Schibsted-byrå fremstiller egne ansatte som kunder i reklameinnhold: - Ikke et brudd på loven

- Kan føre til at markedsføringen er villedende, sier Forbrukertilsynet.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist

Forrige uke skrev førsteamanuensis Alexander F. Hem og høyskolelektor Morten Ågnes ved Høyskolen Kristiania om en reklameartikkel for strømselskapet Fjordkraft. I artikkelen om den svært fornøyde Fjordkraft-kunden ble det ikke opplyst om at vedkommende hadde jobbet i markedsføringsavdelingen til strømselskapet. Dette fikk Hem og Ågnes til å reagere. Uten å konkludere med noe, stilte de spørsmål ved om dette var et brudd på markedsføringsloven.

Les også: - Når «kunden» i reklamen har jobbet for annonsøren

Ågnes forteller til Kampanje at de skulle ønske Fjordkraft tok i bruk «ekte» kunder i slike caser.

- Det som er pussig er at de tar enkleste utvei. At man tar noen man kjenner som ikke er helt uhildet eller er en ekte kunde. Det mener vi er å holde tilbake informasjon som er vesentlig og det går på troverdigheten løs, sier Ågnes og fortsetter:

- Det virker helt unødvendig. Fjordkraft har 400.000 kunder. Det er merkelig at de ikke klarer å finne en ekte kunde. 

Fjordkraft gjorde oppmerksom på at «kunden» ikke jobbet Fjordkraft, men var i sommer innleid som konsulent i markedsavdelingen.

- Uavhengig av dette er jeg helt enig i at den tidligere tilknytningen burde vært opplyst om i artikkelen, dette er rett og slett en glipp fra vår side. Vi skal alltid opplyse om slike koblinger, noe vi også har gjort i sammenlignbare saker, svarte Jeanne Tjomsland, HR- og kommunikasjonsdirektør i Fjordkraft.

Reklameartikkelen er produsert av Schibsted Partnerstudio. De har flere ganger tidligere presentert egne ansatte som kunder av annonsørene de jobber for, uten å opplyse om dette. I en reklameartikkel fra 2023 for Takfornying og en annen artikkel fra 2019 om pensjonssparing i Storebrand er Alexander Endsjø presentert som kunde av annonsørene. Endsjø jobber selv i Schibsted Partnerstudio, men det blir det ikke informert om i noen av de to nevnte artiklene han figurerer i.

Forbrukertilsynet: - Kan føre til at markedsføringen er villedende

Kampanje har kontaktet Forbrukertilsynet og stilt dem spørsmål rundt de tre nevnte kampanjene Schibsted har kjørt. På et generelt grunnlag sier de følgende:

- For det første er det viktig at reklame er merket som reklame. Dersom ansatte, tidligere ansatte eller andre personer med en binding til annonsøren fremstilles som en vanlig forbruker, uten at dette er tilfelle, kan dette føre til at markedsføringen er villedende, skriver Forbrukertilsynet i en e-post til Kampanje.

- I tillegg til markedsføringslovens regler, vil det å fremstille en ansatt eller tidligere ansatt, som en fornøyd kunde av annonsøren, kunne ha betydning for troverdigheten til både annonsøren og til selve innholdet i markedsføringen. Det samme gjelder hvor det er en annen kommersiell binding til annonsøren, står det videre.

- Ofte ser vi at våre ansatte er perfekte caser

Mikaela Folkestad, daglig leder i Schibsted Partnerstudio, svarer følgende på spørsmål om det er aktuelt for Partnerstudio å redigere tidligere saker og presisere at kundene som har blitt brukt er personer med tilknytning til Schibsted.

- Forbrukertilsynet presiserer at det er en forutsetning at casen faktisk er en forbruker. Det er også vår oppfatning - som også var tilfellet hva gjelder i saken for Fjordkraft. Uansett ønsker vi alltid å være så tydelige og troverdige som mulig i alt vi gjør av annonsørinnhold, skriver hun til Kampanje.

Hun forteller at det er viktig for Partnerstudio å skille mellom det som skjer på redaksjonell versus kommersiell plass og at det er avgjørende at det er tydelig merket at det er en annonse og hvem som er avsender 

På spørsmål om det er vanlig praksis i Partnerstudio å benytte seg av interne krefter som kunder svarer hun følgende:

- Vi bruker ofte caser i annonsørinnholdet vi lager, og vi har obligatorisk samtykkeskjema for alle caser og eksperter som deltar i vårt innhold. I tilfeller der det er aktuelt bruker vi interne caser i annonsørinnholdet. Det skjer når vi mener caset er riktig for annonsøren, og relevant og relaterbart for målgruppen vi skal nå, skriver Folkestad og fortsetter:

- Vi har rundt 70 ansatte i Partnerstudio, og enda flere i Schibsted, og ofte ser vi at våre ansatte er perfekte caser for annonsøren. Dessuten bruker vi som regel kunden som eksperter i innholdet vårt. Dette gjør vi fordi vi har flere uavhengige undersøkelser som viser at merkevarens eksperter oppleves som svært troverdige for brukeren.

- Har ikke brutt loven

Hun er ikke enig i høyskoleprofessorenes tolkning av markedsføringsloven og mener Partnerstudio opererer innenfor rammene.

- Vi mener at avsender er tydelig, og innholdet i saken er presist og reelt, og dermed ikke et brudd på markedsføringsloven. Vi er dog enige i at kommunikasjonen er tydeligere når vi informerer om at casen tidligere var tilknyttet Fjordkraft som ekstern konsulent, og dette endret vi i annonsørinnholdet på fredag.  

- Forstår du at dette blir et tema i en kommentar?

- Ja. Vi setter pris på engasjement rundt innholdsmarkedsføring. 

Schibsted-byrå fremstiller egne ansatte som kunder i reklameinnhold: - Ikke et brudd på loven