Pål Børresen i Schibsted mener at Amedia sporer av gjennom vår neuromarketing-research. Vi mener at denne typen undersøkelser gir et enda bedre grunnlag for å realisere målsettingen om best mulig effekt til annonsøren. Flere relevante spor fører til økt innsikt.

Pål Børresen hevder at vi i Amedia feiltolker kroppens signaler via vår neuromarketing-undersøkelse.  Artikkelen på Kampanje er kun basert på konklusjoner fra undersøkelsen gjennomført av TNS Gallup og danske Neurons. Det er samlet inn over 20 millioner datapunkter per person og alle resultater som er presentert er med betydelig statistisk signifikans. Og ikke bare er undersøkelsen grundig. Den er i høyeste grad også relevant.

Les også: - Når Amedia feiltolker kroppens signaler

Les også: Slik reagerer hjernen på nettreklame

Vi må hele tiden utvikle nye og mer treffsikre målinger for å realisere målsettingen om at reklamen skal få sin fortjente effekt. Dette være seg research som handler om medienes egne nettsider og dets utforming og struktur. Og selve reklamen med dets budskap, relevans og virkemidler som skal påvirke.

Som vi tidligere har hevdet, så er ikke neuromarketing-undersøkelsen med sine resultater noe som erstatter annen research for Amedia. I stedet er det et tillegg – rett og slett for å lære forbrukeren enda mer å kjenne.

Schibsteds Pål Børresen hevder i sitt innlegg at Amedia mener at nettannonser i lokalaviser virker bedre fordi de ses raskere, og at dette dermed blir en avsporing. Dette er imidlertid ikke noe Amedia isolert sett hevder, slik Børresen fremstiller det. Det at en annonse fungerer har et langt mer komplisert og sammensatt svar. Her spiller mange faktorer inn, blant annet relevans. Vi ser på dette med rask identifikasjon som en del av et større bilde.

Les også på Kampanje Premium: - Kampen om mediehjernen (krever innlogging)

Jeg velger å sette denne på kontoen for flåsete utsagn.

Han presiserer også at hvor lang tid man bruker på annonsen er et relevant kriterium for effekt – og at flere bør ta til orde for det. Der er vi enige. Derfor har også neuromarketing-undersøkelsen implementert dette i problemstillingen og resultater viser at det brukes 50 % mere tid på annonser på lokal nettavis sammenlignet med riksavisene. Vi har også flere andre undersøkelser som viser at annonser i lokale medier blir svært godt lest/sett da disse er ekstra relevante for forbruker. Det gjelder for lokale nettaviser samt lokale papiraviser. Nærhet er viktig, også for relevans.

Børresen mener også at det er fristende å spekulere i «at den følelsesmessige oppturen man tydeligvis får ved å se annonser i lokalavisen snarere skyldes manglende engasjement for det redaksjonelle produktet». Jeg velger å sette denne på kontoen for flåsete utsagn. Både Schibsted og Amedia har produkter som engasjerer store deler av befolkningen hver eneste dag, enten det handler om dekning på riksnivå eller lokalt nivå. Og faktum er at lokalavisene har en langt bedre opplags og lesertallsutvikling enn riks- og regionsavisene.

Schibsteds Børresen legger til at øvelsen rundt neuromarketing som Amedia har gjort er mer eller mindre bortkastet da han mener at problemstillingen snart er en saga blott som følge av ny teknologi.

Vi i Amedia mener at undersøkelsen er svært relevant i forhold til det å skape mer kunnskap og innsikt om brukeren. Noen faktorer er svært viktige, andre mindre viktige. Men sammenstiller og vekter man viktige og mindre viktige faktorer, kommer man nærmere svaret. Det er alltid en målsetting for oss.

Samtidig er mulighetene i det programmatiske landskapet svært viktig – og det kommer til å bli stadig viktigere. Her er vi i Amedia helt enige og det er grunnen til at også vi tilbyr hele vårt digitale varelager programmatisk. Med allerede 430.000 digitale abonnenter har vi en mengde innsikt som vi, sammen med annen tilgjengelig data, bruker for å øke relevansen til våre annonsører. Dette for å skape høyest mulig relevans og dermed enda sterkere resultater hva effekt angår.

Gode dataløsninger og kunnskapsrike mennesker kan sammen føre oss nærmere målet. Og da hjelper det å være nysgjerrig på hvordan mennesker identifiserer reklame, absorberer reklamebudskap og påvirkes av reklame.

Vi forholder oss til de dataene som foreligger, verken mer eller mindre.

 Marie Sundling, leder for produkt, marked og analyse i Amedia Marked