Tror Ap setter foten ned for omkamp om NRK-flytting: - Gir ikke mening

En av Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedums store hjertesaker kan bli tilnærmet umulig å få gjennom, tror politiske kommentatorer.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie og Øyvind Hofsrud

At NRK skal flytte fra Marienlyst til nye og mer moderne lokaler har vært kjent i flere år, men først i mai i år falt avgjørelsen på en tomt til 800 millioner på Ensjø. Under valgkampen gikk Senterpartiet hardt ut mot flytteplanene, og lanserte en plan om å legge NRKs nye hovedkontor til Groruddalen.

Tidligere Ap-politiker og Groruddalen-patriot Jan Bøhler, som gikk over til Sp i fjor høst, mener det ville gi en langt kraftigere effekt på integreringen og utjevningen av forskjeller i Oslo og Norge.

- Det blir ikke tatt et spadetak på lenge ennå, så vedtaket er fullt mulig å omgjøre, sa Bøhler til NTB tidligere i år.

Sammen med Bøhler, var Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum partiets mest høytlytte forkjemper for forslaget under valget. 

- NRK skal til Groruddalen, sa Slagsvold Vedum til VG.

Forhandlingene om Arbeiderpartiet og Senterpartiets nye regjeringsplattform pågår fortsatt på Hurdal, men politiske kommentatorer Kampanje har vært i kontakt med, har ingen tro på at NRKs flytteplaner skrotes.

- Det tror jeg ikke Arbeiderpartiet er noe interessert i. Jeg tror heller ikke Senterpartiet har tenkt å bruke sin politiske kapital på en Oslo-sak, sier Eirik Mosveen, politisk kommentator i Avisa Oslo.

Eirik Mosveen, politisk kommentator i Avisa Oslo, sier at han blir ekstremt overrasket hvis det nå skjer noen endringer i plasseringen av NRK. Skjalg Fjellheim, politisk kommentator i Nordlys, ler på sin side av forslaget. 

- Pinlig av Senterpartiet

Fjellheim har ikke noe tro på at NRK kommer til å flytte noe annet sted enn Ensjø.

- Det blir Ensjø og det er fordi det er det NRK selv ønsker. Den slutningen er tatt, sier han.

- Sp gjorde et dårlig valg i Oslo, og denne saken mobiliserte ikke i hovedstaden eller noe annet sted. Det er pinlig at Sp klarte å gjøre flytting av NRK internt i Oslo til en av de store lokaliseringsdebattene i Norge. Der viste Sp en ganske nærsynt side av seg selv synes jeg, sier Fjellheim.

Både han og Mosveen tror også at en eventuell NRK-flytting til Groruddalen ble svekket ettersom Jan Bøhler ikke kom med på Stortinget.

- Det var saken til Jan Bøhler og Oslo Senterparti, og han kom jo ikke inn på Stortinget. Senterpartiet har bare en viss kapital å bruke i regjeringsforhandlingene, så dette har jeg null og niks tro på, sier Mosveen.

- Jeg tror det svekket sjansene ytterliggere, selv når sjansen var veldig liten fra før. Han la stor vekt på to saker. Det var flyttingen av NRK og nedleggelse av Ullevål sykehus. Men så gjorde Sp det dårlig og det viser bare at Sp er et distriktsparti og ikke et hovedstatsparti, sier Fjellheim.

Hans Bårdsgård, politisk kommentator i Nationen, tror Sp-velgerne fra Oslo må forvente å bli skuffet.

- Kanskje noen Sp-velgere i Oslo blir skuffet. Oslo Ap forstod aldri Sps utspill. Neppe Jonas Gahr Støre heller, sier Bårsgård. 

Det er pinlig at Sp klarte å gjøre flytting av NRK internt i Oslo til en av de store lokaliseringsdebattene i Norge. Skjalg Fjellheim

Forstod aldri Sps utspill

Bårdsgård stiller seg bak utspillene til Fjellheim og Mosveen om at dette var en Bøhler-sak, og har liten tro på at Vedum kommer til å flagge saken uten Bøhler.

- Bøhler ble ikke noen velgermagnet, og det er nærliggende å tro at NRK-grepet ikke var det heller. Jeg har litt vondt for å se at dette er noe Vedum prioriterer uten Bøhler på Stortinget, sier Bårdsgård.

Mosveen forteller at NRK i tillegg brukte lang tid på å komme frem til avgjørelsen om å legge de nye lokalene til Ensjø.

- Skal da regjeringen og ny kulturminister gå inn å pålegge dem å legge det en 8-9 minutter inn i Groruddalen, fra der det er planlagt å ligge? Det tror jeg ikke noe på. NRK er et foretak, en virksomhet, som har inngått en kjøpsavtale med et privat selskap.

Fjellheim på sin side mener at det ikke gir mye mening å diskutere utflyttingen noe mer, men mener det er rom for en debatt om NRKs innholdsproduksjon fra Oslo.

- Det vil komme en debatt om så mye av innholdsproduksjonen som gjøres i dag, må gjøres fra Oslo. Bygningen har et mindre areal enn det NRK har i dag, og hvordan NRK skal få plass i et vesentlig mindre bygg til all innholdsproduksjon er et spørsmål man må stille seg. Mer innholdsproduksjon kan desentraliseres til andre deler av landet. Det ville vært relevant og fornuftig. Å holde liv i utflyttingssaken gir ikke særlig mye mening, sier Fjellheim.

Tror Ap setter foten ned for omkamp om NRK-flytting: - Gir ikke mening