Skal spare 100 millioner på ansatte-kutt - legger frem spareplan for NRK-styret

- Vi ønsker ikke å kutte, men vi må kutte som følge av at rammene våre reduseres, sier NRK-topp.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Mandag denne uken ble det klart at NRK nå aktivt oppfordrer alle sine ansatte til å søke om sluttpakke. Samtidig kunne klubbleder i NRKJ, Rolf Johansen, fortelle Kampanje at NRK har kommunisert at de må kutte opp mot 120 årsverk. Det bekrefter økonomidirektør i NRK, Andreas Norvik, som forteller at de forsøker å redusere staben med 80-120 årsverk, og med det søker besparelser på opp mot 100 millioner kroner.

- Jeg vil presisere at vi ønsker ikke å kutte, men vi må kutte som følge av at rammene våre reduseres. Det er et viktig skille. Vi må kutte 315 millioner kroner, og alt tas ikke på bemanning, men mye tas der, sier Norvik til Kampanje.
 
Av de drøye 300 millioner kronene som NRK må spare neste år, håper statskanalen at omtrent 100 millioner kan tas gjennom bemanningskutt.
 
- Spørsmålet om helårseffekt er en uavklart sak akkurat nå, og vi vet ikke hvor raskt dette lar seg gjennomføre. Med et mål om opptil 120 årsverk, så vil besparelsene ligge på omtrent 100 millioner kroner. Samtidig er det ikke realistisk at alt det spares ved nedbemanning, sier han. 
 
Norvik forteller at de i sine beregninger legger til grunn at et årsverk utgjør rundt 900.000-950.000 kroner inklusive avgifter.
 
- Vi har ikke sittet stille i båten, og noe av det vi gjør er og ikke erstatte ledige stillinger eller fylle på for folk som slutter eller går av med pensjon. Det vil ikke bli 120 mennesker som skal ha oppsigelse, eller sluttpakke, det er det ikke, sier han. 
 
Kuttene kommer som en følge av forslaget til nytt statsbudsjett som ga den statlige, finansierte allmennkringkasteren en underdekning på rundt 300 millioner kroner til neste år og opp mot en halv milliard kroner for hele den nye fireårsperioden. 
 
 
Bekymrede NRK-topper:

Under en høring på Stortinget tidligere i høst tallfestet NRK-toppene Andreas Norvik og Vibeke Fürst Haugen for første gang hvor store budsjettkutt det nye statsbudsjettet ville påføre allmennkringkasteren.

Har spareplan klar: - Alle områder blir berørt

I meldingen som NRK har lagt ut på sitt intranett der de oppfordrer ansatte om å søke sluttpakke, skriver statskanalen følgende:

«I forbindelse med strammere økonomiske rammer i 2023 åpner NRK opp for at medarbeidere kan søke om frivillig avgangsvederlag (sluttpakke). Hensikten med avgangsvederlaget er å gi ansatte en økonomisk sikkerhet i overgangen til nytt arbeid utenfor NRK».

- Er det realistisk at NRK får kuttet det man må gjennom frivillig avgang?

- Det er det vi jobber for her, så får vi se hvordan det blir mottatt. Det vet vi ikke før i midten av januar, svarer Norvik. 

Tilbudsfristen for sluttpakke utløper nemlig 9. januar neste år, men allerede i desember må Norvik presentere sin spareplan for styret i NRK. 

- Det skal behandles i vårt styre senere i desember, og da må vi legge frem skissene og rammene for dette. I sum så har vi en plan som utgjør 315 millioner kroner, men den kan jeg ikke gå i detalj på før vi har behandlet den i styret. Det jeg kan si er at vi ser på absolutt alt, det er vi nødt til.

- Foruten bemanning, hvor skal resten av kuttene komme?

- Vi ser på alle områder, og alle områder vil bli berørt. Vi gjør tiltak knyttet til konsulentbruken vår og ser på andre driftskostnader hvor du finner alt fra reisekostnader til konferanser og tilsvarende. I tillegg ser vi også på det vi kjøper inn eksternt, sier Norvik. 

Les også: Nedtur for NRK: - Dette blir krevende

- Sluttpakken er som forventet

Etter at regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem i oktober i år, har det vært klart at NRK må frem med sparekniven. Sluttpakke-oppfordringen kommer dermed ikke som en overraskelse på klubbleder i NRKJ, Rolf Johansen, som synes det er uproblematisk at NRK lufter sluttpakker rett før jul.

Han poengterer at kuttene fra Stortinget og regjeringen vil gjelde fra 1. januar av. 

- Det er nytt at NRK går så aktivt ut med oppfordring om å søke, men sluttpakkene som nå foreligger har ligget der en stund og har vært brukt tidligere. Kuttene vi har fått gjelder fra 1. januar så da er det ikke unaturlig at NRK nå går åpent ut med dette, fortalte Johansen til Kampanje mandag formiddag.

- Hvordan har de ansatte respondert på nyheten fra NRK?

- Jeg har ikke så god «feeling» på det, men jeg vil tro at den sluttpakken er som forventet. Den er identisk med det som har vært en stund, og som noen få allerede har benyttet seg av. Det er sågar en kjent sluttpakke.

Ifølge meldingen som ligger på NRKs intranett, tilbyr statskringkasteren avgangsvederlag fra fire til 12 måneder lønn basert på ansiennitet og alder. De som har alder og tjenestetid som tilsammen utgjør mer enn 60 år kan eksempelvis få 12 måneder med full lønn som avgangsvederlang. Til sammenligning vil de som har under to års tjenestid i NRK tilbys fire måneder med lønn. 

I tillegg kan avgangsvederlaget enten utbetales som en engangssum, månedlig eller som 50 prosent lønn i dobbelt antall måneder. I meldingen fra NRK står det også at det er krav til hvem som kan få sluttpakke, og at det gjelder stillinger som ikke erstattes. Ansatte over 67 år får ikke søke om sluttpakke. Fristen for å søke er 9. januar.

Skal spare 100 millioner på ansatte-kutt - legger frem spareplan for NRK-styret