Brennhett marked for offentlige anbud: - Det sier litt om hvor krevende markedet er

- Offentlige aktører er de eneste som orker og kan pitsje nå, sier styreleder i Los & Co.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi Journalist

Universitetet i Oslo ble overveldet over antall søkere da de sendte sitt kommunikasjonsoppdrag ut på anbud. Som Kampanje kunne fortelle tirsdag, meldte 34 byråer sin interesse, og 33 av dem var med i sluttspurten da universitetet skulle lande avtaler i fire kategorier.

For fire år siden var antall interesserte byråer fire. 

Også Universitetet i Stavanger opplevde en kraftig vekst da de la sitt reklameoppdrag ut på anbud tidligere i år, og søkerbunken doblet seg fra fem til elleve.

Tidligere i høst inviterte Forskningsrådet 20 byråer inn i en finale om sitt reklameoppdrag.

Markedet for offentlige anbud er brennhett, og det innebærer mye arbeid for byråene som deltar. Trigger var blant de mange byråene som kastet seg inn i kampen om Universitetet i Oslo, men som ikke nådde opp. De konkurrerte om området for markedsføring og innholdsproduksjon, som gikk til Pol.

- Først vil jeg gjerne gratulere de som har vunnet. Vi har vært med i konkurransen og er du med, så er du med på vilkårene konkurransen legger opp til. Her har Pol vært med på den delen Trigger har vært med på og levert skikkelig bra, og det må vi bare ta oss hatten av for, sier Trigger-sjef Bente Kvam Kristoffersen til Kampanje.

Les mer: Her er PR- og reklameanbudet «hele» bransjen har kjempet om - 33 byråer var i finalen

Kritisk:

- Det må kunne gå an å ta ned antall byråer som blir involvert inn i en finale, sier Trigger-sjef Bente Kvam Kristoffersen, som møtte 19 byråer i finalen om reklameoppdraget til UiO.

- Ikke rart det ble som det ble

Likevel er Trigger-sjefen kritisk til omfanget av konkurransen, der hele 33 byråer har vært med hele veien, og 20 byråer bare i reklamekategorien.

- Jeg synes denne prosessen bærer preg av at byråene har måttet levere veldig mye og at det har vært veldig mange byråer involvert, spesielt i sluttfasen der de kreative ideene ble presentert. Det må kunne gå an å ta ned antall byråer som blir involvert inn i en finale, sier hun.

- Mener du prosessen har vært for omfattende?

- Jeg undrer meg over at prosessen har vært så omfattende som den har vært. Jeg mener det bør kunne gå an å gjøre det mer effektivt, både for universitetet og de som har vært involvert. Det er ingen kritikk av oppgaven, men jeg stiller meg kritisk til selve prosessen og omfanget.

- Hvor mye tid har dere brukt på dette?

- Det går fort med noen timer, vi er et team som har jobbet med dette.

Også Los & Co kastet seg på universitetets byråkonkurranse. De var et av få byråer som leverte tilbud i alle fire kategorier, men heller ikke de nådde helt opp i den tøffe konkurransen.

- Jeg synes ikke det er så rart at det ble som det ble, det sier litt om hvor krevende det er i markedet nå, sier styreleder Jan-Christian Fosseidbråten i Los & Co.

Møter stadig tøffere konkurranse

Los & Co-sjefen mener det er et ekstra høyt trykk i offentlige anbudskonkurranser i koronakrisen.

- Det vi har observert i løpet av høsten er at vi har vært oppe i 15 og 25 deltakere i de fleste offentlige anbud. Offentlige aktører er de eneste som orker og kan pitsje nå. Vi er en bransje som hele tiden er avhengig av tilfang av nye kunder, og når antallet pitsjer i markedet går ned, blir det flere deltakere på de offentlige pitsjene, fortsetter han.

Det kjenner Trigger-sjefen seg igjen i.

