Try-topp advarer etter Schibsted-grep: - Vil oppleves som en prisstigning

- Vi har vært i dialog med Schibsted om dette, sier byråleder i Try Opt.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

I høst har Schibsted overrasket norske mediebyråer med å si opp avtalene som regulerer hvor mye mediehuset skal betale i provisjon når byråene kjøper reklameplass hos dem på vegne av annonsørene.

Mediebyråavtalene har vært en bransjestandard helt tilbake til innføringen av kommersiell kringkasting på 1990-tallet. Størrelsen og innretningen på mediebyråavtalene har tidvis vært heftig debattert, men de siste 20 årene har mediehusene gitt byråene en samlet rabatt på mellom 6-8 prosent av de totale reklamekjøpene. 

Ifølge Christian Haneborg, leder for Schibsted Marketing Service i Norge, har tiden gått forbi dette provisjonsregimet.

- Siden disse ordningene ble etablert, har verden endret seg ganske mye. Nå konkurrerer vi stort sett med internasjonale aktører som ikke betaler mediebyråprovisjon. Det er en tydelig konkurranseulempe, sier Haneborg med henvisning til reklamegiganter som Meta og Google, har han sagt til Kampanje.

Les mer: Schibsted sier opp mediebyråavtaler: - En konkurranseulempe

 

- Håper vi kan få til en transparent modell

Resultatet blir i realiteten en prisøkning for norske annonsører. I hvert fall ifølge sjefen i Try Opt, som er mediebyrået i Try-konsernet, Gunnar Stensaker.

- I tråd med vår transparente forretningsmodell har vi gitt samtlige provisjoner tilbake til kundene våre. Når Schibsted gjør dette grepet så betyr det i første omgang at det vil oppleves som en prisstigning for våre kunder. Det har vi allerede vært i dialog med Schibsted om, sier Stensaker.

Han legger til at han håper de vil finne en god løsning i nye forhandlingsrunder.

- I utgangspunktet er vi veldig positive til dette og at Schibsted går foran i det norske mediemarkedet for å gjøre en gammel og utdatert modell til historie. Vi håper vi kan få til en mer transparent modell som blir mer sammenlignbar med internasjonale medier som Google og Meta.

Forrige uke ble det kjent at Try Opt går inn i en ny allianse med Schjærven-byrået Re:Media. Sammen etablerer de det nye selskapet Try Schjærven Media, som blant annet skal gi byråene større forhandlingskraft i møte med mediehusene.

Les mer: Try bryter med mediebyrågigant - inngår ny allianse med Schjærven

- Har ikke påvirkning på hva de gjør med pengene

På spørsmål om oppsigelsen av byråprovisjonsavtalene vil innebære en prisstigning for annonsørene, svarer Christian Haneborg i Schibsted at dette er noe de må se nærmere på i forhandlingene med mediebyråene. Han understreker at formålet ikke er en prisstigning. 

- I utgangspunktet har dette vært en avtale mellom mediebyråene og Schibsted. Vi har ikke hatt påvirkning på hvilke avtaler byråene gjør bakover og hva de har gjort med pengene, sier han til Kampanje.

- Er det din oppfatning at det har vært en vanlig praksis å betale tilbake provisjonene til kundene?

- Jeg vil ikke spekulere rundt det. Det er mange ulike aktører i bransjen og helt sikkert også ulike oppfatninger, men kjernen i dette er at vi har avtaler med mediebyråer som regulerer hva vi betaler mediebyråene for de ulike oppgavene de har gjort.

- Hvordan skal mediebyråene kompenseres i det nye avtaleforslaget?

- Det er mellom oss og mediebyråene.

- Står sammen i konkurransen

Som Kampanje tidligere har skrevet, har ingen av de andre store norske mediehusene umiddelbare planer om å gjøre lignende grep.

- Hva tenker du om det?

- Jeg har registrert at de andre mediehusene har vært ute og kommentert dette. Vi får se hvordan dette utvikler seg over tid. Vi tok denne avgjørelsen på egen hånd uten å koordinere med noen andre, sier Haneborg.

- Hvordan styrker dette grepet samholdet mellom norske, redaktørstyrte medier i kampen mot teknologigigantene?

- Jeg tenker at dette grepet isolert sett ikke påvirker samholdet mellom norske medier. Jeg er sikker på at vi står sammen i konkurransen mot internasjonale aktører helt uavhengig av denne typen avtalestrukturer.

Try-topp advarer etter Schibsted-grep: - Vil oppleves som en prisstigning