråene, mens PR-byråene har vært mer skjermet fra utviklingen. Daglig leder i Trigger Oslo, Bente Kvam Kristoffersen, tror det bare er et spørsmål om tid før utviklingen også treffer deres bransje.

- Jeg tror det vil komme, hvis du ser på utviklingen nå. Det blir tøffere å klare seg alene, og om man er en del av et nettverk eller blir kjøpt opp, så må man uansett være flink til å samarbeide med andre, sier hun til Kampanje.

Tror utviklingen vil fortsette:

- Det blir tøffere å klare seg alene, sier Trigger-sjef Bente Kvam Kristoffersen. Hun tror utviklingen er i ferd med å treffe PR-bransjen. Foto: Trigger

- Har det fint som selvstendig

Selv om Trigger Oslo står på egne bein, er de ikke uten gode venner, ifølge byrålederen.

- Vi har masse samarbeidspartnere og har alltid vært opptatt av å jobbe med riktige miljøer for å ha sterkere leveranser ut.

Hun bekrefter at de også har fått henvendelser om oppkjøp og sammenslåinger.

- Er det noe dere har vurdert seriøst?

- Vi har hatt det veldig fint som selvstendig og setter veldig pris på det. Mange av de som jobber her har bakgrunn fra byråer som har vært eid av internasjonale aktører og vet hva det betyr på godt og vondt. Men det er alltid en vurdering man må gjøre i henhold til strategi og retning.

- Hvorfor tror du ikke vi har sett like mange oppkjøp på PR-siden?

- Reklame- og mediebyråene har vært en naturlig og klassisk konstellasjon. I gamledager var reklamebyråene like mye et mediebyrå, så det er en tettere kobling mellom de to. Det er ikke alltid like naturlig å hekte på et PR-byrå eller andre fagdisipliner. Det kan være vanskelig å få til å fungere i ett hus. Det blir silojobbing likevel.

Byrålederundersøkelsen 2018: Tror du det blir flere eller færre oppkjøp og sammenslåinger i norsk/nordisk kommunikasjonsbransje de neste par årene?

  2018 2017 Endring
Flere 87 % 80 % 8,8 %
Færre 0 % 3 %  -
Ingen endring 13 % 17 % - 23,5 %
Vet ikke 0% 0%  -

Åtte av ti vil tilby flere tjenester

Trigger har siden starten posisjonert seg midt mellom de tradisjonelle PR- og reklamebyråene, og Kristoffersen ser tydelige tendenser til at andre beveger seg mot samme posisjon.

- GK begynner å jobbe med reklame og Try med PR. Når man får en sånn glidning, blir det mer sannsynlig at man får se oppkjøp som man ikke så tidligere.

Kanskje som en konsekvens av dette, svarer åtte av ti byråledere at de vil komme til å utvide sitt tjenestetilbud i årene som kommer. Her skiller PR-sjefene seg ut. Halvparten av PR-sjefene svarer at de vil tilby flere tjenester, mens 50 prosent svarer at de verken ser for seg vekst eller reduksjon i tjenestilbudet. 

Trigger-sjefen tror det fortsatt er viktig å være spesialist på sitt felt.

- Alle kan ikke være god på alt. Det å ha en tydelig styrke blir viktigere og viktigere i et marked der alle blir like. Det er det vi kaller tydelig triggerpunkt, sier Trigger-sjefen lurt.

Byrålederundersøkelsen 2018:Tror du norske byråer vil miste oppdrag som følge av at annonsører «in-sourcer» stadig flere tjenester?

Ja 54 %
Nei 38 %
Vet ikke 8 %

Optimistiske PR-topper

PR-sjefene er samtidig de som er mest optimistiske med tanke på resultatutviklingen. Over ni av ti tror de vil levere sterkere resultater de neste 2-3 årene. Blant reklamesjefene svarer til sammenligning 52 prosent at de tror på sterkere resultater. Snittet for alle byrålederne er på 66 prosent på dette spørsmålet.

- Hvorfor tror du det er sånn?

- Utviklingen på betalt kommunikasjon er sånn at det blir vanskeligere å tjene penger på reklamefilmer og annonser, mens vår del av bransjen ikke i like stor grad har merket det. Vi ser at kundene trenger vår kompetanse om strategi og forretningsutvikling. Vi opplever at vi har mye å gjøre.

Byrålederundersøkelsen ble sendt ut til 89 byråledere i alle deler av kommunikasjonsbransjen. Av disse har 61 svart på undersøkelsen, mange av dem sjefer for noen av landets største byråer.

Undersøkelsen viser også at over halvparten tror de vil miste oppdrag som følge av at annonsørene «insourcer» flere tjenester. Snaue 40 prosent tror ikke de vil miste oppdrag, mens åtte prosent oppgir at de ikke vet.

Byrålederundersøkelsen 2018:Kommer din bransje til å levere sterker eller svakere resultater de neste 2-3 årene?

Sterkere resultater 66 %
Svakere resultater 11 %
Som nå 23 %
Vet ikke 0 %

Fakta: Byrålederundersøkelsen 2018

Byrålederundersøkelsen ble sendt ut til 89 byråledere innen reklame, PR, mediebyråer, teknologi/design og content marketing. Det kom inn 61 besvarelser. Periode: oktober 2018. Kantar Media har tilrettelagt for undersøkelsen og analysert resultatene for Kampanje.

Byråledere tror på flere oppkjøp og sammenslåinger