Jeg vil gjerne benytte anledningen til å advare norsk restaurantbransje. Det går nemlig offentlige innkjøpere rundt som seriøst mener at det er greit at dere og fire andre utvalgte topprestauranter må lage en treretters meny - gratis. Det vil si, de vil gjerne prøvesmake seg gjennom menyen og så vil de til slutt velge det stedet de synes er best. Vinnerrestauranten får selvsagt betalt - en rabattert pris. Men neste gangen de blir sultne, blir det samme leksa om igjen. Fenomenet heter parallelle rammeavtaler, fritt tolket av Politiets Fellestjenester.

Les også: Politiet frister med 12 millioner - men får kritikk av reklametopp

Samtidig vil jeg advare mot å ansette noen fra kommunikasjonsbransjen til å drifte restaurantene. Ikke fordi de kanskje er elendige kokker, men fordi de er villige til å gå med på denne type avtaler.

Jeg kutter metaforen her, men parallelle rammeavtaler har dessverre blitt vanlig i offentlige innkjøp av tjenester. Sist ut i vår bransje var altså Politiets Fellestjenester som har valgt ut fem byråer som skal «få lov til» å bli med på «minikonkurranser» ved hvert enkelt oppdrag man skal gjennomføre.

Dette er ikke innafor. Når noen tar med seg noe uten å betale for det, kalles det gjerne noe så kjipt som tyveri eller maktmisbruk og det burde ikke Politiet holde på med.

Misforstå meg rett. I utgangspunktet er parallelle rammeavtaler en god måte å håndtere enkelte typer innkjøp på. Etter en bred anbudskonkurranse sitter oppdragsgiver der med et sett av prekvalifiserte leverandører som kan levere i henhold til et sett av spesifikasjoner. Da blir det enkelt og effektivt å sende ut prisforespørsler ved enkeltoppdrag for å holde kostnadene lavest mulig. Det er innafor og fremmer sunn konkurranse innenfor den enkelte sektor. Vel og merke hvis det er snakk om tjenester som er standardiserte og repetitive - eksempelvis renholdstjenester.

Kommunikasjon er ikke en standardisert tjeneste. Går du til fem ulike leverandører med en oppgave, vil du få fem ulike tilnærminger. Dermed vil også en forespørsel om pris gi fem forskjellige svar, basert på hvilken tilnærming man jobbet ut fra.

Når noen tar med seg noe uten å betale for det, kalles det gjerne noe så kjipt som tyveri eller maktmisbruk.

Forsto jeg saken om Politiets Fellestjenester rett, vil de derfor heller ikke sende ut en prisforespørsel - i stedet vil man arrangere «minikonkurranser». Hvis jeg tolker ordet «minikonkurranser» rett, vil det si at oppdragsgiveren hver gang de har et oppdrag, ber de kvalifiserte leverandørene om å levere innsikt, strategi og kreativitet. Det vil si at de aktuelle byråene må levere deler av de tjenestene de til daglig lever av, gratis til oppdragsgiver. Dette er ikke bare uetisk, det er dumt. For alle.

  • Byråene taper inntekter. I tillegg vil man i mange tilfeller få frustrerte og lite motiverte medarbeidere som til stadighet må bruke kompetansen sin på arbeid som ikke skaper verdi for noen.
  • Oppdragsgiveren vil over tid få levert dårligere kvalitet i arbeidet fordi man ikke vil få akkumulert kompetanse på samme måte som om man har en fast leverandør. I tillegg må man bruke mye interne ressurser på å utarbeide og evaluere «minikonkurransene» for ikke å snakke om det å skulle bli kjent med fem arbeidsgrupper fra fem kulturer med fem måter å håndtere problemstillinger på.
  • Byråenes andre kunder må finne seg i å være med å finansiere Politiets Fellestjenester. For gratisarbeid for en kunde må jo kompenseres andre steder. Håper noen fra ANFO har lest helt ned hit.
  • For samfunnet som helhet, hindrer dette økt verdiskaping og en mest mulig effektiv ressursbruk, som jo er formålet for offentlige anskaffelser.

Med mindre jeg totalt har misforstått hvordan ordet «minikonkurranser» skal tolkes, mener jeg det er liten tvil om at parallelle rammeavtaler ikke bør benyttes på den måten Politiets Fellestjenester gjør. Og med mindre jeg totalt har misforstått hvordan norske kommunikasjonsbyråer tjener pengene sine, bør vi ikke bli med på denne type avtaler i framtiden.

Dette bør restaurantbransjen merke seg også, så unngår de å havne i den sorte gryte.

Eldar Skylstad, Styreleder i Kreativt Forum og strategisk rådgiver og Partner i Good Morning