Nytt prissjokk for avishusene - redaktør varsler «tunge vurderinger» på antall utgivelser

MBL melder ny vekst i papirpriser. Samtidig gir strømutgiftene trykkerier i Sør-Norge hodebry.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Denne uken la Mediebedriftenes landsforening (MBL) frem nye opplagstall. Selv om tallene har vist nedgang for papiravisene år etter år, har dette formatet stort sett vært svært lønnsomt for mediehusene. Nå setter imidlertid kostnadsveksten på råvarer ytterligere press på papiret.

Tirsdag denne uken tikket det inn et varsel om ny prisøkning i papirpriser for fjerde kvartal fra MBL til landets mediehus og trykkerier. 

- Dette er rekordhøyt nivå, med god margin, sier Mediepolitisk fagsjef i MBL, Bjørn Wisted, når Kampanje ringer. 

For nå har papirprisene mer enn fordoblet seg sett opp mot 2021. For fjerde kvartal alene skal prisøkningen ligge på et sted mellom 20-25 prosent, får Kampanje opplyst.

- Til og med andre kvartal i år så var prisveksten på rundt 70 prosent. Det er en signifikant økning nå siste kvartal, og hittil har papirprisene mer enn fordoblet seg sett opp mot starten av 2021, fortsetter Wisted.

Da Kampanje omtalte papirprisøkningen i februar i år, måtte mediehusene belage seg på å betale rundt 6.000 kroner per tonn papir i motsetning til en pris som de siste årene har ligget på rundt 4.000 kroner per tonn. Nå skal denne prisen ligge på over 8.000 kroner, ifølge Kampanjes beregninger. 

- Medfører dette riktighet?

- Det jeg kan si er at på kontinentet er tonnprisen nå opp mot 900 euro. Vi ligger lavere, svarer Wisted som ikke ønsker å gå inn på konkrete priser for det norske markedet. 

Les også: Prissjokk for norske mediehus: - Det er massive økninger og det er dramatisk

- En smertegrense for hvor mye man kan ta betalt

Redaktør i Nord-Norges største avis Nordlys, Helge Nitteberg, forteller at diskusjonen om å se på frekvens blir mer aktuell nå. I 2021 hadde den Amedia-eide avisen med base i Tromsø, en omsetning på 133 millioner kroner og et resultat før skatt på rett over 20 millioner kroner.

- Det her bildet utvikler seg veldig fort, og senest for to dager siden fikk vi varsel om ny prisøkning på papir fra MBL. Den prisen har økt hvert eneste kvartal den siste tiden, sier Nitteberg til Kampanje. 

Han blir ikke overrasket «om både vi og flere kommer til å gjøre tunge vurderinger på frekvens den kommende tiden».

- Prisveksten aktualiserer hvert fall muligheten for å se på frekvens enda raskere enn vi har sett for oss. Det må gjøres en beregning her som helst ender med at det fortsatt er lønnsomt med den avisfrekvensen vi har i dag. Hvis ikke må vi se på mulighetene for å redusere. Det er trolig det eneste grepet som vil monne nok for å skape lønnsomhet for papirproduktet.

Han peker på at man da fort vil kunne få en domino-effekt.

- Om en aktør kutter frekvens vil det lede til at flere som er i samme kjede med tanke på trykk og distribusjon, må vurdere å gjøre det samme.

- Kan det være at papiravisa må opp i pris for deres del?

- Det vil nok bli en justering av pris inn mot 2023, men det er også en smertegrense for hvor mye man kan ta betalt. Den økningen vi ser nå på papirpris alene, er vanskelig å overføre 100 prosent tilbake til abonnenten. Da begynner regningen fort å eskalere. Det er nok mer sannsynlig at man vil ha en normalpris-justering, samtidig som man ser på muligheten for å redusere antall utgivelser.

- Snakk om flere millioner i økte kostnader i 2022

Nordlys-redaktøren kan hvert fall glede seg over både lavere strømpriser i Nord-Norge og at Polaris sine trykkerier enn så lenge tar noe av kostnadsøkningen tilknyttet råvarepriser. Administrerende direktør i Polaris Trykk, Oddvar Ustad, som blant annet trykker Nordlys i Harstad, forteller at de opplever flere millioner i økte kostnader som følge av økningen i råvarepriser.

I tillegg til papirprisene som nå forsetter å øke, har også kostadene tilknyttet trykkfarve og trykkplater økt. 

- Når det gjelder råvarepriser så er det utfordringer som gjelder alle trykkeriene våre, og da er det snakk om avispapir men også trykkfarge og trykkplater. Der har det vært en voldsom prisøkning i størrelsesordenen 60 til 80 prosent i 2022 kontra 2021.

