Etter at reklamemarkedet åpnet sterkt med en vekst på 4,5 prosent etter to måneder, sender nå påsken markedet tilbake i minus. I motsetning til i fjor da påsken var i april, falt fridagene hvor av blant annet tv har flere reklamefrie dager i mars i år.

Dermed er det stagnasjon i markedet etter at årets tre første måneder er tilbakelagt i 2018. Totalomsetningen på Mediebyråforeningens reklamestatistikk endte på 2,45 milliarder kroner etter tre måneder, og det var 0,1 prosent tilbake sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det at markedet går fra en økning på 4,5 prosent per februar til en nedgang på 0,1 prosent skyldes nok hovedsakelig at vi går fra OL på kommersiell tv i februar til mars med påskeferie. Siden påsken falt i april i fjor er det naturlig at mars går ned i år, sier tv- og forhandlingssjef i Starcom, Dag Ormåsen, til Kampanje.  

Svakere reklameutvikling:

- Vi går fra OL på kommersiell tv i februar til mars med påskeferie, sier Dag Ormåsen i Starcom om utviklingen i reklamemarkedet.

- Tv og utendørs påvirkes
Han mener året i år også har sterke reklamemåneder å sammenligne seg med.

- Starten av fjoråret var også preget av en heftig dagligevare-krig som ikke har vært like ekstrem i 2018. Dette ser hovedsakelig ut til å ha påvirket tv og utendørs der utsolgthetsgraden så langt i år ikke har vært like høy som i fjor, sier han.

For på kanalnivå er det tv som er blant kanalene som svekkes mest og det med en tilbakegang på 5,5 prosent etter tre måneder. Tv reduserer dermed sin markedsandel fra 41,8 prosent i fjor til årets 39,5 prosent.

Også fjorårsvinneren utendørs sliter ifølge daglig leder i Mediebyråforeningen, Merethe Mandt Larsen, med å «nå de samme høydene» som kanalen hadde i fjor og går tilbake to prosent, viser tallene til Mediebyråforeningen.

- I fjor argumenterte vi med at når tv var fullbooket gikk annonsørene til utendørs, spesielt med tanke på merkevarebygging. Dette ser vi ikke nå og kan spekulere på hva det skyldes. Det vil uansett være for tidlig å dra noen konklusjon etter bare tre måneder, skriver Mandt Larsen i en oppdatering.

Nettet vokser
Blant kanalene som utmerker seg positivt vokser kino med hele 16,7 prosent samtidig som gruppen for internett øker med ti prosent og nettet har nå samlet en markedsandel på 34,1 prosent mot 31 prosent i samme periode i 2017.

- Skal jeg trekke noe frem fra internett-gruppen denne gangen, må det være søk som vokser med nesten 30 prosent, sier Mandt Larsen.

Ormåsen i Starcom mener trenden der Facebook og Goggle «stikker av med hoveddelen av veksten» fortsetter på det digitale.

Her ser du omsetningstallene til de største mediekanalene for mars i 2018 sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. Alle tall i MNOK. 

Kanal 2018 2017 Endring i prosent
Tv 969 1.026  - 5,5
Internett 837 761 + 9,9
DM 179 189 - 5,2
Dagspresse 149 161 - 7,4
Utendørs 137 140 - 2,1
Radio 100 104 - 3,8
Kino 39 34 + 14,7
Ukepresse 20 21 - 4,7
Fagpresse 7 8  - 12,5
Akkumulert 1. kvartal 2.456,6 2.453.986   - 0,1