Tilbakeslag for Discovery i søksmål mot staten - partene tause om utviklingen

Tingretten har besluttet å ikke rådføre seg med EFTA-domstolen, stikk i strid med Discovery Norges ønsker.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Den 20. mai i år stevnet Discovery staten ved Kultur- og likestillingsdepartementet for retten for å overprøve Medietilsynets vedtak fra 30. mars i år, hvor Medietilsynet påla norske TV-distributører å stanse reklamen for pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys TV-kanaler Fem, Max, Vox og Eurosport Norge.

Nå har tingretten fattet en beslutning om at det ikke er nødvendig å innhente uttalelser fra EFTA-domstolen i behandlingen av Discoverys søksmål mot staten. EFTA-domstolen har juridiksjon til å avgjøre EØS-rettslige spørsmål som oppstår i EFTA-landene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits.

- Tingretten har (...) kommet til at det ikke er nødvendig å innhente EFTA-domstolens tolkningsuttalelse for å få et betryggende avgjørelsesgrunnlag for rettsanvendelsen, skriver retten i sin beslutning av 6. september i år.

For Discoverys del som tidligere har fått et søksmål mot staten avvist i 2021, er dette nå et nytt tilbakeslag i kampen deres for å overprøve Medietilsynets nye forskrift i kringkastingsloven. Den åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører å fjerne eller vanskeliggjøre tilgangen til reklamen på TV for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Saken Discovery nå fører i retten dreier seg om spillstans-vedtakene Medetilsynet påla TV-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente tidligere i år.

Ønsker ikke kommentere

Tingretten har samtidig satt hovedforhandlingen mellom staten og Discovery til 19. desember i år, og det er satt av to dager til behandling av saken. Discovery vil at tingretten skal vurdere gyldigheten til Medietilsynets vedtak og om det foreligger et erstatningsansvar for mangelfull implementering av AMT-direktivet.

De ønsket i tillegg at tingretten også skulle innhente en uttalelse fra EFTA-domstolen. Som tidligere nevnt, går ikke tingretten med på Discoverys ønske om dette.

- Vi har ingen kommentar til dette så lenge vi er i en pågående rettsprosess, skriver Discoverys kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i en SMS til Kampanje på spørsmål om hvordan de stiller seg til tingrettens beslutning.

Hun ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt Discovery ønsker å anke denne beslutningen. Discovery har ønsket en EFTA-uttalelse fordi de mener vedtakene fra Medietilsynet er et brudd på EØS-avtalen.

Heller ikke Kulturdepartementet ønsker å uttale seg om at tingretten nå gir staten medhold i at det ikke er nødvendig å innhente uttalelser fra EFTA-domstolen.

- Siden dette er en pågående sak, har vi ingen kommentarer per nå, skriver senior kommunikasjonsrådgiver i Kultur- og likestillingsdepartemnetet, John-Olav Kroken, i en e-post til Kampanje.

Tause om tingrettens beslutning:

Hanne McBride og Discovery Norge ønsker ikke kommentere den siste utviklingen i deres søksmål mot staten og Kultur- og likestillingsdepartementet. Discovery Norge mener spillstans-vedtakene fra Medietilsynet tidligere i år er ugyldige.

Kom TV-distributørene til unnsetning

Da Discovery selv valgte å midlertidig stanse all spillreklame på sine norske TV-kanaler i august i år, sa tidligere operativ leder i Warner Bros. Discovery Norge, Espen Skoland, følgende:

- Vi mener at vedtakene fra Medietilsynet er i strid med EØS-avtalen og ønsker å få dette avklart i rettssystemet. Derfor har vi reist søksmål mot staten. Det såkalte AMT-direktivet er tydelig på at det er regelverket i senderlandet som er avgjørende for hva som kan sendes, og norske myndigheter kan derfor ikke gripe inn i sendingene som omfattes av Medietilsynets vedtak. Vi ser fram til å få dette avklart både i det norske rettssystemet og EFTA-domstolen, og er trygge på at vi vil vinne fram med vårt syn, sier Skoland.

Direktør for Medietilsynet, Mari Velsand, har tidligere uttalt i en pressemelding at hensynet til problemspillere veier tyngst. 

- Selv om partene har et legitimt behov for å få prøvd gyldigheten av vedtakene og forholdet til EØS-retten, har vi vurdert at hensynet til problemspillerne må veie tyngre. Slik reklame er en sterkt medvirkende årsak til at nordmenn spiller ulovlige pengespill, som gir høy risiko for å utvikle spilleproblemer. Slik saken nå står, mener vi at det ikke er grunnlag for å utsette iverksettelsen av vedtakene. Reklame på tv for pengespill som ikke er tillatt i Norge, bør fjernes så raskt som mulig, sier Velsand i meldingen.

Les også: Discovery varsler betting-pause - men fortsetter kampen mot staten i retten

Tilbakeslag for Discovery i søksmål mot staten - partene tause om utviklingen