- Trykket på offentlige kunder er nok større om dagen, ja, gitt at koronakrisen har rammet en del av de private kundene ganske hardt. Det er kanskje også slik at man i en krise naturlig nok velger det trygge og det man kjenner til, så det oppleves kanskje ikke like riktig for en del annonsører å kjøre pitsjerunder når det er så mye usikkerhet i markedet, sier Kristoffersen.

Fosseidbråten er enig med Bente Kvam Kristoffersen i at pitsjene burde deles opp.

- Prekvalifikasjon er mest av alt en fordel for oppdragsgivere. Det er alltid en bra ting.

Fosseidbråten mener likevel UiO har gjort mye riktig.

- De har i motsetning til mange andre tenkt gjennom hvilket behov de har, og i stedet for å gå ut med mange mindre anbud, har de valgt å be om å få eksempler på hvordan folk vil adressere behovene de har. Jeg tror kanskje de har undervurdert hvor attraktive de er som kunde og de har ikke hatt mulighet til å se for seg hvor mye jobb som legges ned i å kvalifisere seg. Det er vanskelig å ta høyde for koronasituasjonen som gjør at man må tenke enda mer gjennom hvordan man presenterer ting en hvis det hadde vært fysiske møter.

Synes ikke synd på bransjen:

Dinamo-sjef Høje Tefre mener bransjen må tåle kostnadene som følger med å delta i store anbudskonkurranser som den Universitetet i Oslo har kjørt i høst. Foto: Eivor Eriksen.

- Klarer ikke å slutte meg til oppropet

Dinamo-sjef Hølje Tefre fikk heller ikke stang inn hos UiO. De deltok i tre av fire kategorier. Han mener likevel et er tid vel brukt for dem.

- Ja, jeg synes absolutt det. Verden er så enkel at hadde vi hatt så mye å gjøre at vi automatisk kunne tatt andre betalte oppdrag i stedet for dette, så hadde vi ikke funnet tid og lyst til å være med. Jeg tror ikke dette anbudet krever ekstremt mye mer enn andre anbud av denne størrelsen, sier han til Kampanje.

Han mener jobben har vært mer krevende for UiO enn for byråene som har deltatt.

- Jeg klarer ikke å slutte meg til oppropet om at det er så synd på oss. Vi velger dette selv. Det er mange andre bransjer som har vel så store kostnader som det vi har, dog i en annen form.

Tefre mener også et slikt anbud er viktig for å øke mangfoldet i bransjen.

- Vi er opptatt av mangfold i bransjen, og en måte å sørge for mangfold blant aktørene i bransjen, er å gjøre det mulig for mindre og ukjente aktører som har spisskompetanse å være med og konkurrere om ting. Her har de en mulighet til å komme inn døra, sier han.

- Vi forstår kritikken

Avdelingsdirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiO, Berit Kolberg Rossiné, har forsvart prosessen de har kjørt, også i møte med kritikk fra advokat Tore Frellumstad i Abelia, foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO.

Nå sier hun til Kampanje at de har forståelse for tilbakemeldingene.

- Vi er takknemlige for den store interessen og hadde valgt en form på anskaffelsen vi måtte følge for å gi alle like muligheter til å presentere seg. Vi forstår kritikken og at mange gode byråer er skuffet. Forrige gang fikk vi få tilbydere, men nå var interessen større. Det var vanskelig å forutsi. Men når vi først hadde valgt denne formen måtte vi kjøre den helt ut. Hva vi gjør neste gang vil vi vurdere når den tiden kommer, sier Berit Kolberg Rossiné.

Hun forteller at noen byråer ba om å få en vurdering underveis.

- Vi fikk noen få spørsmål om vi kunne si ifra midtveis i konkurransen hvem som ikke utmerket seg, men det kunne vi ikke gi, fordi vi måtte vurdere alle samlet på en skikkelig måte.

Brennhett marked for offentlige anbud: - Det sier litt om hvor krevende markedet er