Schjærven og Laboremus har gått sammen om å opprette selskapet Solvr. De skal levere de tekniske løsningene som andre byråer i større og større grad velger å sette bort.

- Det er mange reklame eller designbyråer som ikke lenger har noen teknisk avdeling, og kanskje heller ikke bør ha det. Vi skal hjelpe dem med den biten, så de kan fokusere på det de er gode på, sier Johannes Arnstad.

Han er daglig leder i Solvr og én av to faste ansatte i selskapet, som også skal hente  kompetanse fra Schjærven og Laboremus og en base frilansere.

Johannes Arnstad har tidligere jobbet frilans for Laboremus og Schjærven og har bakgrunn fra selskapet som NæringsEiendom og MittAnbud. Han har en eierandel på 20 prosent i Solvr, mens Schjærven og Laboremus deler de øvrige 80 prosentene på midten.

- Vi mener det er rom for en litt nedpå, «no bullshit»-aktør som bare løser de problemene som skal løses, sier konsernsjef i Schjærven, Anders Waage.

Han har tidligere jobbet sammen med grunnlegger av Laboremus-gruppen, Philip Røer, og nå har de klokkertro på at det ferske byrået vil ta en viktig posisjon i markedet.

- Vi er i utgangspunktet med fordi vi tror på modellen, og mener at dette er et tilbud for hele bransjen, sier Philip Røer.

- Det har vært en konsolidering i bransjen der de tradisjonelle produksjonsbyråene enten har blitt innlemmet i større reklamebyråer eller fått en bredere leveranse som går direkte mot annonsørene. Derfor ser vi at det er plass i dette segmentet til å levere  digitale løsninger til reklame og designbyråene, sier Røer.

Solvr skal tilby teknisk assistanse til design- og reklamebyråer.

- Vi skal både utføre utviklingen av prosjektene og være en sparringspartner til byråene. Vi jobber ikke i siloer på samme måte som en del andre, som bare får skisser og ideer og står for leveransen. Vi prøver å være litt mer integrert hvis kundene ønsker det, sier Johannes Arnstad.

Selskapet har allerede vært i drift en stund og har blant annet tatt oppdrag fra Designit. Arnstad budsjetterer for overskudd allerede i år.

- Ja, hvis ikke noe veldig rart skjer, sier han.