Polaris Trykk har syv trykkerier i Norge, og alle merker nå økningen i råvarepriser. Ustad poengterer at deres kunder har fått kostnadsøkninger som følge av økt papirpris. 

- Men så er det slik at trykkeriene har tatt kostnaden på de øvrige råvarene. Det har gått utover bruttofortjenesten til våre trykkerier, og samlet sett er det snakk om flere millioner i økte kostnader i 2022.

Tidligere har Polaris sin konsernsjef, Per Axel Koch, fortalt Kampanje at de regner med 30 millioner kroner i økte kostnader grunnet papirprisene for 2022.

Polaris vil søke om strømstøtte - vurdere å sende mer av regningen til avisene

I tillegg til at mediehusene nå møtes med et nytt papirsjokk, er det liten tvil om at de økte strømprisene også byr på hodebry. Kampanje har forsøkt å finne ut av hvor mye det koster å trykke en enkelt avis i Sør-Norge kontra nordover i landet. 

Ingen av de Kampanje har vært i kontakt med ønsker å gi oss hele kostnadsbildet per trykkede avis, men Ustad forteller at strømutgiftene til en enkelt avis ligger på 11 øre for deres to trykkerier i Arendal og Stord, mens det for deres trykkerier i Midt- og Nord-Norge beløper seg til rundt 3 øre per avis. 

Strømutgiftene per eksemplar er med andre ord nesten fire ganger så høye i sør som i nord. Utgiftene er såpass store at Polaris Trykk har planer om å søke på regjeringens nye strømstøtteordning for bedrifter, som ble lagt frem fredag forrige uke. Det betyr at strømutgiftene til Polaris Trykk utgjør mer enn tre prosent av omsetningen deres.

- Ja, vi kommer inn under denne ordningen og vil søke. I tillegg jobber vi med en investering av solcelle-anlegg på trykkeriet i Arendal, sier Utstad, som ved sine to trykkerier i Arendal og Stord trykker opp 1,7 millioner aviser hver uke. 

For en ukes papirproduksjon ved de to trykkeriene har de nå utgifter på 187.000 kroner kun for strøm. I fjor ville det kostet dem omtrent 85.000 kroner.

For å trykke samme antall aviser ved sine trykkerier i Midt- og Nord-Norge ville de pådratt seg strømutgifter på omtrent 50.000 kroner.

- Når det gjelder strømutgifter så er trykkeriene i Arendal og Stord mest utsatt, og der har vi ikke videreført den kostnaden til mediehusene, den har trykkeriene tatt, og det har følgelig redusert resultatet i Polaris Trykk.

- Kan det bli aktuelt å heve prisen ut til mediehusene for å kompensere for prisveksten her?

- Vi jobber med ENØK og tiltak for å redusere våre strømutgifter. Vi vurderer å innføre energitillegg. Men prøver i det lengste å unngå å sende regningen til våre kunder.

Amedia forventer 15 mill. i strømkostnader for 2022

Da Kampanje omtalte regjeringens nye strømpakke for bedrifter og privat næringsliv sist uke, fortalte Klassekampen at det ikke ville bli aktuelt for dem å søke strømstøtte, selv om de merker prisstigningen på både strøm og for trykk. 

- Vi får veldig mye høyere strømregninger og merker det. Alt blir jo dyrere både når det gjelder papir, trykk og distribusjon også. Men ettersom vi er de som får mest i pressestøtte fra det offentlige fra før av, tenker jeg at vi ikke kommer til å søke om strømstøtte. Vi har også vært tilbakeholdne med å søke andre støtteordninger ettersom vi får såpass mye i produksjonstilskudd, sa administrerende direktør i Klassekampen, Christian W. Samuelsen, til Kampanje.

Økonomidirektør i Amedia, Gisle Torheim, fortalte Kampanje at de «enda ikke har sett nærmere på strømstøtteordningen».

- Som resten av samfunnet opplever vi til dels betydelige prisøkninger på en rekke innsatsfaktorer. Når det gjelder strøm, er selve medievirksomheten i begrenset grad energikrevende, og hovedvekten av forbruket er knyttet til trykk og distribusjon, sier Torheim til Kampanje.

De forventer strømkostnader i størrelsesordenen 15 millioner kroner for 2022, hvorav halvparten av dette kommer fra trykk og distribusjon. 

- Samlet sett øker kostnaden med drøyt 10 prosent fra 2021. Generelt har Amedia langsiktige avtaler vedrørende strømpris, og er derfor lite direkte eksponert for kortsiktige svingninger i markedet.

Les også: NRK setter inn nye strømtiltak: - Men vi kan ikke bruke store summer på å effektivisere et bygg som skal rives

Nytt prissjokk for avishusene - redaktør varsler «tunge vurderinger» på antall utgivelser